Opleiding Familieopstellingen

Deze Opleiding Familieopstellingen beschouwen we als het hart van ons werk.
Waarom? Omdat je kennis en een ambacht meekrijgt die je zowel in je werk als in je verdere persoonlijke leven kunt blijven toepassen. Het kan een enorme verrijking en verdieping zijn voor de rest van je leven.

Opleiding Familieopstellingen

Dit is niet zomaar een opleiding

Het klinkt misschien een beetje pretentieus, maar een opleiding in familieopstellingen is zeker niet zomaar een opleiding. De persoonlijke groei en de vaak intense processen waarmee het systemisch werk gepaard kan gaan, vormen een heel wezenlijk onderdeel van de opleiding. Wij denken namelijk dat het niet mogelijk is om je cliënten uit te nodigen de diepte in te gaan, wanneer jij daar zelf nog niet geweest bent.

Dat vraagt van een familieopsteller dan ook de voortdurende bereidheid tot innerlijke groei.
Je leert niet alleen een ambacht, maar je wordt ook uitgenodigd je eigen handelen en motivaties steeds weer te onderzoeken.

Een gedegen ondergrond

Het systemisch werk is voortdurend in beweging en er ontstaan ook steeds meer toepassingsvormen. Dankzij het feit dat de opstellingsmethode niet beperkt wordt door allerlei normen en voorschriften, heeft iedereen de vrijheid om op zijn of haar eigen manier met opstellingen of andere vormen van systemisch werk bezig te zijn.
Een nadeel van die vrijheid kan zijn dat er mensen mee aan het werk gaan die het begeleiden van opstellingen hoofdzakelijk uit een boek gehaald hebben en menen dat louter ‘buikgevoel’ een voldoende betrouwbaar instrument is om op een verantwoorde manier om te gaan met de diepe processen die zich kunnen tonen.

Echter, wij vinden het systemisch werk, en met name familieopstellingen, een zeer krachtige en waardevolle methode en er is ons veel aan gelegen om dit op een juiste, respectvolle en bekwame manier door te geven en te onderwijzen.

In deze 18-daagse opleiding komen alle aspecten van het begeleiden van familieopstellingen aan bod, en deze geven je een gedegen basis om het systemisch werk te kunnen gaan toepassen in je leven en in (of als) je werk.

Lichaamsbewustzijn ontwikkelen

Wij beschouwen het lichaam als het belangrijkste gereedschap bij het begeleiden van opstellingen. Het lichaam is een enorme bron van informatie. Natuurlijk speelt het cognitieve aspect ook een belangrijke rol, maar over het algemeen krijgt ons hoofd al (meer dan) voldoende aandacht.

Binnen de opleiding Familieopstellingen besteden we dan ook veel aandacht aan het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn.
Met lichaamsbewustzijn bedoelen we niet alleen het bewust zijn van het fysieke lichaam, maar ook wat we kunnen ervaren wanneer we met onze aandacht naar binnen gaan, als het ware binnen in ons lichaam. Hier kunnen we in contact komen met vaak onbewuste gevoelens, zoals angst, woede, verdriet enz. Hoe beter we in staat zijn om contact te maken met aspecten van ons onderbewuste, des te beter zullen we in staat zijn om in verbinding te komen met wie we werkelijk zijn. Hier zijn we verbonden met de stroom van het leven en kunnen we ons laten leiden door een intelligentie die niets te maken heeft met het denken.
En juist vanuit deze verbondenheid kunnen we ons openstellen voor het systeem (de familieziel) van de cliënt, en kan er plotseling een beeld opkomen, een zin, een gevoel of een bepaalde sensatie in je lichaam die informatie geeft die voorbijgaat aan het bewuste weten. Je zou dit systemische intuïtie kunnen noemen.

Om ons lichaamsbewustzijn te ontwikkelen maken we in de opleiding gebruik van meditaties en oefeningen. Dit zijn ‘zachte’ oefeningen die voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht je fysieke conditie.

Voor wie?

De opleiding Familieopstellingen is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de mens en in levende, dynamische processen.
Het is voor mensen die:
 

1. Aan hun eigen ontwikkeling, bewustwording en persoonlijke groei willen werken.


2. Het systemisch werk in hun bestaande beroep en werk willen integreren.

Zoals therapeuten, psychologen, artsen, homeopaten, coaches, maatschappelijk werkers, rechters, personeelsfunctionarissen, onderwijzend personeel etc.
Voor deze groep geldt:

 • Je kunt de verworven inzichten onmiddellijk integreren in je dagelijkse werk.
 • Het bereik van je mogelijkheden in je werk wordt groter en dieper.
 • Je kunt daarnaast ook zelf sessies of workshops in familieopstellingen geven.
   

3. Graag als familieopsteller willen gaan werken met groepen en individuen.

Wat brengt deze opleiding jou?

Deze opleiding geeft je een dieper inzicht in de werking van sociale systemen en in de onbewuste en onzichtbare drijfveren die mensen in (problematische en ziekmakende) patronen terecht laat komen. Daarmee geeft het je voorgoed een bredere en diepere kijk op het leven.

 • Je leert verbanden te zien tussen het gedrag van je medemens en de sociale systemen (familie, organisatie, cultuur) waar ze deel van uitmaken.
 • Je leert helende interventies toe te passen.
 • Je leert met respect voor je eigen grenzen en die van je cliënt opstellingen te begeleiden.
 • Je leert zowel met groepen als één op één te werken.
 • Je leert systemisch coachen.
 • Het geeft een grote impuls voor je persoonlijke groei: het vergroot je zelfinzicht en bewustzijn.

Mocht je werkveld of interesse (ook) liggen op het gebied van bedrijven en organisaties, dan biedt deze opleiding een gedegen basis om na de opleiding Familieopstellingen de opleiding Organisatieopstellingen te volgen.

Wat wordt er van je gevraagd?

1. De bereidheid om naar jezelf te kijken

Het is belangrijk dat de begeleider de innerlijke bereidheid heeft om naar zichzelf te kijken.
Door de aard van het opstellingswerk lijkt het er op dat een opstelling niet dieper kan gaan dan dat de begeleider kan of durft te gaan. Wanneer een begeleider bijvoorbeeld moeite heeft met de dood of een oordeel heeft over zaken rondom incest, zullen opstellingen waar deze thema’s in voorkomen zich niet zo snel op een diep niveau ontvouwen.
Hoe meer inzicht je krijgt in je eigen levensprocessen en hoe meer je in staat bent om alles te omarmen, zonder daarbij je eigen grenzen uit het oog te verliezen, des te beter zul je in staat zijn om je op een goede manier met het opstellingswerk bezig te houden.
 

2. Eigen thema's inbrengen

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze eigen thema’s inbrengen waarmee in de opleiding gewerkt kan worden.
Systemisch werk is naast een werkwijze, ook een zienswijze en levenswijze. Dit heeft als consequentie dat een opsteller het eigen leven als een voortdurend groeiproces ziet waarbij de wereld als spiegel fungeert en de blik zich regelmatig naar binnen richt.
De pijnlijkste processen kunnen de mooiste wegen naar bewustwording zijn.
 

3. Werken met gastcliënten

Een ander belangrijk onderdeel binnen de opleiding is het werken met gastcliënten. Al vrij snel gaan we, naast het werken met eigen thema's, werken met mensen van buitenaf. Hierdoor ervaar je nog meer wat het is om met echte cliënten te werken. Er wordt van je verwacht dat je zelf gastcliënten aandraagt.
Meer informatie over gastclienten, en hoe deze te benaderen vinden studenten in het studentenportaal Mijn IVSW.
 

4. Ervaring opdoen als representant

Tijdens de opleiding raden we aan om veel bij opstellingen aanwezig te zijn en bij verschillende opstellers ervaringen op te doen.
We bieden daarom de mogelijkheid om binnen ons opleidingsinstituut bij de workshops Familieopstellingen 3 keer gratis aanwezig te kunnen zijn als representant. Van deze regeling kun je gebruik maken vanaf het moment dat de opleiding start tot en met het laatste blok. Na 3 keer gratis deelname, is het mogelijk om het representant-zijn desgewenst voort te zetten tegen een onkostenvergoeding.
Aanmelden als representant kan via het studentenportaal binnen Mijn IVSW.

Door dit werk worden wij gedwongen innerlijk te groeien. Daarmee wordt duidelijk dat het hier niet meer alleen maar gaat om heling of het oplossen van problemen. Uiteindelijk gaat het over de volheid van het leven zelf.
Bert Hellinger

Studie-informatie

Deze opleiding Familieopstellingen bestaat uit 18 dagen en is verdeeld over 7 lesblokken. Afhankelijk van de startdatum is de opleiding verdeeld over 6 tot 9 maanden.
De lessen zijn heel praktisch van aard en naast het werken met eigen opstellingen wordt er veel gewerkt met gastcliënten.
De groep bestaat uit minimaal 16 en maximaal 22 deelnemers. 
 

Docenten

De lessen worden verzorgd door Elmer Hendrix en/of Mieke Kox.
 

Lestijden

Van 09.00 tot 17.00 uur.
 

Lunch

De trainingsdagen worden verzorgd met een uitgebreide lunch. Daarnaast zijn koffie, thee, water en lekkers gedurende de hele dag beschikbaar.
 

Locatie

De locatie waar de opleiding gaat plaatsvinden staat vermeld onder Data en kosten.
Na aanmelding krijg je t.z.t. nog aanvullende informatie waarin staat vermeld op welk adres de opleiding gaat plaatsvinden.

De bereikbaarheid van de cursuslocaties, zowel met auto als per openbaar vervoer, is doorgaans goed en er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.
 

Lesprogramma

In onderstaand pdf vind je in detail de inhoud van de Opleiding Familieopstellingen beschreven.

Inhoud opleiding Familieopstellingen (PDF)

 

De opleiding voor de 2e keer volgen

Een 2e keer deelnemen kan je een dieper begrip en nog meer verinnerlijking van de stof opleveren. Personen die de opleiding Familieopstellingen al een keer gevolgd hebben, kunnen nogmaals deelnemen voor een gereduceerde prijs. Er zijn beperkte plaatsen.

Studiematerialen

Een syllabus en de boeken 'Zinnen die de ziel raken' en 'Tao en de kunst van familieopstellingen' van Elmer Hendrix worden op de eerste lesdag aangereikt. Deze worden gratis verstrekt*.
Het is aan te raden om een schrijfblok en een pen mee te nemen om aantekeningen te kunnen maken. (In de kantlijn van de syllabus is ook ruimte gereserveerd om desgewenst aantekeningen te kunnen plaatsen.)

* Het is niet mogelijk om de boeken van tevoren opgestuurd te krijgen. Reeds aangeschafte boeken zullen ook niet verrekend worden met de kosten van de opleiding.
 

Studiebelasting en literatuur

De deelnemers vormen oefengroepen met elkaar en is het de bedoeling om na elk lesblok minimaal één keer bij elkaar te komen en te oefenen (hoe vaker, hoe beter natuurlijk).
Verder wordt geadviseerd om naast 'Zinnen die de ziel raken' en 'Tao en de kunst van familieopstellingen' nog minimaal drie boeken van de literatuurlijst te lezen. Kijk daarbij ook naar de boeken van Bert Hellinger (de grondlegger van het systemisch werk). En ook hier geldt: hoe meer je leest, hoe meer kwartjes er kunnen vallen.
 

Werken met gastcliënten

Gedurende de hele opleiding wordt er veel opgesteld en geoefend met elkaar. En naarmate de opleiding vordert gaan we steeds meer werken met gastcliënten, ofwel live-casussen. We verwachten van de deelnemer dat hij of zij deze gastcliënten aandraagt.
Meer informatie over gastclienten, en hoe deze te benaderen vinden studenten in het studentenportaal onder Mijn IVSW.

Ik moet je slechts drie dingen leren: eenvoud, geduld en mededogen. Dit zijn de grootste schatten.
Door eenvoud in daden en gedachten, keer je terug naar de bron van het bestaan.
Door geduld met vriend en vijand, accepteer je de dingen zoals ze zijn.
Door mededogen met jezelf, verzoen je je met alle wezens op Aarde.
Lao Tzu

Ervaring opdoen als representant

Het kan erg leerzaam zijn om als representant aanwezig te zijn bij opstellingen. Hiermee maak je meer 'opstellingsuren' en leer je nog meer verschillende situaties en thema's binnen het systemisch werk kennen.
 

Iedereen die bij het IVSW een opleiding volgt, kan tijdens de duur van de opleiding 3 dagen gratis meedoen als representant in de workshops Familieopstellingen, op basis van beschikbaarheid.
 

We bieden deze service omdat we het belangrijk vinden dat iedereen tijdens (en ook na) een opleiding in systemisch werk, zoveel mogelijk ervaring opdoet.
Na 3 keer tijdens de opleiding, maar ook als je de opleiding bij het IVSW hebt afgerond, bestaat de mogelijkheid het deelnemen als representant in de workshops Familieopstellingen voort te zetten tegen een onkostenvergoeding (voor zover plaatsen beschikbaar zijn). Dit is uitsluitend voorbehouden aan (oud-)studenten van IVSW.
Aanmelden als representant kan via het studentenportaal binnen Mijn IVSW.
 

Certificaat

Aan het einde van de opleiding ontvang je een certificaat van deelname.

Data, locatie en kosten

Onze opleidingen zijn CRKBO-geregistreerd (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en daardoor vrijgesteld van BTW (betaling in termijnen behoort tot de mogelijkheden).
In de opleidingsprijs zijn dagverzorging (koffie, thee, water, lekkers) en lunch inbegrepen.

18 dagen vr 10 september 2021Megen Opleiding Familieopstellingen Elmer Hendrix, Mieke Kox
 • Bekijk alle data

  Blok 1:  vr 10 september 2021, za 11 september 2021
  Blok 2:  do 14 oktober 2021, vr 15 oktober 2021
  Blok 3:  do 11 november 2021, vr 12 november 2021, za 13 november 2021
  Blok 4:  do 9 december 2021, vr 10 december 2021, za 11 december 2021
  Blok 5:  do 20 januari 2022, vr 21 januari 2022, za 22 januari 2022
  Blok 6:  do 17 februari 2022, vr 18 februari 2022, za 19 februari 2022
  Blok 7:  do 24 maart 2022, vr 25 maart 2022

Lopend
18 dagen di 2 november 2021Lith Opleiding Familieopstellingen Elmer Hendrix, Mieke Kox
 • Bekijk alle data

  Blok 1:  di 2 november 2021, wo 3 november 2021
  Blok 2:  di 7 december 2021, wo 8 december 2021
  Blok 3:  ma 10 januari 2022, di 11 januari 2022, wo 12 januari 2022
  Blok 4:  ma 7 februari 2022, di 8 februari 2022, wo 9 februari 2022
  Blok 5:  ma 14 maart 2022, di 15 maart 2022, wo 16 maart 2022
  Blok 6:  di 19 april 2022, wo 20 april 2022, do 21 april 2022
  Blok 7:  di 24 mei 2022, wo 25 mei 2022

Lopend
18 dagen do 13 januari 2022Megen Opleiding Familieopstellingen Elmer Hendrix, Yvonne Woordes € 3750,- 2e x deelnemen: € 2700,-
 • Bekijk alle data

  Blok 1:  do 13 januari 2022, vr 14 januari 2022
  Blok 2:  do 10 februari 2022, vr 11 februari 2022
  Blok 3:  do 3 maart 2022, vr 4 maart 2022, za 5 maart 2022
  Blok 4:  do 7 april 2022, vr 8 april 2022, za 9 april 2022
  Blok 5:  do 12 mei 2022, vr 13 mei 2022, za 14 mei 2022
  Blok 6:  do 9 juni 2022, vr 10 juni 2022, za 11 juni 2022
  Blok 7:  do 7 juli 2022, vr 8 juli 2022

Vol
18 dagen wo 9 maart 2022Zutphen Opleiding Familieopstellingen Elmer Hendrix, Mieke Kox € 3750,- 2e x deelnemen: € 2700,-
 • Bekijk alle data

  Blok 1:  wo 9 maart 2022, do 10 maart 2022
  Blok 2:  wo 13 april 2022, do 14 april 2022
  Blok 3:  wo 18 mei 2022, do 19 mei 2022, vr 20 mei 2022
  Blok 4:  wo 29 juni 2022, do 30 juni 2022, vr 1 juli 2022
  Blok 5:  wo 7 september 2022, do 8 september 2022, vr 9 september 2022
  Blok 6:  wo 12 oktober 2022, do 13 oktober 2022, vr 14 oktober 2022
  Blok 7:  wo 9 november 2022, do 10 november 2022

Vol
18 dagen wo 4 mei 2022Megen Opleiding Familieopstellingen Elmer Hendrix € 3750,- 2e x deelnemen: € 2700,-
 • Bekijk alle data

  Blok 1:  wo 4 mei 2022, do 5 mei 2022
  Blok 2:  wo 1 juni 2022, do 2 juni 2022
  Blok 3:  wo 13 juli 2022, do 14 juli 2022, vr 15 juli 2022
  Blok 4:  wo 28 september 2022, do 29 september 2022, vr 30 september 2022
  Blok 5:  wo 26 oktober 2022, do 27 oktober 2022, vr 28 oktober 2022
  Blok 6:  wo 23 november 2022, do 24 november 2022, vr 25 november 2022
  Blok 7:  do 8 december 2022, vr 9 december 2022

Vol
18 dagen di 20 september 2022Zutphen Opleiding Familieopstellingen Elmer Hendrix, Mieke Kox € 3750,- 2e x deelnemen: € 2700,-
 • Bekijk alle data

  Blok 1:  di 20 september 2022, wo 21 september 2022
  Blok 2:  di 25 oktober 2022, wo 26 oktober 2022
  Blok 3:  di 15 november 2022, wo 16 november 2022, do 17 november 2022
  Blok 4:  di 13 december 2022, wo 14 december 2022, do 15 december 2022
  Blok 5:  di 10 januari 2023, wo 11 januari 2023, do 12 januari 2023
  Blok 6:  di 7 februari 2023, wo 8 februari 2023, do 9 februari 2023
  Blok 7:  wo 8 maart 2023, do 9 maart 2023

Wachtlijst
18 dagen di 1 november 2022Ravenstein4 vrij Opleiding Familieopstellingen Elmer Hendrix € 3750,- 2e x deelnemen: € 2700,-
 • Bekijk alle data

  Blok 1:  di 1 november 2022, wo 2 november 2022
  Blok 2:  di 6 december 2022, wo 7 december 2022
  Blok 3:  ma 2 januari 2023, di 3 januari 2023, wo 4 januari 2023
  Blok 4:  ma 30 januari 2023, di 31 januari 2023, wo 1 februari 2023
  Blok 5:  ma 27 februari 2023, di 28 februari 2023, wo 1 maart 2023
  Blok 6:  ma 27 maart 2023, di 28 maart 2023, wo 29 maart 2023
  Blok 7:  di 25 april 2023, wo 26 april 2023

Aanbevolen literatuur

In de opleiding Familieopstellingen worden de boeken 'Zinnen die de ziel raken' en 'Tao en de kunst van familieopstellingen' van Elmer Hendrix gebruikt als lesmateriaal (deze hoef je niet zelf aan te schaffen, ze worden tijdens de eerste lesdag uitgereikt). Verder wordt geadviseerd om minimaal drie van de overige aanbevolen boeken te lezen.
 

Systemisch Werk

 

De verborgen dynamiek van familiebanden 

Bert Hellinger

De kunst van het helpen   

Bert Hellinger

De bewegingen van de geest

Bert Hellinger

De wijsheid is voortdurend onderweg

Bert Hellinger

Zinnen die de ziel raken

Elmer Hendrix

Tao en de kunst van familieopstellingen

Elmer Hendrix

De fontein, vind je plek

Els van Steijn

Jij hoort bij ons

Marianne Franke-Gricksch

Zelfs als het mijn leven kost

Stephan Hausner

Het leven kent geen weg terug

Wilfried Nelles

   

Persoonlijke Ontwikkeling

 

Choose again

Diederik Wolsak

De kracht van het Nu

Eckhart Tolle

Een Nieuwe Aarde

Eckhart Tolle

Spirituele verlichting? Vergeet het maar!

Jed McKenna

Geweldloze communicatie   

Marshall B. Rosenberg

Tao Te Ching (vertaling Stephen Mitchell)

Lao Tzu

 

Wat zeggen de deelnemers

Elmer Hendrix leert je, en geeft je het zelfvertrouwen om zelfstandig opstellingen te begeleiden. Zijn vakmanschap is groot en hij begeleidt opstellingen ‘zonder franje’. Hij leert je om de innerlijke houding te ontwikkelen die nodig is om te laten ontstaan wat zich in ‘het systeem’ wil laten zien. Bevoorrecht voel ik me dat ik nu mijn eigen opstellingendagen kan begeleiden.

Els van Steijn Trainer, coach, opsteller en auteur van 'De Fontein' Opleiding Familieopstellingen

Met veel plezier heb ik de opleiding Familieopstellingen gevolgd. De opleiding ervaar ik als een verrijking in m'n eigen ontwikkeling, maar geeft me ook veel meer inzicht in en begrip voor (ver)anderen. De inzichten die je krijgt zijn vaak bevrijdend en geven ruimte voor verdere groei. Het is bijzonder hoe effectief familieopstellingen kunnen zijn in het opruimen of verbeteren van oude patronen.

Het is een feest om Elmer Hendrix mee te maken en tegelijkertijd enorm ontmoedigend. Hoe kun je ooit ook maar enigszins zo goed worden als hij is..... Een geweldige ervaring! Ik heb de opleiding vervolgd met de opleiding Organisatieopstellingen.

Diane Tuinebreijer Opleiding Familieopstellingen

Deze opleiding is voor mij een groot cadeau. In korte tijd ben ik vertrouwd geraakt met een systemische manier van kijken. Dat is een enorme verrijking die ik iedereen gun en in mijn ogen een must voor coaches en therapeuten. Het geeft inzicht in de patronen die we ontwikkeld hebben en waar we in vast kunnen zitten én handvaten om dit te doorbreken zodat we meer 'flow' in ons leven kunnen ervaren.
Opstellingen maken duidelijk dat we bewogen worden door iets groters dan het ego (en waarom zou het in het dagelijkse leven anders zijn...). Ik ben door de opleiding nog meer bewust van mijn innerlijke houding als coach en de impact daarvan en kan steeds beter zijn met het 'niet weten' en 'doen door niet te doen', in het vertrouwen dat het proces dat zich ontvouwt precies goed is.
Trainer Elmer Hendrix is daarin een geweldig voorbeeld. Zijn vakmanschap, helderheid en kracht zijn inspirerend, zijn humor en het enorme plezier waarmee hij werkt is aanstekelijk.

Gerrie Laudy Coach en beeldend kunstenaar Opleiding Familieopstellingen

In de oordeelloze en werkelijk vakkundige begeleiding ontstond ruimte om mijzelf mee te brengen en in verbinding met de groep te leren. De opleiding familieopstellingen gaf een nieuwe kijk op mijn leven en biedt tools om daarin te kunnen handelen.

Ferdy Strikker Opleiding Familieopstellingen

Deze opleiding voorziet rijkelijk in al wat nodig is om vertrouwd te raken met de vele facetten van het systemisch werk en daarna daarmee op een verantwoorde manier aan de slag te kunnen. Al de benodigde ingredienten zijn aanwezig: Elmer Hendrix is kundig, ervaren, integer, respectvol en terwijl het gewicht van de essentie steeds voelbaar is, maakt humor deze weer wat lichter. Een geweldige start van een proces dat doorgaat.

Karel Gerritse Arts Opleiding Familieopstellingen

Deze opleiding is een aanrader voor iedereen die op zoek is naar diepgang en bewustwording. Je krijgt inzicht in je eigen processen waardoor je kunt groeien als persoon en professional. Groeien  naar volwassenheid om autonomer en vrij je leven te vervolgen. Elmer Hendrix is een inspirerende en authentieke leraar: aanwezig, helder, compassievol, respectvol en hij biedt alle ruimte om je eigen weg te vinden. Alles is dus voorhanden voor een geweldige ervaring. Het is aan jou om die kans te grijpen.

Wendy Kamminga Opleiding Familieopstellingen

Elmer weet in rap tempo de ware essentie van een blokkade bloot te leggen en krijgt daarmee elke uitdagende situatie in beweging. Met zijn vele jaren ervaring en zijn heldere blik is Elmer Hendrix ook een gedegen en betrouwbare leermeester voor iedereen die het vak van Familie opstellingen wil leren. Hij draagt zijn kennis en ervaring helder en gepassioneerd over en geeft alle ruimte en vertrouwen om het jezelf eigen te maken op je eigen unieke wijze. Hij is wars van dogma's en is in staat te allen tijden fenomenologisch te kijken en handelen. Ik blijf erg graag van en met hem leren en kan zijn opleidingen te zeerste aanraden!

Annemarie Renes-van Asselen Coach en trainer Opleiding Familieopstellingen

Het volgen van deze opleiding heeft me nieuw licht gebracht. Licht op mezelf, de ander en de wereld om me heen. Hierdoor kan ik door andere ogen kijken. Ik zie systemen die ik eerder niet zag. Door deze verbindingen ontwikkel ik mezelf als persoon en als professional waardoor ik met nog meer plezier door het leven loop.

Ingeborg Tros Trainer sociaal domein Opleiding Familieopstellingen

Fantastisch! Ik heb enorm veel geleerd en voel me verrijkt; zowel als persoon en als therapeut.

Maureen Westenenk Opleiding Familieopstellingen

De opleiding voldeed zeer aan mijn verwachtingen. Er was een goede balans tussen theorie en praktijk. Daarnaast werd er veel aandacht besteed aan de vragen die gesteld werden om het ambacht nog beter te begrijpen. Elmer Hendrix is een fijne leermeester, hij creëert een veilige bedding binnen de groep, waardoor de groep zich ook goed kan verbinden.

Peggy Hoogeveen-Nelissen Systemisch coach Opleiding Familieopstellingen

Deze opleiding familieopstellingen zie ik als een essentieel onderdeel van mijn leven.

Robert Kuijpers Houtbewerker Opleiding Familieopstellingen

Ik ben erg positief over de opleiding familieopstellingen omdat de theorie over systemisch werk op een toegankelijke wijze wordt aangeboden, waarbij veel ruimte is voor interactie. Deze opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik mijn inzichten, overtuigen en aannames tegen het licht kon houden. Ook kreeg ik zicht op een aantal oude patronen die in mij zelf actief zijn en binnen mijn gezin van herkomst. Dit alles speelde zich af binnen een erg veilige bedding. Erg leerzaam en een boost voor mijn persoonlijke ontwikkeling.

Rob Schlör Opleiding Familieopstellingen

De opleiding Familieopstellingen heb ik als zeer waardevol ervaren. Het heeft me zowel op persoonlijk- als professioneel gebied veel gebracht. Elmer Hendrix weet heel duidelijk en gepassioneerd de basis van familieopstellingen en het ambacht op een zeer respectvolle manier over te dragen. Ik had al eerder een aantal cursussen gedaan, maar hier de diepgang gevonden. Dankbaar dat ik hier de opleiding gevolgd heb.

Mieke de Beer Opleiding Familieopstellingen

Goed doordachte en opgebouwde opleiding die veel verder gaat dan 'het kunstje leren' van familieopstellingen. Respect en integriteit nemen een belangrijke plek in.

Tanja Oldenziel Opleiding Familieopstellingen

Waardevolle opleiding die mij persoonlijk en mijn praktijk heeft verrijkt. Concreet benoemen wat je waarneemt, niet mooier maken dan wat er is. Voor mij een zuivere vorm van coaching.

Wilbert Rutten Opleiding Familieopstellingen

Veelgestelde vragen (FAQ)

 • Kan iedereen dit werk (werken met opstellingen) leren?

  Jazeker, de een heeft er wellicht wat meer aanleg voor dan de ander, maar in principe kan iedereen dit werk leren.

 • Is er een bepaalde vooropleiding vereist?

  Voor de opleiding familieopstellingen is geen speciale vooropleiding vereist. 
  Sommige opleidingsinstituten geven aan dat hun opleiding familieopstellingen op HBO-niveau is, maar door de aard van het werk is dat feitelijk niet te toetsen.

  Voor de Opleiding Organisatieopstellingen is het nodig om eerst een opleiding in Familieopstellingen te hebben afgerond. 

 • Welk niveau hebben de opleidingen?

  Dat is moeilijk te zeggen omdat dit werk slechts gedeeltelijk een beroep doet op intelligentie en cognitie, maar veel meer nog te maken heeft met (de bereidheid tot het ontwikkelen van) zelfkennis en bewustwording.
  We hebben deelnemers in de opleidingen met allerlei scholingsachtergronden, van mavo tot universitair niveau. En werkzaam in allerlei beroepen, van straathoekwerker en winkelbediende tot psychiater en rechter.
  Je motivatie om dit werk te willen leren en om persoonlijk te willen groeien zijn de belangrijkste factoren om een opleiding in systemisch werk (voor jezelf) succesvol af te ronden.

 • Wat kan ik na een opleiding Familieopstellingen?

  Na de opleiding familieopstellingen heb je (naast je persoonlijke groei) voldoende kennis opgedaan en vaardigheden ontwikkeld om op een integere manier familieopstellingen te begeleiden, zowel in groepen als voor individuen. Ook kun je de opgedane kennis en vaardigheden desgewenst in je bestaande werk integreren. Je hebt zoveel inzichten gekregen in de ‘onderstroom’ van relaties, dat je (wat je werkzaamheden ook zijn) heel snel inzicht krijgt in wat er in werkelijkheid speelt. Dankzij die inzichten en kennis kun je daardoor ook op een effectieve manier handelen en feedback geven.

  Daarnaast is het belangrijk om ervaring op te (blijven) doen. Dit ambacht leer je uitsluitend door praktijkervaring op te doen, dus door ermee aan het werk te gaan. Zie het als het halen van je rijbewijs: je kan voor iedereen veilig de weg op, maar het echte leren doe je door veel te gaan rijden.

 • Hoeveel tijd beslaat de studiebelasting?

  De deelnemers vormen oefengroepen met elkaar en is het de bedoeling om na elk lesblok minimaal één keer met elkaar te oefenen (hoe vaker, hoe beter natuurlijk). Verder wordt geadviseerd om minimaal drie van de aanbevolen boeken te lezen.

 • Kan ik de opleiding Familieopstellingen ook gebruiken voor mijn persoonlijke groei?

  Deze opleiding is juist geschikt voor je persoonlijke groei. Je kan dit werk onmogelijk leren zonder zelf te groeien. Dit werk bevordert je bewustwording, je zelfkennis en je innerlijke groei.

 • Is het de bedoeling dat je na een opleiding met groepen gaat werken of kan het ook anders?

  Het is mogelijk om met groepen gaan werken, maar het werk is ook in een één-op-één setting toe te passen. 
  Personen met een eigen praktijk; bijvoorbeeld als psycholoog, coach, werkzaam zijn binnen het onderwijs, in de zorg of als HRM-adviseur (enz.) kunnen het systemisch werk ook in hun bestaande werk integreren.

 • Moet ik een examen afleggen?

  Nee, door de aard van dit werk valt het moeilijk te toetsen en een examen heeft daarom geen enkele toegevoegde waarde.

 • Ik ben een aantal dagen tijdens de opleiding verhinderd. Kan ik deze inhalen?

  Als je één of meerdere dagen niet aanwezig kunt zijn, kun je die dagen (van het betreffende lesblok) inhalen in een volgende opleiding. Hier is geen lesgeld aan verbonden. Wel betaal je een onkostenvergoeding voor lunch en dagverzorging. Je kunt maximaal 4 dagen als deelnemer inhalen bij een volgende Opleiding Familieopstellingen.

 • Zijn de opleidingen geaccrediteerd?

  Onze opleidingen zijn niet geaccrediteerd. 
  Omdat we studenten krijgen vanuit een zeer breed spectrum van beroepsgroepen, is het voor ons nagenoeg onmogelijk om voor iedereen de voor hem of haar gewenste accreditatie te verzorgen.

 • Is het IVSW aangesloten bij een beroepsvereniging?

  Er bestaan geen beroepsverenigingen binnen het systemische werk in Nederland.
  Wel is ons opleidingsinstituut geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) waardoor de opleidingen, trainingen en nascholingen van Instituut voor Systemisch Werk zijn vrijgesteld van BTW.

 • Kan ik een opleiding ook in termijnen betalen?

  Ja dat is mogelijk, maar uitsluitend in overleg. Neem daarvoor contact met ons op, dan kunnen we je een betalingsvoorstel toesturen.

 • Bieden jullie ook vervolgopleidingen en nascholing aan?

  We noemen het niet specifiek 'nascholing', maar na een opleiding in familieopstellingen of organisatieopstellingen kun je nog diverse trainingen volgen, zoals de 2-daagse training Life Integration Process (LIP) of een 4-daagse Train de trainer voor verdieping en om andere vormen van opstellingen te leren en te ervaren.
  Verder kun je nog steeds, als (oud-)student van het IVSW, tegen een onkostenvergoeding meedoen als representant bij onze 1-daagse workshops Familieopstellingen of kun je door je aan te melden via onze nieuwsbrief ook uitnodigingen ontvangen om als representant mee te gaan op locatie als we een in-company opstelling voor een bedrijf of organisatie verzorgen. Op deze manier blijf je in contact met het werk en blijf je ervaring opdoen.

 • Is het ook mogelijk om de opleiding in het Engels te volgen?

  Onze opleidingen in Nederland zijn in het Nederlands. We geven ze alleen in het Engels als we worden uitgenodigd om een opleiding te komen verzorgen in bijvoorbeeld het buitenland en dat gewenst is.

Aanmelden Opleiding Familieopstellingen

Voor onze opleidingen hanteren we niet standaard een intakegesprek vooraf, maar mocht je behoefte hebben aan een kennismakingsgesprek dan kan dit altijd!
Vink in dat geval hieronder aan dat je graag (vrijblijvend) een intakegesprek zou willen hebben.

Als de opleiding door een ander (bijvoorbeeld je werkgever) wordt betaald, kies dan na 'Ik ben nieuw' eerst voor 'Ik ben particulier' of 'Ik heb een bedrijf' (als je naast je baan ook nog een bedrijf hebt), en vervolgens krijg je nieuwe opties waarin je kunt aangeven dat de factuur naar een ander verstuurd kan worden.


 

Wat zeggen de deelnemers

Top