PRIVACYVERKLARING

Van kracht vanaf 25-05-2018

Het Instituut voor Systemisch Werk streeft ernaar een maatschappelijk betrokken en verantwoorde onderneming te zijn en op die manier bij te dragen aan een betere wereld. Ook hechten we veel waarde aan eerlijkheid en transparantie. Dit betekent onder meer dat wij er alles aan doen om je privacy en keuzes respecteren en beschermen. We zullen hieronder zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen op welke wijze wij dit doen.


Onze privacy-belofte in het kort

 1. We respecteren je privacy en je keuzes.
 2. We zorgen ervoor dat privacy en beveiliging aandacht krijgen bij alles wat we doen.
 3. We streven ernaar om open en transparant te zijn over de manier waarop we je gegevens gebruiken.
 4. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen of deze delen voor commerciële doeleinden.
 5. We gebruiken je gegevens niet op een manier waarvan we je niet op de hoogte hebben gesteld.
 6. We streven ernaar om je gegevens veilig en beveiligd te houden. Dit betekent onder meer dat we uitsluitend samenwerken met betrouwbare partners met wie we een verwerkersovereenkomst afsluiten om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
 7. We sturen je geen nieuwsbrieven behalve wanneer je ons hierom gevraagd hebt. Je kunt je gedachten hierover, en daarmee je inschrijving, te allen tijde veranderen.
 8. We respecteren je rechten en proberen altijd zoveel mogelijk aan je verzoeken tegemoet te komen, voor zover deze in lijn liggen met de wet, onze eigen algemene voorwaarden en met onze eigen mogelijkheden.


Onze privacy-belofte bij direct contact met ons instituut en haar medewerkers

 • Door het IVSW wordt gegarandeerd dat alles wat in persoonlijk vertrouwen tijdens een opleiding, training,  workshop, persoonlijke coaching of via email, telefoongesprek, brief of andere bronnen gedeeld wordt, met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld en dat de trainer, coach en andere medewerkers hierin een zwijgplicht hanteren. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden, tenzij deze derden collega’s zijn die betrokken zijn bij de betreffende activiteit of het instituut, en het relevant is dat zij op de hoogte gebracht worden. Het welzijn en de toestemming van de betrokkene is hierbij leidend.
 • Trainers en gasttrainers conformeren zich aan de algemene voorwaarden en privacy-normen van het IVSW. Zij ondertekenen een papier waarin geheimhouding wordt beloofd en gegarandeerd over de persoonlijke informatie en persoonlijke processen van de deelnemer(s).
 • De persoonlijke informatie die gedeeld wordt en de processen die zich gedurende een opleiding, training, workshop of coaching afspelen zijn privé. Er wordt ook van de deelnemers verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen wel volkomen vrij om zijn of haar eigen processen en ervaringen te delen met anderen.
   

Welke gegevens verzamelen we en hoe gebruiken we deze?


Persoonsgegevens
 

Het Instituut voor Systemisch Werk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 

De persoonsgegevens die wij verwerken:
 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt; via correspondentie of telefonisch, of bijvoorbeeld door een profiel op deze website of studentenportaal aan te maken.


Met welk doel verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening en overeenkomsten, verwerkt Instituut voor Systemisch jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is zodat we onze diensten en activiteiten waar je gebruik van wilt maken uit kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en activiteiten. (Bijvoorbeeld als er iets wijzigt voor een activiteit waarvoor je staat ingeschreven.)
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en gebruik te maken van het studentenportaal.


Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens

Instituut voor Systemisch Werk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 

Cookiebeleid
 

Instituut voor Systemisch Werk gebruikt functionele en analytische cookies*.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Instituut voor Systemisch Werk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. 

* Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies maar we zorgen ervoor dat deze geanonimiseerd zijn, deze zijn dus niet terug te herleiden naar jou. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google; is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en staat ‘gegevens delen’ uit. Verder maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Instituut voor Systemisch Werk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ivsw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op jouw verzoek.

Instituut voor Systemisch Werk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contact

Het IVSW neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons:
 

Instituut voor Systemisch Werk

Vestigingsadres:
Oijense Benedendijk 24
5394 LT  Oijen

Email:
info@ivsw.nl

Telefoon:
085-0291177

KvK:
50266853

BTW nr:
NL 822643315 B01

Top