Overlevingsmechanismen (2)

Overlevingsmechanismen (2)

We mogen veronderstellen dat niet alleen de geest, maar ook het lichaam en de ziel bij een trauma ‘beschadigd’ raken. Elk op een eigen unieke manier. Wanneer we met de geest werken, vraagt dat dan ook een andere aanpak dan wanneer we met het lichaam of met de ziel werken. Dat maakt dat er in ieder geval drie ‘hoofdingangen’ zijn om met getraumatiseerde mensen te werken.

Hoofdingangen, want bij lichaamswerk doet ook de geest mee, bij psychotherapie kunnen ook zeer sterke lichamelijke reacties plaatsvinden, en bij opstellingen (wat ik als werken met de ziel beschouw) doen ook de geest en lichaam mee.

Ik zie de ziel als het fijnstoffelijkste element van de lichaam-geest-ziel eenheid. Vanuit ervaringen met familieopstellingen lijkt het er dan ook op dat wanneer de ziel in balans is, compleet is, heel is, de geest en het lichaam uiteindelijk volgen in die balans en Heel Zijn. Dat houdt dan in dat er door het werken met de ziel mogelijk een grote helende beweging in gang gezet wordt.

Er is een grote overeenkomst tussen familieopstellingen en het werk dat Sjamanen doen (overigens heb ik niet de illusie dat begeleiders van familieopstellingen ook maar in de buurt komen van de vermogens die Sjamanen verkregen hebben na vijftig jaar van studie en beproevingen. Bij lange na niet). De overeenkomst is dat beiden als uitgangspunt hebben dat een deel van de ziel afgesplitst is, verloren is geraakt. Sommige Sjamanen gaan zelf de reis maken om het verdwaalde zielsdeel terug te vinden en deze de weg te wijzen terug naar het lichaam, het zielsdeel van de cliënt. Andere Sjamanen begeleiden de cliënt naar de onderwereld en helpen deze om het zielsdeel weer terug te vinden. Vaak zijn er ook meerdere reizen nodig omdat zowel de cliënt als ook het verdwaalde zielsdeel niet meteen zover zijn om de hele stap te zetten.

Helende beweging

Merkwaardig genoeg kennen ook familieopstellingen twee manieren om een helende beweging uit te nodigen bij cliënten. Het ene is dat de begeleider het hele proces van de ziel begeleid. De begeleider ziet/voelt/weet waar de ziel de verbinding met zichzelf is kwijtgeraakt, bijvoorbeeld dat een deel van de ziel van de cliënt het lot van de moeder wil dragen, en dan ook diep verbonden is met dat lot. Middels rituelen en zinnen helpt de begeleider de cliënt om dat zielsdeel weer terug te nemen en het lot van de moeder respectvol en liefdevol bij de moeder te laten. Zo kan de cliënt weer als een heel en autonoom mens verder met het leven.
Een andere manier is om de opstelling helemaal over te laten aan die krachten waar onze zielen aan gehoorzamen, zonder of bijna zonder interventie van de begeleider. De representanten worden volledig bewogen door dat, wat onze ziel beweegt en vaak komt daar een krachtige en helende beweging uit voort, overigens zonder dat de mind begrijpt wat er gebeurd is.

Nog geen reacties

    Reageer op dit artikel

    Top