Opleiding Organisatieopstellingen

 

Heb je al een opleiding familieopstellingen afgerond en wil je ook graag systemisch werk kunnen aanbieden aan bedrijven?
Dan is deze opleiding voor jou.
Hier leer je om ook organisaties en bedrijven te kunnen bijstaan in de vele vragen of problemen die er kunnen leven.

 

Opleiding Organisatieopstellingen

Waarom organisatieopstellingen van belang zijn

Een organisatie of bedrijf weer gezond krijgen is misschien wel net zo belangrijk als de gezondheid van een individu. Wanneer een bedrijf gezond is komt dat niet alleen de werknemers ten goede, maar ook de samenleving waaraan het bedrijf dienstbaar is.

Het mooie van organisatieopstellingen is dat het heel snel inzicht kan geven in de dieper gelegen en onbewuste (ongewenste) patronen binnen een organisatie. Daar waar met meer reguliere tools zoals adviseren en mediation vaak veel tijd, en daarmee geld, gespendeerd wordt, kan men met een organisatieopstelling snel achter de oorzaak komen van problemen en ongewenste patronen binnen het bedrijf. Tevens kan het probleem ook binnen een organisatieopstelling aangepakt worden; daarmee is het zowel een diagnosetool als een verandertool.

Met een organisatieopstelling kunnen daarnaast verschillende scenario's bekeken en ervaren worden; bijvoorbeeld wanneer een bedrijf wil onderzoeken waar men het beste een nieuwe vestiging kan openen, welke (nieuwe) naam men zal kiezen, welke aanpassing in de organisatiestuctuur het meest doeltreffend is of welke marketingstrategie men het beste kan kiezen.

Voor wie?

Deze korte opleiding Organisatieopstellingen is speciaal bedoeld voor mensen die al een opleiding Familieopstellingen hebben afgerond en zich graag verder willen bekwamen in de kunst van het organisatieopstellen.
Er wordt dus van de deelnemers verwacht dat ze voldoende basiskennis en ondergrond in het systemisch werk hebben.
Het is voor:
 

1. Mensen die graag als organisatieopsteller willen gaan werken en bedrijven hun diensten willen aanbieden om:

 • Bedrijven en organisaties te helpen om binnen korte tijd (weer) gezond te functioneren; inzicht te krijgen in, en het kunnen doorbreken van ondermijnende patronen.
 • Bedrijven en organisaties te helpen de juiste keuzes te maken en de juiste acties te ondernemen; bijv. tijdens veranderingsprocessen, fusies, kiezen van locatie(s), naamsveranderingen, beslissingen te nemen betreffende een product of dienst, de markt, de doelgroep enz.
 • Helderheid te scheppen over disfunctionerende lagen binnen de organisatie (directie, management, teams e.d.) en deze te plaatsen in een grotere (systemische) context.
   

2. Mensen die het systemisch werk en systemische inzichten in hun bestaande beroep willen integreren. (zoals o.a. interim, teamleider, HR-manager e.d.)
Voor deze groep geldt:

 • Je kunt de verworven inzichten onmiddellijk integreren in je dagelijkse werk.
 • Het bereik van je mogelijkheden in je werk wordt groter en dieper.
 • Je kunt daarnaast zelf ook in-company opstellingen voor bedrijven verzorgen.

Wat brengt deze opleiding jou?

Deze opleiding geeft je een dieper inzicht in de werking van sociale systemen en in de onbewuste en onzichtbare mechanismen die organisaties in (problematische en ondermijnende) patronen terecht laat komen.

 • Je leert verbanden te zien tussen het functioneren van een bedrijf en de sociale systemen en wetmatigheden waarmee men (onbewust) te maken heeft.
 • Je leert op respectvolle en discrete wijze interventies toe te passen.
 • Je leert met respect voor je eigen grenzen en die van je cliënt opstellingen te begeleiden.
 • Je leert zowel met groepen als één op één te werken.
 • Je leert systemisch coachen.

De opleiding is zeer pragmatisch van opzet. Er wordt veel gewerkt met gastcliënten, zodat we van het begin af aan ervaren en leren vanuit praktijksituaties. Uiteraard wordt er ook de nodige theorie behandeld en is er alle ruimte voor vragen.

Wat wordt er van je gevraagd?

1. Een vooropleiding in systemisch werk

Deze opleiding Organisatieopstellingen is speciaal bedoeld voor mensen die al een opleiding in Familieopstellingen hebben gevolgd en zich graag verder willen bekwamen in de kunst van het organisatieopstellen.
Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze voldoende ondergrond en ervaring in het systemisch werk hebben. De opleiding Familieopstellingen dient men te hebben gevolgd bij Instituut voor Systemisch Werk of bij een vergelijkbaar opleidinginstituut.

Mocht je twijfelen over voldoende kennis en ervaring in het systemisch werk te beschikken, neem dan gerust even contact ons op voor overleg:
085-0291177 of info@ivsw.nl


2. Werken met gastcliënten

Een zeer essentieel onderdeel binnen deze opleiding is het werken met gastcliënten. Er wordt van de deelnemers verwacht dat deze zelf gastcliënten aandragen.
Meer informatie over gastcliënten, en hoe deze te benaderen kunnen de studenten vinden in het studentenportaal onder Mijn IVSW.
 

3. Ervaring opdoen als representant

Evenals in de Opleiding Familieopstellingen, bieden we de mogelijkheid om tijdens de duur van de opleiding ervaring te kunnen opdoen door als representant aanwezig te zijn tijdens de workshops Familieopstellingen. Dit kan 2 keer gratis en daarna is het mogelijk om het desgewenst voort te zetten tegen een onkostenvergoeding.
Aanmelden als representant kan via het studentenportaal binnen Mijn IVSW.

Studie informatie

De opleiding bestaat uit 6 lesdagen en bestrijkt ongeveer 3 maanden.
De lessen zijn heel praktisch van aard en er wordt veel gewerkt met gastcliënten.
De groepen bevatten minimaal 16 en maximaal 22 deelnemers.


Vooropleiding

Deze opleiding Organisatieopstellingen is bestemd voor mensen die al een vooropleiding in systemisch werk (bijvoorbeeld een opleiding Familieopstellingen) hebben gevolgd.


Docent

De lessen worden verzorgd door Elmer Hendrix.


Lestijden

Van 09.00 tot 17.00 uur.


Lunch

De trainingsdagen worden verzorgd met een uitgebreide lunch. Daarnaast zijn koffie, thee, water en lekkers gedurende de hele dag beschikbaar.


Locatie

De locatie waar de opleiding gaat plaatsvinden staat vermeld onder Data en kosten.
Na aanmelding krijg je t.z.t. nog aanvullende informatie waarin staat vermeld op welk adres de opleiding gaat plaatsvinden.

De bereikbaarheid naar de cursuslocaties, zowel met auto als per openbaar vervoer, is doorgaans goed en er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.

 

De opleiding voor de 2e keer volgen

Personen die de opleiding Organisatieopstellingen al een keer gevolgd hebben bij IVSW, kunnen nogmaals deelnemen voor een gereduceerde prijs. (Er zijn beperkte plaatsen.) Een 2e keer deelnemen kan je een dieper begrip en nog meer verinnerlijking van de stof opleveren.

Lesprogramma

In onderstaand pdf vind je in detail de inhoud van de Opleiding Organisatieopstellingen beschreven.

Inhoud opleiding Organisatieopstellingen (PDF)

 

Studiematerialen

Mocht je je de boeken 'Zinnen die de ziel raken' en 'Tao en de kunst van familieopstellingen' nog niet gelezen hebben, dan is het ten zeerste aan te raden deze boeken te bestuderen alvorens je opleiding Organisatieopstellingen van start gaat.

Een syllabus zal je op de eerste lesdag worden aangereikt. Deze wordt gratis verstrekt.
Als je het prettig vindt om aantekeningen te kunnen maken, neem dan een schrijfblok en een pen mee. (In de kantlijn van de syllabus is ook ruimte gereserveerd om desgewenst aantekeningen te kunnen plaatsen.)
 

Studiebelasting

De deelnemers vormen oefengroepen met elkaar en is het de bedoeling om na elk lesblok minimaal één keer met elkaar te oefenen (hoe vaker, hoe beter natuurlijk). Verder wordt geadviseerd om minimaal drie van de aanbevolen boeken te lezen.


Werken met gastcliënten

Gedurende de hele opleiding wordt er veel opgesteld en geoefend met elkaar, maar vooral met gastcliënten, ofwel live-casussen. Omdat deze praktijkervaring het hart vormt van deze pragmatische opleiding is het essentieel dat de studenten zo vroeg mogelijk beginnen met het vinden van potenciele gastcliënten. De student zelf namelijk is verantwoordelijk voor het aandragen van voldoende live-casussen om mee te kunnen werken. 
Meer informatie over gastcliënten, en hoe deze te benaderen vinden studenten in het studentenportaal onder Mijn IVSW.

Een essentieel onderdeel van de opleiding Organisatieopstellingen is het opstellen met gastcliënten. Het meest geschikt hiervoor zijn personen die werkzaam zijn bij een wat grotere organisatie en zich in een zo hoog mogelijke positie in de bedrijfsstructuur bevinden, zodat we de toestemming hebben om zoveel mogelijk segmenten van het bedrijf op te stellen. Dit maakt de opstellingen extra interessant en leerzaam.

Ervaring opdoen als representant

Het kan erg leerzaam zijn om als representant aanwezig te zijn bij opstellingen. Hiermee maak je meer 'opstellingsuren' en leer je nog meer verschillende situaties en thema's binnen het systemisch werk kennen.
 

Iedereen die bij het IVSW een opleiding volgt, kan tijdens de duur van de opleiding 2 dagen gratis deelnemen als representant in de workshops Familieopstellingen.
 

Na 2 keer tijdens de opleiding, maar ook als je de opleiding bij het IVSW hebt afgerond, bestaat de mogelijkheid het deelnemen als representant in de workshops Familieopstellingen te kunnen voortzetten tegen een onkostenvergoeding (voor zover plaatsen beschikbaar zijn). Dit is uitsluitend voorbehouden aan (oud-)studenten van IVSW.
Aanmelden als representant kan via het studentenportaal binnen Mijn IVSW.
 

Certificaat

Aan het einde van de opleiding ontvang je een certificaat van deelname.

Data, locatie en kosten

6 dagen di 5 april 2022Zutphen Opleiding Organisatieopstellingen Elmer Hendrix € 1350,- 2e x deelnemen: € 990,-
 • Bekijk alle data

  Blok 1:  di 5 april 2022, wo 6 april 2022
  Blok 2:  di 10 mei 2022, wo 11 mei 2022
  Blok 3:  di 14 juni 2022, wo 15 juni 2022

Wachtlijst
6 dagen do 1 september 2022Ravenstein12 vrij Opleiding Organisatieopstellingen Elmer Hendrix € 1350,- 2e x deelnemen: € 990,- Meld je aan vóór 1 maart 2022 en ontvang € 100,- korting.
 • Bekijk alle data

  Blok 1:  do 1 september 2022, vr 2 september 2022
  Blok 2:  do 6 oktober 2022, vr 7 oktober 2022
  Blok 3:  do 3 november 2022, vr 4 november 2022

Aanbevolen literatuur

Voor deze opleiding wordt geadviseerd om minimaal drie van de aanbevolen boeken te lezen.
 

Systemisch Werk in organisaties

 

Het verbindende veld

Jan Jacob Stam

Vleugels voor verandering

Jan Jacob Stam

 

 

Systemisch Werk

 

De verborgen dynamiek van familiebanden 

Bert Hellinger

De kunst van het helpen   

Bert Hellinger

De bewegingen van de geest

Bert Hellinger

De wijsheid is voortdurend onderweg

Bert Hellinger

Zinnen die de ziel raken

Elmer Hendrix

Tao en de kunst van familieopstellingen

Elmer Hendrix

De fontein, vind je plek

Els van Steijn

Jij hoort bij ons

Marianne Franke-Gricksch

Zelfs als het mijn leven kost

Stephan Hausner

Het leven kent geen weg terug

Wilfried Nelles

 

 

Wat zeggen de deelnemers

Elmer Hendrix leert je, en geeft je het zelfvertrouwen om zelfstandig opstellingen te begeleiden. Zijn vakmanschap is groot en hij begeleidt opstellingen ‘zonder franje’. Hij leert je om de innerlijke houding te ontwikkelen die nodig is om te laten ontstaan wat zich in ‘het systeem’ wil laten zien. Bevoorrecht voel ik me dat ik nu mijn eigen opstellingendagen kan begeleiden.

Els van Steijn Trainer, coach, opsteller en auteur van 'De Fontein' Opleiding Organisatieopstellingen

Systemisch opstellen gaat voornamelijk over goed waarnemen. Elmer Hendrix is een zeer bedreven ambachtsman en puur als persoon waardoor het 'eenvoudig' is om te leren goed waar te nemen. Ik kan Elmer van harte aanbevelen voor iedereen die praktijkgericht aan de slag wil. Het systemisch werken kan ik goed toepassen in mijn beroepspraktijk. Elmer bedankt dat ik onder jouw leiding ook leerling kon zijn.
 

Eddie Siebers AlturA-HRM Opleiding Organisatieopstellingen

De opleiding Organisatieopstellingen is zeer pragmatisch en met name gericht op het ontwikkelen van vaardigheden. Een korte herhaling van de theorie rond systemische opstellingen, nu toegespitst op een organisatie-context, werkte erg verhelderend. De cursisten moeten wel over goede kennis en ervaring op het gebied van het functioneren van organisaties beschikken, al is dit voor de opleiding niet direct vereist. Er is veel gelegenheid om te oefenen met ‘echte’ gastcliënten en daarop constructieve feedback te krijgen in de vorm van tips en tops. Elmer Hendrix brengt een grote hoeveelheid praktische ervaring in en kan deze duidelijk en inspirerend overbrengen. Bij organisatieopstellingen kunnen privé (familie-) aspecten van de cliënt en anderen in diens werkomgeving een rol spelen. In de opleiding wordt aangegeven hoe hier ethisch verantwoord en correct mee om te gaan, wat mijns inziens zeker in een werk-context erg belangrijk is. Organisatieopstellingen begeleiden blijft gelukkig mensenwerk en ik heb op het persoonlijk vlak weer bijzondere ervaringen opgedaan en veel geleerd.
 

Leo Römers Organisatie- en ICT consultant, coach Opleiding Organisatieopstellingen

Elmer Hendrix is een top docent, die mensen optimaal laat leren in hun eigen tempo en op ieders eigen wijze. De veiligheid van het leerklimaat en in de leergroep komt door zijn open, niet-oordelende en vanzelfsprekende 'iedereen is welkom' houding.
Zowel de opleiding Familieopstellingen als Organisatieopstellingen hebben mijn blik verruimd en een extra bril van kijken en ervaren toegevoegd. Nog steeds in beweging voel ik dat ik tegelijkertijd meer innerlijke stevigheid alsook zachtheid ervaar, zowel in mezelf als in mijn professionele rol.

Met grote dank voor al dit leren, voor het vakmanschap van Elmer, voor het steeds opnieuw uitleggen en het ons laten leren hoe het systeem werkt, hoe dit voelt en wat het systeem vraagt. En dank ook voor de diepgang in het werk en daarnaast de humor die de diepgang mogelijk maakte.

Paulien ten Asbroek Advies en ontwerp van ontwikkeltrajecten voor individuen, bedrijven en organisaties Opleiding Organisatieopstellingen

Elmer Hendrix heeft een sterk ontwikkelde beroepsintegriteit en is een talentvolle ambachtsman. Dat maakt het prettig en inspirerend om de kunst af te kijken. De opleiding is praktijkgericht, waardoor ik systemisch werken goed kan toepassen in de beroepspraktijk.
 

Abelius Reitsma Juridisch en systemisch adviseur Opleiding Organisatieopstellingen

In de opleiding Organsiatieopstellingen heb ik veel ervaring opgedaan door te oefenen met echte casuïstiek van heel diverse gastcliënten. Een mooie oefeningsgerichte opleiding, waarbij je je eigen stijl kunt ontdekken.

Anoniem Opleiding Organisatieopstellingen

Ongelooflijk leerzaam!

Angela Pigge Opleiding Organisatieopstellingen

Het volgen van de opleidingen heeft mij gelukkiger gemaakt  en ik ben dankbaar dat ik het systemisch werk nu mag gaan uitdragen. De docent Elmer Hendrix zelf, staat voor mij voor passie, vakmanschap, vertrouwen, integriteit en liefde; een prachtmens.
Ik heb de opleidingen als een groot cadeau ervaren en beveel deze dan ook van harte aan.
 

Gita Siebers Kunstenares, NLP master en opsteller Opleiding Organisatieopstellingen

Wat mij aanspreekt in de opleiding organisatieopstellingen is de verdeling 20 – 80 % tussen de theorie en de praktijk. Niet teveel theorie (want die kun je thuis ook lezen) maar vooral het praktisch aan de slag gaan met het begeleiden van organisatieopstellingen. Ook het werken met gastcliënten voegt waarde toe aan de opleiding. Elmer Hendrix schept een veilige bedding om te oefenen en wordt er veel aandacht besteed aan ethiek, integriteit en de innerlijke houding van de begeleider. Daarnaast is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen. Ik kan de opleiding van harte aanbevelen!
 

Aike Borghuis Organisatie- en Familieopsteller Opleiding Organisatieopstellingen

Na diverse opstellers aan het werk te hebben gezien, koos ik er heel bewust voor om door Elmer Hendrix opgeleid te worden. Ik heb er nooit spijt van gehad, integendeel! Elmer is zeer bevlogen in het overbrengen van zijn vakmanschap van het systemisch werk, een bevlogenheid die mij altijd weer aansteekt en waar ik ongelofelijk veel van geleerd heb en nog leer. Hij draagt volkomen vanzelfsprekend de rol van ‘primus inter pares’; de eerste onder zijns gelijken en heeft weliswaar ruime ervaring en kennis van het opstellingenwerk, maar pretendeert nooit de wijsheid in pacht te hebben. Daarbij is Elmer toegankelijk en didactisch heel sterk waarmee hij in iedere groep steeds weer een sfeer weet te creëren om optimaal in te kunnen en te mogen leren.
 

Saskia Cohen Loopbaan- en re-integratiecoach, opsteller en systemisch coach Opleiding Organisatieopstellingen

Veelgestelde vragen (FAQ)

 • Wat is een organisatieopstelling?

  Een organisatieopstelling is een werkvorm waarbinnen belastende patronen, die binnen organisaties kunnen voorkomen, zichtbaar gemaakt kunnen worden.
  Deze patronen bevinden zich in het ‘onbewuste’ van een organisatie, en toont zich aan de oppervlakte middels symptomen, zoals:

  • Een probleem of conflict blijft jaren bestaan zonder oplossing
  • Er zijn sluimerende conflicten die niet goed te benoemen zijn
  • Er heest een bepaalde 'onbuigzaamheid of stugheid' binnen de organisatie
  • Ondanks opleiding, ervaring en kwaliteit komt iemand niet goed uit de verf
  • Een afdeling voelt zich niet goed geleid of betwist de leidinggevende
  • Verschillende elkaar opvolgende leidinggevenden kampen met dezelfde problemen
  • Slechte communicatie waarbij mensen zich niet gehoord en begrepen voelen
  • Mensen voelen zich ondergewaardeerd
  • Er is een hoog verloop; medewerkers hebben de neiging te willen vertrekken
  • Veel interne concurrentie
  • Burn-out

  Wanneer deze belastende patronen door een opstelling zichtbaar gemaakt zijn, heeft de cliënt (vaak een bestuurslid, een directeur, een leidinggevende) inzicht gekregen in de diepere oorzaak van het probleem, en kan dan vervolgens vanuit zijn of haar eigen expertise handelend optreden.

 • Is er een bepaalde vooropleiding vereist voor de Opleiding Organisatieopstellingen?

  Ja, er wordt van de deelnemers verwacht dat ze voldoende ondergrond en ervaring in het systemisch werk hebben. De opleiding Familieopstellingen dient men te hebben gevolgd bij Instituut voor Systemisch Werk of bij een vergelijkbaar opleidinginstituut.

 • Hoeveel tijd beslaat de studiebelasting?

  De Opleiding Organisatieopstellingen beslaat in totaal 6 lesdagen verdeeld over 3 lesblokken van 2 dagen. Daarnaast vormen de deelnemers oefengroepen met elkaar en is het de bedoeling om na elk lesblok minimaal één keer met elkaar te oefenen (hoe vaker, hoe beter natuurlijk). Verder wordt geadviseerd om minimaal drie van de aanbevolen boeken te lezen.

 • Kan iedereen dit werk (werken met organisatieopstellingen) leren?

  Jazeker, de een heeft er wellicht wat meer aanleg voor dan de ander, maar in principe kan iedereen dit werk leren. Voor het leren werken met organisatieopstellingen is een gedegen vooropleiding in familieopstellingen wel noodzakelijk.

 • Wat kan ik na een Opleiding Organisatieopstellingen?

  Na de opleiding organisatieopstellingen heb je voldoende kennis opgedaan en vaardigheden ontwikkeld om op een integere manier organisatieopstellingen te begeleiden. Je kunt deze kennis en vaardigheden bijvoorbeeld toepassen bij organisatievraagstukken of bij problemen binnen een bedrijf, voor het coachen van teams of van individuele werknemers binnen een bedrijf of organisatie.

  Ook kun je het integreren binnen je bestaande beroep of bedrijf waarin je werkzaam bent. Je hebt zoveel inzichten gekregen in de ‘onderstroom’ van organisaties, dat je (wat je werkzaamheden ook zijn) heel snel inzicht krijgt in wat er in werkelijkheid speelt. Dankzij die inzichten en kennis kun je daardoor ook op een effectieve manier handelen en feedback geven.

 • Welk niveau heeft de opleiding?

  Dat is moeilijk te zeggen omdat dit werk slechts gedeeltelijk een beroep doet op intelligentie en cognitie, maar veel meer nog te maken heeft met (de bereidheid tot het ontwikkelen van) zelfkennis en bewustwording.
  We hebben deelnemers in de opleidingen met allerlei scholingsachtergronden, van mavo tot universitair niveau. En werkzaam in allerlei beroepen, van straathoekwerker en winkelbediende tot psychiater en rechter.
  Je motivatie om dit werk te willen leren en om persoonlijk te willen groeien zijn de belangrijkste factoren om een opleiding in systemisch werk (voor jezelf) succesvol af te ronden.

 • Is het de bedoeling dat je na een opleiding met groepen gaat werken of kan het ook anders?

  Het is mogelijk om met groepen gaan werken, maar het werk is ook in een één-op-één-setting toe te passen. Vaak levert het interview met de vraagsteller al veel inzichten op en is een organisatieopstelling (met representanten) niet per definitie nodig.
  Personen met een eigen praktijk; bijvoorbeeld als psycholoog, coach, werkzaam zijn binnen het onderwijs, in de zorg of als HRM-adviseur (enz.) kunnen het systemisch werk ook in hun bestaande werk integreren.

 • Moet ik een examen afleggen?

  Nee, door de aard van dit werk valt het moeilijk te toetsen en een examen heeft daarom geen enkele toegevoegde waarde.

 • Ik ben een aantal dagen tijdens de opleiding verhinderd. Kan ik deze inhalen?

  Als je één of meerdere dagen niet aanwezig kunt zijn, kun je die dagen (van het betreffende lesblok) inhalen in een volgende opleiding. Hier is geen lesgeld aan verbonden. Wel betaal je een onkostenvergoeding voor lunch en dagverzorging. Je kunt maximaal 2 dagen als deelnemer inhalen bij een volgende Opleiding Organisatieopstellingen.

 • Zijn de opleidingen geaccrediteerd?

  Onze opleidingen zijn niet geaccrediteerd. 
  Omdat we studenten krijgen vanuit een zeer breed spectrum van beroepsgroepen, is het voor ons nagenoeg onmogelijk om voor iedereen de voor hem of haar gewenste accreditatie te verzorgen.

 • Is het IVSW aangesloten bij een beroepsvereniging?

  Er bestaan geen beroepsverenigingen binnen het systemische werk in Nederland.
  Wel is ons opleidingsinstituut geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) waardoor de opleidingen, trainingen en nascholingen van Instituut voor Systemisch Werk zijn vrijgesteld van BTW.

 • Kan ik een opleiding ook in termijnen betalen?

  Ja, dat is mogelijk, maar uitsluitend in overleg. Neem daarvoor contact met ons op, dan kunnen we je een betalingsvoorstel toesturen.

 • Bieden jullie ook vervolgopleidingen en nascholing aan?

  We noemen het niet specifiek 'nascholing', maar na een opleiding in familieopstellingen en/of organisatieopstellingen kun je nog diverse trainingen volgen, zoals de 2-daagse training Life Integration Process (LIP) of een 4-daagse Train de trainer voor verdieping en om andere vormen van opstellingen te leren en te ervaren.
  Verder kun je nog steeds, als (oud-)student van het IVSW, tegen een onkostenvergoeding meedoen als representant bij onze 1-daagse workshops Familieopstellingen of kun je door je aan te melden via onze nieuwsbrief ook uitnodigingen ontvangen om als representant mee te gaan op locatie als we een in-company opstelling voor een bedrijf of organisatie verzorgen. Op deze manier blijf je in contact met het werk en blijf je ervaring opdoen.

 • Is het ook mogelijk om de opleiding in het Engels te volgen?

  Onze opleidingen in Nederland zijn in het Nederlands. We geven ze alleen in het Engels als we worden uitgenodigd om een opleiding te komen verzorgen in bijvoorbeeld het buitenland en dat gewenst is.

Aanmelden Opleiding Organisatieopstellingen

Voor onze opleidingen hanteren we niet standaard een intakegesprek vooraf, maar mocht je behoefte hebben aan een kennismakingsgesprek dan kan dit altijd!
Vink in dat geval hieronder aan dat je graag (vrijblijvend) een intakegesprek zou willen hebben.

Als de opleiding door een ander (bijvoorbeeld je werkgever) wordt betaald, kies dan na 'Ik ben nieuw' eerst voor 'Ik ben particulier' of 'Ik heb een bedrijf' (als je naast je baan ook nog een bedrijf hebt), en vervolgens krijg je nieuwe opties waarin je kunt aangeven dat de factuur naar een ander verstuurd kan worden.


 

Wat zeggen de deelnemers

Top