Opleiding Familieopstellingen basis

Deze Opleiding Familieopstellingen beschouwen we als het hart van ons werk.
Waarom? Omdat je kennis en een ambacht meekrijgt die je zowel in je werk als in je verdere persoonlijke leven kunt blijven toepassen. Het kan een enorme verrijking en verdieping zijn voor de rest van je leven.

Opleiding Familieopstellingen basis

Dit is niet zomaar een opleiding

Het klinkt misschien een beetje pretentieus, maar een opleiding in familieopstellingen is zeker niet zomaar een opleiding. De persoonlijke groei en de vaak intense processen waarmee het systemisch werk gepaard kan gaan, vormen een heel wezenlijk onderdeel van de opleiding. Wij denken namelijk dat het niet mogelijk is om je cliënten uit te nodigen de diepte in te gaan, wanneer jij daar zelf nog niet geweest bent.

Dat vraagt van een familieopsteller dan ook de voortdurende bereidheid tot innerlijke groei.
Je leert niet alleen een ambacht, maar je wordt ook uitgenodigd je eigen handelen en motivaties steeds weer te onderzoeken.
 

In deze 18-daagse opleiding komen alle aspecten van het begeleiden van familieopstellingen aan bod, en deze geven je een gedegen basis om het systemisch werk te kunnen gaan toepassen in je leven en in (of als) je werk.

Een gedegen ondergrond

Het systemisch werk is voortdurend in beweging en er ontstaan ook steeds meer toepassingsvormen. Dankzij het feit dat de opstellingsmethode niet beperkt wordt door allerlei normen en voorschriften, heeft iedereen de vrijheid om op zijn of haar eigen manier met opstellingen of andere vormen van systemisch werk bezig te zijn.
Een nadeel van die vrijheid kan zijn dat er mensen mee aan het werk gaan die het begeleiden van opstellingen hoofdzakelijk uit een boek gehaald hebben en menen dat louter ‘buikgevoel’ een voldoende betrouwbaar instrument is om op een verantwoorde manier om te gaan met de diepe processen die zich kunnen tonen.

Echter, wij vinden het systemisch werk, en met name familieopstellingen, een zeer krachtige en waardevolle methode en er is ons veel aan gelegen om dit op een juiste, respectvolle en bekwame manier door te geven en te onderwijzen.

Lichaamsbewustzijn ontwikkelen

Wij beschouwen het lichaam als het belangrijkste gereedschap bij het begeleiden van opstellingen. Het lichaam is een enorme bron van informatie. Natuurlijk speelt het cognitieve aspect ook een belangrijke rol, maar over het algemeen krijgt ons hoofd al (meer dan) voldoende aandacht.

Binnen de Opleiding Familieopstellingen besteden we dan ook veel aandacht aan het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn.
Met lichaamsbewustzijn bedoelen we niet alleen het bewust zijn van het fysieke lichaam, maar ook wat we kunnen ervaren wanneer we met onze aandacht naar binnen gaan, als het ware binnen in ons lichaam. Hier kunnen we in contact komen met vaak onbewuste gevoelens, zoals angst, woede, verdriet enz. Hoe beter we in staat zijn om contact te maken met aspecten van ons onderbewuste, des te beter zullen we in staat zijn om in verbinding te komen met wie we werkelijk zijn. Hier zijn we verbonden met de stroom van het leven en kunnen we ons laten leiden door een intelligentie die niets te maken heeft met het denken.
En juist vanuit deze verbondenheid kunnen we ons openstellen voor het systeem (de familieziel) van de cliënt, en kan er plotseling een beeld opkomen, een zin, een gevoel of een bepaalde sensatie in je lichaam die informatie geeft die voorbijgaat aan het bewuste weten. Je zou dit systemische intuïtie kunnen noemen.

Om ons lichaamsbewustzijn te ontwikkelen maken we in de opleiding gebruik van meditaties en oefeningen. Dit zijn ‘zachte’ oefeningen die voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht je fysieke conditie.

Voor wie?

De Opleiding Familieopstellingen is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de mens en in levende, dynamische processen. Er is geen specifieke vooropleiding nodig.
Het is voor mensen die:
 

1. Aan hun eigen ontwikkeling, bewustwording en persoonlijke groei willen werken.


2. Het systemisch werk in hun bestaande beroep en werk willen integreren.

Zoals therapeuten, psychologen, artsen, homeopaten, coaches, maatschappelijk werkers, rechters, personeelsfunctionarissen, onderwijzend personeel etc.
Voor deze groep geldt:

 • Je kunt de verworven inzichten onmiddellijk integreren in je dagelijkse werk.
 • Het bereik van je mogelijkheden in je werk wordt groter en dieper.
 • Je kunt daarnaast ook zelf sessies of workshops in familieopstellingen geven.
   

3. Graag als familieopsteller willen gaan werken met groepen en individuen.

Wat brengt deze opleiding jou?

Deze opleiding geeft je een dieper inzicht in de werking van sociale systemen en in de onbewuste en onzichtbare drijfveren die mensen in (problematische en ziekmakende) patronen terecht laat komen. Daarmee geeft het je voorgoed een bredere en diepere kijk op het leven.

 • Je leert verbanden te zien tussen het gedrag van je medemens en de sociale systemen (familie, organisatie, cultuur) waar ze deel van uitmaken.
 • Je leert helende interventies toe te passen.
 • Je leert met respect voor je eigen grenzen en die van je cliënt opstellingen te begeleiden.
 • Je leert zowel met groepen als één op één te werken.
 • Je leert systemisch coachen.
 • Het geeft een grote impuls voor je persoonlijke groei: het vergroot je zelfinzicht en bewustzijn.

Mocht je werkveld of interesse (ook) liggen op het gebied van bedrijven en organisaties, dan biedt deze opleiding een gedegen basis om na de Opleiding Familieopstellingen de Opleiding Organisatieopstelingen te volgen.

Wat wordt er van je gevraagd?

1. De bereidheid om naar jezelf te kijken

Het is belangrijk dat de begeleider de innerlijke bereidheid heeft om naar zichzelf te kijken.
Door de aard van het opstellingswerk lijkt het er op dat een opstelling niet dieper kan gaan dan dat de begeleider kan of durft te gaan. Wanneer een begeleider bijvoorbeeld moeite heeft met de dood of een oordeel heeft over zaken rondom incest, zullen opstellingen waar deze thema’s in voorkomen zich niet zo snel op een diep niveau ontvouwen.
Hoe meer inzicht je krijgt in je eigen levensprocessen en hoe meer je in staat bent om alles te omarmen, zonder daarbij je eigen grenzen uit het oog te verliezen, des te beter zul je in staat zijn om je op een goede manier met het opstellingswerk bezig te houden.
 

2. Eigen thema's inbrengen

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze eigen thema’s inbrengen waarmee in de opleiding gewerkt kan worden.
Systemisch werk is naast een werkwijze, ook een zienswijze en levenswijze. Dit heeft als consequentie dat een opsteller het eigen leven als een voortdurend groeiproces ziet waarbij de wereld als spiegel fungeert en de blik zich regelmatig naar binnen richt.
De pijnlijkste processen kunnen de mooiste wegen naar bewustwording zijn.
 

3. Werken met gastcliënten

Een ander belangrijk onderdeel binnen de opleiding is het werken met gastcliënten. Al vrij snel gaan we, naast het werken met eigen thema's, werken met mensen van buitenaf. Hierdoor ervaar je nog meer wat het is om met echte cliënten te werken. Er wordt van je verwacht dat je zelf gastcliënten aandraagt.
Meer informatie over gastclienten, en hoe deze te benaderen vinden studenten in het studentenportaal Mijn IVSW.
 

4. Ervaring opdoen als representant

Tijdens de opleiding raden we aan om veel bij opstellingen aanwezig te zijn en bij verschillende opstellers ervaringen op te doen.
Daarom bieden we onze studenten de gelegenheid om tegen een onkostenvergoeding (en in sommige gevallen gratis) deel te kunnen nemen als representant aan de 1- en 2-daagse workshops Familieopstellingen binnen ons instituut.
Van deze mogelijkheid kun je gebruik maken vanaf het moment dat de opleiding van start is gegaan.

Aanmelden als representant kan via het studentenportaal binnen Mijn IVSW.

Door dit werk worden wij gedwongen innerlijk te groeien. Daarmee wordt duidelijk dat het hier niet meer alleen maar gaat om heling of het oplossen van problemen. Uiteindelijk gaat het over de volheid van het leven zelf.
Bert Hellinger

Studie-informatie

Deze Opleiding Familieopstellingen bestaat uit 18 dagen en is verdeeld over 7 lesblokken. Afhankelijk van de startdatum is de opleiding verdeeld over 6 tot 9 maanden.
De lessen zijn heel praktisch van aard en naast het werken met eigen opstellingen wordt er veel gewerkt met gastcliënten.
De groep bestaat uit minimaal 20 en maximaal 28 deelnemers (ook afhankelijk van de locatie). 
 

Docenten

De lessen worden verzorgd door diverse trainers.
 

Lestijden

Van 09.30 tot 17.00 uur (inloop vanaf 09.00 uur).
 

Lunch

De trainingsdagen worden verzorgd met een uitgebreide lunch. Daarnaast zijn koffie, thee, water en lekkers gedurende de hele dag beschikbaar.
 

Locatie

De locatie waar de opleiding gaat plaatsvinden staat vermeld onder Data, kosten & aanmelden.
Na aanmelding krijg je t.z.t. nog aanvullende informatie waarin staat vermeld op welk adres de opleiding gaat plaatsvinden.

De bereikbaarheid van de cursuslocaties, zowel met auto als per openbaar vervoer, is doorgaans goed en er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.
 

Lesprogramma

In onderstaand pdf vind je in detail de inhoud van de Opleiding Familieopstellingen beschreven.

Inhoud opleiding Familieopstellingen (PDF)
 

Kosten opleiding

Het cursusbedrag bestaat uit het inschrijfgeld (ongeveer 10% van het totaalbedrag) en het restantbedrag.
Het inschrijfgeld is ervoor om je plaats in de opleiding garant te stellen en dient maximaal 2 weken na het ontvangen van de factuur voldaan te zijn. Het restantbedrag (ongeveer 90% van het totaalbedrag) moet uiterlijk 3 weken voor aanvang van de opleiding voldaan zijn.

De totale kosten voor de opleiding kun je vinden onder Data, kosten & aanmelden.
In overleg is het eventueel mogelijk om in delen betalen, neem dan even contact op met de administratie: info@ivsw.nl.


De opleiding voor de 2e keer volgen*

Een 2e keer deelnemen kan je een dieper begrip en nog meer verinnerlijking van de stof opleveren. Personen die de Opleiding Familieopstellingen al een keer gevolgd hebben, kunnen nogmaals deelnemen voor een gereduceerde prijs. Neem hiervoor even contact met ons op via email: info@ivsw.nl. Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar. 
 

Studiematerialen

Een syllabus en de boeken 'Zinnen die de ziel raken' en 'Tao en de kunst van familieopstellingen' van Elmer Hendrix worden op de eerste lesdag aangereikt. Deze worden gratis verstrekt*.
Het is aan te raden om een schrijfblok en een pen mee te nemen om aantekeningen te kunnen maken. (In de kantlijn van de syllabus is ook ruimte gereserveerd om desgewenst aantekeningen te kunnen plaatsen.)

* Het is niet mogelijk om de boeken van tevoren opgestuurd te krijgen. Reeds aangeschafte boeken zullen ook niet verrekend worden met de kosten van de opleiding.
 

Studiebelasting en literatuur

De deelnemers vormen oefengroepen met elkaar en is het de bedoeling om na elk lesblok minimaal één keer bij elkaar te komen en te oefenen (hoe vaker, hoe beter natuurlijk).
Verder wordt geadviseerd om naast 'Zinnen die de ziel raken' en 'Tao en de kunst van familieopstellingen' nog minimaal drie boeken van de literatuurlijst te lezen. Kijk daarbij ook naar de boeken van Bert Hellinger (de grondlegger van het systemisch werk). En ook hier geldt: hoe meer je leest, hoe meer kwartjes er kunnen vallen.
De studiebelasting buiten de lesdagen bedraagt ongeveer 5 uur per week.
 

Werken met gastcliënten

Gedurende de hele opleiding wordt er veel opgesteld en geoefend met elkaar. En naarmate de opleiding vordert gaan we steeds meer werken met gastcliënten, ofwel live-casussen. We verwachten van de deelnemer dat hij of zij deze gastcliënten aandraagt.
Meer informatie over gastclienten, en hoe deze te benaderen vinden studenten in het studentenportaal onder Mijn IVSW.

Je uiterlijke reis kan een miljoen stappen bevatten, je innerlijke reis heeft er maar één; de stap die je nu op dit moment zet.
Eckhart Tolle

Ervaring opdoen als representant

Het kan erg leerzaam zijn om als representant aanwezig te zijn bij opstellingen. Hiermee maak je meer 'opstellingsuren' en leer je nog meer verschillende situaties en thema's binnen het systemisch werk kennen.

Als je een opleiding volgt binnen IVSW, bestaat de mogelijkheid om te kunnen deelnemen als representant in de workshops Familieopstellingen tegen een onkostenvergoeding (voor zover plaatsen beschikbaar zijn).
Dit privilege is uitsluitend voorbehouden aan (oud-)studenten van IVSW.

We bieden deze service omdat we het belangrijk vinden dat iedereen tijdens (en ook na) een opleiding in systemisch werk, zoveel mogelijk ervaring opdoet.
Aanmelden als representant kan via het studentenportaal binnen Mijn IVSW.
 

Certificaat

Aan het einde van de opleiding ontvang je een (digitaal) certificaat van deelname.

Aanbevolen literatuur

In de Opleiding Familieopstellingen worden de boeken 'Zinnen die de ziel raken' en 'Tao en de kunst van familieopstellingen' van Elmer Hendrix gebruikt als lesmateriaal (deze hoef je niet zelf aan te schaffen, ze worden tijdens de eerste lesdag uitgereikt). Verder wordt geadviseerd om minimaal drie van de overige aanbevolen boeken te lezen.
 

Systemisch Werk

 

De verborgen dynamiek van familiebanden 

Bert Hellinger

De kunst van het helpen   

Bert Hellinger

De bewegingen van de geest

Bert Hellinger

De wijsheid is voortdurend onderweg

Bert Hellinger

Zinnen die de ziel raken

Elmer Hendrix

Tao en de kunst van familieopstellingen

Elmer Hendrix

De fontein, vind je plek

Els van Steijn

Jij hoort bij ons

Marianne Franke-Gricksch

Zelfs als het mijn leven kost

Stephan Hausner

   

Persoonlijke Ontwikkeling

 

Volwassen worden voor volwassenen

Elmer Hendrix

Tao Te Ching (vertaling Stephen Mitchell)

Lao Tzu

De kracht van het Nu

Eckhart Tolle

Een Nieuwe Aarde

Eckhart Tolle

Geweldloze communicatie   

Marshall B. Rosenberg

Spirituele verlichting? Vergeet het maar!

Jed McKenna

 

Wat zeggen de deelnemers

In deze opleiding leer je, en ontwikkel je het zelfvertrouwen, om zelfstandig opstellingen te begeleiden. Het vakmanschap van Elmer Hendrix is groot en hij begeleidt opstellingen 'zonder franje'. Je leert hier om de innerlijke houding te ontwikkelen die nodig is om te laten ontstaan wat zich in ‘het systeem’ wil laten zien.
Bevoorrecht voel ik me dat ik nu mijn eigen opstellingsdagen kan begeleiden.

Els van Steijn Trainer, coach, opsteller en auteur van 'De Fontein' Opleiding Familieopstellingen basis

Ik vond het een bijzondere en leerzame ervaring. Wat me als eerste opviel tijdens de familieopstelling was de fijne groep mensen die aanwezig waren. De begeleiders van de familieopstelling waren top. Ze zijn professional hebben veel kennis en ervaring op dit gebied. Er was veel ruimte voor vragen. De begeleiders namen alle tijd om uitleg te geven en eventuele onduidelijkheden weg te nemen.
Het meest waardevolle aspect voor mij was dat ik inzicht kreeg in patronen en dynamieken binnen familieopstellingen. Ik zou het zeker aanraden aan iedereen die geïnteresseerd is in zelfontwikkeling en het verkennen van familiedynamieken.

Dini Louwerse Opleiding Familieopstellingen basis

Geheel intuïtief ben ik online gaan zoeken naar een opleiding systemisch werk. Tussen verschillende opleidingen bleef ik hangen bij de website van IVSW en de persoon Elmer Hendrix. Ik hoopte een hoge mate van integriteit te vinden naar het vak en de houding van de trainer in zichzelf om vanuit daar een natuurlijk overwicht te bewaken naar veiligheid en sfeer in de groep.

De innerlijke houding van de begeleider bleek de rode draad te zijn van de opleiding waar ik uiteindelijk op uit kwam met een ongelofelijke fijne groep mensen. En het inzicht dat alle mensen fijn zijn wanneer zij zich veilig voelen. Wat de opleiding mij gegeven heeft is een hoge mate van trauma verwerking en besef van mijn natuurlijke talenten en inzicht in de diepere onderstroom in mijn leven. De werkwijze van Elmer heb ik als ongelofelijk geaard - doelgericht - liefdevol en complex in zijn eenvoud ervaren. Hij is een lead by example trainer en persoon… er is geen onderscheid in zijn werk en zijn persona. Dit heeft mij niet alleen doen beseffen dat ik na de opleiding nog maar aan het begin van systemisch werk sta maar ook weer midden in het leven.

De co-trainers Mieke - Sarah en Yvonne zijn een geweldige bedding tijdens de oefenopstellingen met gezonde humor en fijngevoeligheid.
Het voornaamste wat ik meeneem uit de opleiding is dat het niet zozeer enkel een opleiding is maar een way of life die mij aanspreekt. Voor mij is systemisch werk dan ook niet meer weer weg te denken en zou ik het liefst zien dat het volledig geïntegreerd zal worden in het onderwijs zodat al op jonge leeftijd kennis kan worden genomen van de beweging van de ziel en persoonlijke gezondheid in hoofd hart en alles dat gezien mag worden."

Manja Opleiding Familieopstellingen basis

Een magische reis! Een reis in de diepte, langs invloeden die vanuit het onderbewuste via familieopstellingen omhoog komen en zo een helende beweging kunnen laten ontstaan. Door de begeleiding van vakbekwame en ervaren trainers onder leiding van Elmer werd er gezorgd voor een veilige bedding en leeromgeving. De overdracht van kennis en wijsheid in combinatie met het meteen toepassen in de praktijk, maakt dat je zowel persoonlijk en als groep in een mooi proces terecht komt.

Leren met elkaar en van elkaar en zodoende ook een veilige bedding creërend voor onze gastcliënten, voor wie dit voelbaar was. De dag dat zij hun vraag inbrachten, waren zij een onderdeel van onze groep. Met het gecreëerde vertrouwen vanuit de opleiding en onze hechte groep die elkaar opzoekt d.m.v. intervisie ga ik me steeds verder bekwamen in dit vak, dat weet ik zeker. Verder zou ik iedereen wel zo’n reis gunnen. Oprecht dankbaar en met respect voor dit vak!

Daniëlle Opleiding Familieopstellingen basis

De opleiding Familieopstellingen heeft mij niet alleen het werken met deze prachtige werkvorm gebracht, maar ook een waanzinnig persoonlijk proces. Was dit altijd leuk, makkelijk en met plezier? Zeker niet. Was het het waard? Zeker wel. De tranen hebben rijkelijk gevloeid, maar uiteindelijk heeft het mij zoveel rust, vertrouwen en plezier opgeleverd. Het belangrijkste wat ik meeneem is de energie die de opleiding mij heeft gegeven om meer mensen de kracht van familieopstellingen te laten ervaren. Ik ben in mijn carrière als gedragswetenschapper/coach namelijk nog nooit een werkvorm tegen gekomen die mij zo in mijn ziel geraakt heeft. Het werken met familieopstellingen voelt voor mij als thuis komen.

Annemiek Koudijs Gedragsdeskundige/coach Opleiding Familieopstellingen basis

Ik heb de opleiding als magisch ervaren. Hetgeen zich toont in alle lagen , door alle tijden heen. Daarnaast de nieuwe ontmoetingen met prachtige mensen en vooral de ontmoeting met mezelf. Die wanneer het begint niet meer stopt…

Deborah Verpleegkundige & NLP- practitioner Opleiding Familieopstellingen basis

Verdiepend voor mijn werk, ondersteunend aan mijn eigen proces van bewustwording en groei en bij momenten wonderschoon wat er zich op de vloer aan ons liet zien en beleven.

Liekje Welten (Stem)coach Opleiding Familieopstellingen basis

Geweldig. Levensveranderend. Ik heb zoveel geleerd, ook van Elmer, niet alleen over het ambacht dat systemisch werk heet. Ik ben echt door een gigantisch proces gegaan, waarbij ik op persoonlijk vlak echt binnenstebuiten ben gekeerd en door heel veel oude pijnen mocht werken. Ik heb geleerd om meer bij en in mezelf aanwezig te zijn en te vertrouwen op het proces. Daardoor voel ik me een completer mens. Ik voelde in mijn botten dat ik bij deze opleiding aanwezig moest zijn en ik wist niet waarom, maar ik ben godgans dankbaar dat ik dat gevoel heb gevolgd, want ik had het écht niet willen missen. De inzichten en tools kon ik ook meteen inzetten in mijn praktijk. Dus niet alleen ontzettend waardevol voor mijn eigen persoonlijke proces, maar ook op zakelijk vlak ontzettend goed toepasbaar. Dank!

Charlotte Derksen Holistisch therapeut Opleiding Familieopstellingen basis

Met veel plezier heb ik de opleiding Familieopstellingen gevolgd. De opleiding ervaar ik als een verrijking in m'n eigen ontwikkeling, maar geeft me ook veel meer inzicht in en begrip voor (ver)anderen. De inzichten die je krijgt zijn vaak bevrijdend en geven ruimte voor verdere groei. Het is bijzonder hoe effectief familieopstellingen kunnen zijn in het opruimen of verbeteren van oude patronen.

Het is een feest om Elmer Hendrix mee te maken en tegelijkertijd enorm ontmoedigend. Hoe kun je ooit ook maar enigszins zo goed worden als hij is.....
Een geweldige ervaring! Ik heb de opleiding vervolgd met de opleiding Organisatieopstellingen.

Diane Tuinebreijer Opleiding Familieopstellingen basis

Fantastisch. Een schitterende reis met hobbels, bergen en dalen om uiteindelijk een beetje meer in mijzelf thuis te komen.

Wendy Opleiding Familieopstellingen basis

Deze opleiding is voor mij een groot cadeau. In korte tijd ben ik vertrouwd geraakt met een systemische manier van kijken. Dat is een enorme verrijking die ik iedereen gun en in mijn ogen een must voor coaches en therapeuten. Het geeft inzicht in de patronen die we ontwikkeld hebben en waar we in vast kunnen zitten én handvaten om dit te doorbreken zodat we meer 'flow' in ons leven kunnen ervaren.

Opstellingen maken duidelijk dat we bewogen worden door iets groters dan het ego (en waarom zou het in het dagelijkse leven anders zijn...). Ik ben door de opleiding nog meer bewust van mijn innerlijke houding als coach en de impact daarvan en kan steeds beter zijn met het 'niet weten' en 'doen door niet te doen', in het vertrouwen dat het proces dat zich ontvouwt precies goed is.
Trainer Elmer Hendrix is daarin een geweldig voorbeeld. Zijn vakmanschap, helderheid en kracht zijn inspirerend, zijn humor en het enorme plezier waarmee hij werkt is aanstekelijk.

Gerrie Laudy Coach en beeldend kunstenaar Opleiding Familieopstellingen basis

In de oordeelloze en werkelijk vakkundige begeleiding ontstond ruimte om mijzelf mee te brengen en in verbinding met de groep te leren. De opleiding familieopstellingen gaf een nieuwe kijk op mijn leven en biedt tools om daarin te kunnen handelen.

Ferdy Strikker Opleiding Familieopstellingen basis

Deze opleiding voorziet rijkelijk in al wat nodig is om vertrouwd te raken met de vele facetten van het systemisch werk en daarna daarmee op een verantwoorde manier aan de slag te kunnen. Al de benodigde ingredienten zijn aanwezig: Elmer Hendrix is kundig, ervaren, integer, respectvol en terwijl het gewicht van de essentie steeds voelbaar is, maakt humor deze weer wat lichter. Een geweldige start van een proces dat doorgaat.

Karel Gerritse Arts Opleiding Familieopstellingen basis

Deze opleiding is een aanrader voor iedereen die op zoek is naar diepgang en bewustwording. Je krijgt inzicht in je eigen processen waardoor je kunt groeien als persoon en professional. Groeien naar volwassenheid om autonomer en vrij je leven te vervolgen. Elmer Hendrix is een inspirerende en authentieke leraar: aanwezig, helder, compassievol, respectvol en hij biedt alle ruimte om je eigen weg te vinden. Alles is dus voorhanden voor een geweldige ervaring. Het is aan jou om die kans te grijpen.

Wendy Kamminga Opleiding Familieopstellingen basis

Het volgen van deze opleiding heeft me nieuw licht gebracht. Licht op mezelf, de ander en de wereld om me heen. Hierdoor kan ik door andere ogen kijken. Ik zie systemen die ik eerder niet zag. Door deze verbindingen ontwikkel ik mezelf als persoon en als professional waardoor ik met nog meer plezier door het leven loop.

Ingeborg Tros Trainer sociaal domein Opleiding Familieopstellingen basis

Veelgestelde vragen (FAQ)

 • Kan iedereen dit werk (werken met opstellingen) leren?

  Jazeker, de een heeft er wellicht wat meer aanleg voor dan de ander, maar in principe kan iedereen dit werk leren.

 • Is er een bepaalde vooropleiding vereist?

  Voor de Opleiding Familieopstellingen is geen speciale vooropleiding vereist. 
  Sommige opleidingsinstituten geven aan dat hun opleiding familieopstellingen op HBO-niveau is, maar door de aard van het werk is dat feitelijk niet te toetsen.

  Voor de Opleiding Organisatieopstellingen is het nodig om eerst een Opleiding in Familieopstellingen te hebben afgerond. 

 • Wanneer komt er een nieuwe Opleiding Familieopstellingen online en hoe blijf ik op de hoogte?

  Als je op de hoogte wilt blijven over wanneer er weer een nieuwe opleiding familieopstellingen online komt schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en/of houd onze social media en website in de gaten.

 • Welk niveau hebben de opleidingen?

  Dat is moeilijk te zeggen omdat dit werk slechts gedeeltelijk een beroep doet op intelligentie en cognitie, maar veel meer nog te maken heeft met (de bereidheid tot het ontwikkelen van) zelfkennis en bewustwording.
  We hebben deelnemers in de opleidingen met allerlei scholingsachtergronden, van mavo tot universitair niveau. En werkzaam in allerlei beroepen, van straathoekwerker en winkelbediende tot psychiater en rechter.
  Je motivatie om dit werk te willen leren en om persoonlijk te willen groeien zijn de belangrijkste factoren om een opleiding in systemisch werk (voor jezelf) succesvol af te ronden.

 • Wat kan ik na een Opleiding Familieopstellingen?

  Na de Opleiding Familieopstellingen heb je (naast je persoonlijke groei) voldoende kennis opgedaan en vaardigheden ontwikkeld om op een integere manier familieopstellingen te begeleiden, zowel in groepen als voor individuen. Ook kun je de opgedane kennis en vaardigheden desgewenst in je bestaande werk integreren. Je hebt zoveel inzichten gekregen in de ‘onderstroom’ van relaties, dat je (wat je werkzaamheden ook zijn) heel snel inzicht krijgt in wat er in werkelijkheid speelt. Dankzij die inzichten en kennis kun je daardoor ook op een effectieve manier handelen en feedback geven.

  Daarnaast is het belangrijk om ervaring op te (blijven) doen. Dit ambacht leer je uitsluitend door praktijkervaring op te doen, dus door ermee aan het werk te gaan. Zie het als het halen van je rijbewijs: je kan voor iedereen veilig de weg op, maar het echte leren doe je door veel te gaan rijden.

 • Hoeveel tijd beslaat de studiebelasting?

  De deelnemers vormen oefengroepen met elkaar en is het de bedoeling om na elk lesblok minimaal één keer met elkaar te oefenen (hoe vaker, hoe beter natuurlijk). Verder wordt geadviseerd om minimaal drie van de aanbevolen boeken te lezen.

 • Kan ik de Opleiding Familieopstellingen ook gebruiken voor mijn persoonlijke groei?

  Deze opleiding is juist geschikt voor je persoonlijke groei. Je kan dit werk onmogelijk leren zonder zelf te groeien. Dit werk bevordert je bewustwording, je zelfkennis en je innerlijke groei.

 • Is het de bedoeling dat je na een opleiding met groepen gaat werken of kan het ook anders?

  Het is mogelijk om met groepen gaan werken, maar het werk is ook in een één-op-één setting toe te passen. 
  Personen met een eigen praktijk; bijvoorbeeld als psycholoog, coach, werkzaam zijn binnen het onderwijs, in de zorg of als HRM-adviseur (enz.) kunnen het systemisch werk ook in hun bestaande werk integreren.

 • Moet ik een examen afleggen?

  Nee, door de aard van dit werk valt het moeilijk te toetsen en een examen heeft daarom geen enkele toegevoegde waarde.

 • Ik ben een aantal dagen tijdens de opleiding verhinderd. Kan ik deze inhalen?

  Als je één of meerdere dagen niet aanwezig kunt zijn, bestaat de mogelijkheid om deze specifieke gemiste lesdagen binnen een tijdsbestek van 1 jaar inhalen in een volgende opleiding (mits er plek is). Hier is geen lesgeld aan verbonden. Wel betaal je een onkostenvergoeding voor lunch en dagverzorging. Je kunt maximaal 4 dagen als deelnemer inhalen bij een volgende Opleiding Familieopstellingen.

  Zie ook artikel 4.5 (gemiste lesdagen inhalen) in onze algemene voorwaarden.

 • Kan ik een opleiding in termijnen betalen?

  Ja dat is mogelijk, maar uitsluitend in overleg. Neem daarvoor contact met ons op, dan kunnen we je een betalingsvoorstel toesturen.

 • Bieden jullie ook vervolgopleidingen en nascholing aan?

  We noemen het niet specifiek 'nascholing', maar na een Opleiding in Familieopstellingen of Organisatieopstellingen kun je nog diverse trainingen volgen, zoals de 2-daagse training Life Integration Process (LIP) of een 4-daagse Train de trainer voor verdieping en om andere vormen van opstellingen te leren en te ervaren.

  Verder kun je nog steeds, als (oud-)student van het IVSW, tegen een onkostenvergoeding meedoen als representant bij onze 1-daagse workshops Familieopstellingen of kun je door je aan te melden via onze nieuwsbrief ook uitnodigingen ontvangen om als representant mee te gaan op locatie als we een in-company opstelling voor een bedrijf of organisatie verzorgen. Op deze manier blijf je in contact met het werk en blijf je ervaring opdoen.

Data, kosten en aanmelden

Als er achter een activiteit 'Wachtlijst' staat, zijn alle plekken gevuld maar is er nog wel de mogelijkheid om je aan te melden voor een wachtlijst. Je krijgt dan bericht als er een plaats vrijgekomen is.
Als er 'VOL' achter staat, is op dat moment ook de wachtlijst te lang geworden en is deze activiteit gesloten voor inschrijvingen.

18 dagen di 19 maart 2024Dieren Opleiding Familieopstellingen basis Elmer Hendrix, Mieke Kox, Sarah Teunissen
 • Klik hier voor alle data

  Blok 1:  di 19 maart 2024, wo 20 maart 2024
  Blok 2:  di 16 april 2024, wo 17 april 2024
  Blok 3:  ma 13 mei 2024, di 14 mei 2024, wo 15 mei 2024
  Blok 4:  ma 10 juni 2024, di 11 juni 2024, wo 12 juni 2024
  Blok 5:  ma 1 juli 2024, di 2 juli 2024, wo 3 juli 2024
  Blok 6:  ma 2 september 2024, di 3 september 2024, wo 4 september 2024
  Blok 7:  di 1 oktober 2024, wo 2 oktober 2024

Lopend
18 dagen do 25 april 2024Oss Opleiding Familieopstellingen basis Elmer Hendrix, Mieke Kox, Sarah Teunissen
 • Klik hier voor alle data

  Blok 1:  do 25 april 2024, vr 26 april 2024
  Blok 2:  do 30 mei 2024, vr 31 mei 2024
  Blok 3:  do 27 juni 2024, vr 28 juni 2024, za 29 juni 2024
  Blok 4:  do 29 augustus 2024, vr 30 augustus 2024, za 31 augustus 2024
  Blok 5:  wo 25 september 2024, do 26 september 2024, vr 27 september 2024
  Blok 6:  do 17 oktober 2024, vr 18 oktober 2024, za 19 oktober 2024
  Blok 7:  do 28 november 2024, vr 29 november 2024

Lopend
18 dagen do 23 mei 2024Oss Opleiding Familieopstellingen basis Elmer Hendrix, Mieke Kox, Sarah Teunissen
 • Klik hier voor alle data

  Blok 1:  do 23 mei 2024, vr 24 mei 2024
  Blok 2:  do 6 juni 2024, vr 7 juni 2024
  Blok 3:  do 4 juli 2024, vr 5 juli 2024, za 6 juli 2024
  Blok 4:  do 5 september 2024, vr 6 september 2024, za 7 september 2024
  Blok 5:  do 10 oktober 2024, vr 11 oktober 2024, za 12 oktober 2024
  Blok 6:  do 14 november 2024, vr 15 november 2024, za 16 november 2024
  Blok 7:  do 19 december 2024, vr 20 december 2024

Lopend
18 dagen ma 16 september 2024Oss Opleiding Familieopstellingen basis Elmer Hendrix, Mieke Kox, Sarah Teunissen € 4200,- 2e x deelnemen: € 2950,-
 • Klik hier voor alle data

  Blok 1:  ma 16 september 2024, di 17 september 2024
  Blok 2:  ma 14 oktober 2024, di 15 oktober 2024
  Blok 3:  ma 11 november 2024, di 12 november 2024, wo 13 november 2024
  Blok 4:  ma 9 december 2024, di 10 december 2024, wo 11 december 2024
  Blok 5:  ma 6 januari 2025, di 7 januari 2025, wo 8 januari 2025
  Blok 6:  ma 3 februari 2025, di 4 februari 2025, wo 5 februari 2025
  Blok 7:  ma 3 maart 2025, di 4 maart 2025

Vol
18 dagen ma 25 november 2024Oss Opleiding Familieopstellingen basis Elmer Hendrix, Mieke Kox, Sarah Teunissen € 4200,- 2e x deelnemen: € 2950,-
 • Klik hier voor alle data

  Blok 1:  ma 25 november 2024, di 26 november 2024
  Blok 2:  ma 16 december 2024, di 17 december 2024
  Blok 3:  ma 13 januari 2025, di 14 januari 2025, wo 15 januari 2025
  Blok 4:  ma 10 februari 2025, di 11 februari 2025, wo 12 februari 2025
  Blok 5:  ma 10 maart 2025, di 11 maart 2025, wo 12 maart 2025
  Blok 6:  ma 7 april 2025, di 8 april 2025, wo 9 april 2025
  Blok 7:  ma 12 mei 2025, di 13 mei 2025

Wachtlijst
18 dagen wo 15 januari 2025Dieren Opleiding Familieopstellingen basis Elmer Hendrix, Mieke Kox, Sarah Teunissen € 4400,- 2e x deelnemen: € 3150,-
 • Klik hier voor alle data

  Blok 1:  wo 15 januari 2025, do 16 januari 2025
  Blok 2:  wo 12 februari 2025, do 13 februari 2025
  Blok 3:  wo 12 maart 2025, do 13 maart 2025, vr 14 maart 2025
  Blok 4:  wo 9 april 2025, do 10 april 2025, vr 11 april 2025
  Blok 5:  wo 7 mei 2025, do 8 mei 2025, vr 9 mei 2025
  Blok 6:  wo 11 juni 2025, do 12 juni 2025, vr 13 juni 2025
  Blok 7:  do 10 juli 2025, vr 11 juli 2025

Wachtlijst
18 dagen do 6 maart 2025Haarlem14 vrij Opleiding Familieopstellingen basis Elmer Hendrix, Mieke Kox, Sarah Teunissen € 4400,- 2e x deelnemen: € 3150,-
 • Klik hier voor alle data

  Blok 1:  do 6 maart 2025, vr 7 maart 2025
  Blok 2:  do 3 april 2025, vr 4 april 2025
  Blok 3:  do 1 mei 2025, vr 2 mei 2025, za 3 mei 2025
  Blok 4:  do 12 juni 2025, vr 13 juni 2025, za 14 juni 2025
  Blok 5:  do 10 juli 2025, vr 11 juli 2025, za 12 juli 2025
  Blok 6:  do 4 september 2025, vr 5 september 2025, za 6 september 2025
  Blok 7:  do 2 oktober 2025, vr 3 oktober 2025

18 dagen do 3 april 2025Oss26 vrij Opleiding Familieopstellingen basis Elmer Hendrix, Mieke Kox, Sarah Teunissen € 4400,- 2e x deelnemen: € 3150,-
 • Klik hier voor alle data

  Blok 1:  do 3 april 2025, vr 4 april 2025
  Blok 2:  do 8 mei 2025, vr 9 mei 2025
  Blok 3:  do 19 juni 2025, vr 20 juni 2025, za 21 juni 2025
  Blok 4:  do 28 augustus 2025, vr 29 augustus 2025, za 30 augustus 2025
  Blok 5:  do 18 september 2025, vr 19 september 2025, za 20 september 2025
  Blok 6:  do 30 oktober 2025, vr 31 oktober 2025, za 1 november 2025
  Blok 7:  vr 21 november 2025, za 22 november 2025

18 dagen wo 21 mei 2025Oss28 vrij Opleiding Familieopstellingen basis Elmer Hendrix, Mieke Kox, Sarah Teunissen € 4400,- 2e x deelnemen: € 3150,-
 • Klik hier voor alle data

  Blok 1:  wo 21 mei 2025, do 22 mei 2025
  Blok 2:  wo 25 juni 2025, do 26 juni 2025
  Blok 3:  wo 3 september 2025, do 4 september 2025, vr 5 september 2025
  Blok 4:  wo 1 oktober 2025, do 2 oktober 2025, vr 3 oktober 2025
  Blok 5:  wo 5 november 2025, do 6 november 2025, vr 7 november 2025
  Blok 6:  wo 3 december 2025, do 4 december 2025, vr 5 december 2025
  Blok 7:  wo 7 januari 2026, do 8 januari 2026

18 dagen wo 17 september 2025Dieren20 vrij Opleiding Familieopstellingen basis Elmer Hendrix, Mieke Kox, Sarah Teunissen € 4400,- 2e x deelnemen: € 3150,-
 • Klik hier voor alle data

  Blok 1:  wo 17 september 2025, do 18 september 2025
  Blok 2:  wo 22 oktober 2025, do 23 oktober 2025
  Blok 3:  wo 12 november 2025, do 13 november 2025, vr 14 november 2025
  Blok 4:  wo 10 december 2025, do 11 december 2025, vr 12 december 2025
  Blok 5:  wo 14 januari 2026, do 15 januari 2026, vr 16 januari 2026
  Blok 6:  wo 11 februari 2026, do 12 februari 2026, vr 13 februari 2026
  Blok 7:  wo 11 maart 2026, do 12 maart 2026

Wat zeggen de deelnemers

Top