Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Voor wie is het Instituut voor Systemisch Werk (IVSW) er?


  Kort samengevat:

  We zijn er voor iedereen die bewuster in zijn of haar leven, relaties en werk wil staan. We reiken hiervoor kennis, tools en handvatten aan met een systemische grondslag. Wat voor jou het meest geschikt is op dit moment, wordt alleen bepaald door jouw wens en behoefte.
  Ook leiden we mensen op die het systemisch werk aan particulieren en/of bedrijven willen aanbieden.


  En wat uitgebreider:


  Zoek je verdieping voor jezelf?
   

  Kijk dan eens naar een workshop Familieopstellingen.
  Je kunt hier een vraag of thema inbrengen waar je graag aan wilt werken. Zo'n thema kan bijvoorbeeld zijn: een relatieprobleem (of geen geschikte partner kunnen vinden), een stroeve relatie met je ouder(s), broer(s) of zus(sen), issues met een kind (of meerdere kinderen) binnen het gezin, een traumatisch verleden waar je last van hebt, moeilijkheden binnen een samengesteld gezin, last van depressie, je draai in het leven niet kunnen vinden enz.

  Heb je geen dringend probleem maar zou je wel graag meer inzicht in intermenselijke relaties willen krijgen of in je eigen gezin of familie? Gewoon om beter te snappen hoe dat nu werkt in jouw leven en familie? Kijk dan eens naar de 2-daagse training 'Inzicht in je familiesysteem'. Daar krijg je veel systemische kennis en achtergrondinformatie aangereikt die je meteen op je eigen situatie kunt toepassen. Dit is ook een hele mooie entree voor als je nog geen ervaring hebt opgedaan met het systemisch werk en hierover graag meer wilt weten.
  Natuurlijk hebben we nog meer trainingen die interessant voor je kunnen zijn om wat dieper inzicht in jezelf en je patronen te kunnen krijgen. Neem eens een kijkje op onze aanbodpagina!

  Wil je meer en dieper? Gun jezelf dan de Opleiding Familieopstellingen, en daarmee de kans om jezelf en je onbewuste kanten tegen te komen en jezelf te bevrijden van oude patronen en ballast. Een cadeau waar je profijt van hebt voor de rest van je leven. En uiteraard leer je in deze opleiding hoe je zelf opstellingen kunt begeleiden.

   

  Wil je het systemisch werk toepassen binnen je werk?
   

  Werk je met mensen? 
  Ben je bijvoorbeeld een psycholoog, arts, coach, mediator, (familie-)therapeut, jurist, bedrijfsleider, teamleider, HR-manager of PR-medewerker? Dan is de Opleiding Familieopstellingen waarschijnlijk een prachtige aanvulling op je eerdere opleidingen en achtergrond. In deze praktische 18-daagse opleiding vind je veel verdieping, kennis en tools die je meteen in je bestaande werk kunt toepassen. Natuurlijk geeft het je tevens meer inzicht in je eigen psyche, (jeugd-)trauma's en familiepatronen.

  Wil je zelf ook gaan werken met familieopstellingen in groepen of in een 1-op-1 setting? Dat leer je  ook in de Opleiding Familieopstellingen. Werken met opstellingen is echt een ambacht. Tijdens de Opleiding Familieopstellingen wordt er veel met elkaar, en met vragen van gastcliënten geoefend. Het werk maak je je namelijk steeds meer eigen door het heel veel te doen.

  Vind je een opleiding te lang en zoek je iets wat kort is, maar toch meer inzicht en wat praktische tools aanbiedt? Kijk dan eens tussen onze verschillende trainingen.

  Werk je met organisaties en/of bedrijven?
  Dan kun je na de Opleiding Familieopstellingen (tevens de basisopleiding voor het systemisch werk) de Opleiding Organisatieopstellingen volgen om het systemisch werk toe te passen binnen bedrijven. Je kunt daarmee bedrijfsadvies geven, teams coachen en oplossingen aanreiken voor o.a. lang bestaande en hardnekkige problemen binnen een bedrijf of organisatie, of het systemisch werk inzetten als instrument bij belangrijke beslissingen.

   

 • Wat is systemisch werk eigenlijk?

  Systemisch werk is een werkvorm waarbij niet alleen de mens zelf, maar het totale systeem waarbinnen iemand functioneert in ogenschouw genomen wordt. We hebben het hier altijd over sociale systemen, zoals bijvoorbeeld een familie, een organisatie, een vereniging, een maatschappij enzovoort.

  Alle sociale systemen blijken aan een aantal wetmatigheden te moeten voldoen, zoals een juiste ordening, om goed te kunnen functioneren. Als er ergens in een systeem (bijv. een familie) een disbalans is ontstaan, kan dat zijn uitwerking hebben op verschillende individuen binnen dat systeem. Zo kan een depressie of iemands onvermogen om een goede relatie op te bouwen, mogelijk een oorzaak hebben in iets dat al veel eerder bij voorouders is ontstaan. Omdat dit bijna altijd onbewust is, zijn er interventies nodig (bijvoorbeeld door middel van een opstelling) om de balans weer te herstellen.

 • Is er verschil tussen systemisch werk en een opstelling?

  Systemisch werk is een benadering en een zienswijze: het kijkt op een bepaalde manier naar sociale systemen (een familie, een organisatie, een maatschappij). 
  Uit die manier van kijken zijn een aantal wetmatigheden (her-)ontdekt waaraan die systemen dienen te voldoen om goed te kunnen functioneren. Wanneer er een verstoring opgetreden is binnen die wetmatigheden kan zich dat uiten in belastende symptomen, die belastende patronen binnen een sociaal systeem kunnen veroorzaken.
  Zo kunnen gebeurtenissen binnen een familie van generaties lang terug, bijvoorbeeld oorlogsmisdaden, misbruik, criminaliteit, uitbuiting, abortus, echtscheiding, enzovoort, vaak volledig onbewust in de familie blijven doorwerken en zijn er patronen ontstaan die alle leden van een familie in meer of mindere mate beïnvloeden.

  Een familieopstelling is een hele praktische werkvorm waarin die belastende patronen zichtbaar kunnen worden, waardoor het voor de cliënt mogelijk is om zich daarvan vrij te maken.
  Je zou het verschil tussen systemisch werk en familieopstellingen kunnen vergelijken met het verschil tussen psychologie en psychotherapie;
  Psychologie is de studie die gaat over geest, gedrag en mensen: over wie we zijn, hoe we denken en voelen en waarom wij bepaalde beslissingen wel of niet nemen.
  Psychotherapie is een werkvorm waarin er met cliënten gewerkt wordt om hen te helpen met het oplossen of kunnen hanteren van hun problemen.

 • Wat is een representant?

  Een familieopstelling is een dynamisch soort ‘tableau vivant’ waarin de leden van een familiesysteem worden gerepresenteerd door personen die zich daarvoor beschikbaar stellen: de ‘representanten’. De opgestelde personen zijn dus niet de echte familieleden.

  Bij ons instituut werkt het zo dat er tijdens een dag familieopstellingen naast deelnemers die een vraag in kunnen inbrengen voor eigen opstelling, altijd ook representanten aanwezig zijn die bij ons de opleiding doen of gedaan hebben.

  Behalve deze ervaren representanten kunnen ook de deelnemers zelf uitgenodigd worden om representant te zijn in de opstelling van andere deelnemers. Dit is overigens geheel vrijwillig.
  Het representant-zijn is sowieso een bijzondere ervaring die op zich al het een en ander in beweging kan brengen.

 • Hoe weet ik wat ik moet doen als representant?

  Het bijzondere van familieopstellingen is dat representanten niets hoeven te kunnen of te weten. Sterker nog, hoe minder ze weten, des te beter het vaak werkt.

  Wanneer je als representant uitgenodigd wordt om een plek in de ruimte te vinden, word je ‘bewogen’. Het is moeilijk voor te stellen als je dat nog nooit ervaren hebt, maar dat is wat er gebeurt. Je wordt bewogen naar een bepaalde plek toe (of je blijft bewegen), je kan naar de grond getrokken worden, je kan gaan wankelen, allerlei emoties ervaren (verdriet, boosheid, angst). 
  Ook kan je ineens iets weten over een andere representant of over het familiesysteem wat je onmogelijk kón weten… je ervaart dus via je lichaam en je geest. 

  We weten niet hoe het mogelijk is dat dit zo werkt, en wij vinden dat ook volstrekt onbelangrijk. Zolang we er maar mee werken kunnen.
  Belangrijk is nog om te realisteren dat iedereen dit kan, én dat het ongevaarlijk is. Ook al kun je veel ervaren tijdens het representeren, wanneer je er weer ‘uitstapt’ is het voorbij. Wanneer je dan toch nog het een en ander blijft voelen, zijn dat bijna altijd je eigen thema’s die mee resoneren, en dus van jou zijn. En dat is altijd een cadeautje….

 • Ik heb hier geen ervaring mee, met wat kan ik het beste beginnen?

  Als je kennis wilt opdoen over systemisch werk, is de tweedaagse training 'Inzicht in je familiesysteem' een hele zinvolle start.
  Wanneer je aan een eigen thema wilt werken, kun je je het beste inschrijven als deelnemer voor een 1-daagse of 2-daagse Familieopstellingen. Tijdens zo'n dag (of dagen) maak je meerdere opstellingen van andere deelnemers mee en kun je, wanneer je dat wenst, meedoen als representant en is er ruimte om jouw eigen vraag in te brengen.

 • Ik sta op een wachtlijst, hoe groot is de kans dat ik mee kan doen?

  Als een workshop, training of opleiding het maximaal aantal inschrijvingen heeft bereikt, kun je je nog wel aanmelden voor een wachtlijst. (In de agenda staat dan bij een bepaalde activiteit 'wachtlijst'. Als er 'VOL' staat, is het niet meer mogelijk om je aan te melden omdat dan ook de wachtlijst het maximaal aantal personen heeft bereikt.)

  Het is altijd moeilijk te voorspellen hoe groot de kans is om nog een plek te kunnen bemachtigen. Daarin spelen verschillende factoren een rol. Bijvoorbeeld op welke plaats (hoe hoog) je op de wachtlijst staat. Dit kun je altijd even bij ons navragen.

  Maar ook als je lager op de wachtlijst staat, is er altijd een kans aanwezig dat je nog aan de beurt komt voor een plaats. De mensen die vóór je op de wachtlijst staan kunnen mogelijk alweer andere plannen hebben gemaakt waardoor ze niet meer beschikbaar zijn, en dan wordt de plek aangeboden aan de volgende op de lijst. En hoe langer je de datum of data gereserveerd kan houden, hoe groter de kans wordt omdat we kort voor aanvang ook wel meerdere mensen tegelijk aanschrijven. Hoe sneller je reageert, des te meer kans heb je dan om de plek te krijgen.

  Mocht je echter graag verzekerd willen zijn van een plek in een workshop, training of opleiding, dan is het aan te raden om je ook in te schrijven voor een latere datum waar nog plaatsen open staan. Komt er toch eerder een plaats vrij op een datum waarvoor je op de wachtlijst staat, dan kun je namelijk zonder meer doorschuiven naar die eerdere datum.

 • Waarom zijn er verschillende prijzen te zien bij dezelfde activiteit?

  We ontkomen helaas niet aan externe factoren zoals de jaarlijkse inflatie, en moeten dan de prijzen wat aanpassen omdat alles duurder is geworden. Een kostenverschil op de website bij dezelfde activiteit is dan ook vaak te zien als deze in een ander jaar valt.
  Niettemin proberen we de prijzen altijd zo vriendelijk mogelijk te houden zodat zoveel mogelijk mensen kunnen kennismaken met het systemisch werk. Een training zoals Inzicht in je familiesysteem willen we dan ook voor een kostprijs aanbieden omdat dit een hele mooie kennismaking is met het systemisch werk die we iedereen kunnen aanraden.
  Maar dat kan helaas niet voor alle activiteiten.

  Verder hebben we sinds de Corona-maatregelen moeten uitwijken naar grotere en duurdere locaties en zo zagen we onze onkosten meer dan verdubbelen...
  Om niet meteen de prijzen stijl omhoog te laten gaan hebben we besloten om dit geleidelijk te doen, wat ook de verschillende prijzen bij de activiteiten verklaart.

 • Is het ook mogelijk om een activiteit in het Engels te volgen?

  Wat betreft trainingen en opleidingen:
  Onze trainingen en opleidingen worden aangeboden in Nederland, en hebben de Nederlandse taal als voertaal. Tot nu toe geven we deze alleen in het Engels als we worden uitgenodigd in het buitenland om daar een opleiding te komen verzorgen.

  Familieopstellingen:
  Het kan wel ooit voorkomen dat iemand de de Nederlandse taal niet (of moeilijk) verstaat, deelneemt aan een Workshop Familieopstellingen. Wij vragen deze persoon dan wel om zelf voor een vertaler te zorgen die tijdens de workshop naast de deelnemer zit en op de achtergrond vertaalt wat er gezegd wordt. De opstelling voor de deelnemer zelf wordt dan doorgaans in de eigen taal uitgesproken.

 • Is het IVSW aangesloten bij een beroepsvereniging?

  Er bestaan geen beroepsverenigingen binnen het systemische werk in Nederland.

  Wél is ons opleidingsinstituut geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) waardoor het valt onder erkend beroepsonderwijs, en zijn de opleidingen, trainingen en nascholingen van Instituut voor Systemisch Werk vrijgesteld van BTW.

 • Zijn de trainingen en opleidingen van het IVSW geaccrediteerd?

  Het systemisch werk sluit aan op, en is inzetbaar in de meest uiteenlopende beroepsgroepen. Het is daarom voor ons nagenoeg onmogelijk om voor iedereen de door hem of haar gewenste accreditatie te verzorgen.

  Dit wil echter niet zeggen dat je de gevolgde activiteit niet kan opgeven als als nascholing, of dat er geen nascholingspunten verstrekt worden door bepaalde beroepsverenigingen. Dit kun je het beste zelf even navragen bij de je eigen beroepsvereniging.
  Het door ons verstrekte certificaat kun je dan aanleveren als bewijs van deelname.

 • Is het mogelijk om gebruik te maken van het STAP-budget?

  Het is helaas niet mogelijk om gebruik te maken van het STAP-budget voor onze opleidingen.

Familieopstellingen

 • Wat is een familieopstelling en wat heb ik eraan?

  Een familieopstelling is een werkvorm waarin belastende patronen, die in een familie kunnen voorkomen, zichtbaar gemaakt kunnen worden.

  Iemand die voor een familieopstelling komt, loopt doorgaans tegen iets aan. Bijvoorbeeld: zijn of haar draai niet kunnen vinden in het leven, geen levensdoel voelen, geen geschikte partner kunnen vinden, een moeizame relatie met een of beide ouders hebben, een misplaatste grote verantwoordelijkheid voelen voor iemand (partner, ouders e.d.), een trauma of traumatische jeugd hebben doorgemaakt enz. enz.

  Vaak zit er onder het probleem een dieper en onbewust patroon of verstrikking, dat soms al generaties lang kan bestaan. Zo'n patroon of verstrikking wordt net zo lang (onbewust) doorgegeven totdat het in iemand 'bewust wordt' en deze persoon de cirkel kan doorbreken. Dit geeft voor voor jou als vraaginbrenger vrijheid en opluchting, maar kan ook doorwerken in je hele familiesysteem. 
  Tijdens een famlilieopstelling waar deze patronen zichtbaar worden, kunnen er door de begeleider interventies gedaan worden, die maken dat je je van deze patronen los kan maken.

 • Wat brengt een familieopstelling mij?

  Een familieopstelling kan je heel veel brengen. Hieronder hebben we wat voorbeelden opgesomd:

  • Het kan je bevrijden van belemmerende patronen, zowel privé als in het werk.
  • Het helpt je om in een gezonde verbinding komen met je ouders, kinderen of andere familieleden.
  • Het kan je inzicht geven in familieconflicten en hoe daar op een goede manier mee om te kunnen gaan.
  • Het kan je duidelijkheid geven over je partnerrelatie. Is verbinding en liefde (weer) mogelijk?
  • Het kan je inzicht geven over het wel of niet aangaan van een partnerrelatie.
  • Je (weer) verbonden voelen met andere mensen en met het leven.
  • Het kan je helpen om je draai of het doel in je leven te vinden.
  • Het kan je inzicht en een impuls geven in je werksituatie of eigen bedrijf.
  • Het kan je inzicht geven, en beweging brengen in onverklaarbare gevoelens van angst, verdriet, woede, schuldgevoelens of het gevoel er niet bij te horen.
  • Het kan inzicht geven en beweging brengen in verslavingen of in overheersende seksuele gevoelens.
  • Het kan je helpen wanneer je last hebt van depressies, een psychische aandoening of suïcidale neigingen hebt, en hier heel graag meer grip op en inzicht in wil krijgen.
  • Als je last hebt van fysieke klachten of een chronische ziekte en nog niets echt geholpen heeft.
  • Het kan je inzichten geven als lid van een samengesteld gezin, waarbinnen je spanningen en problemen ervaart.
  • Het kan verheldering geven aan iedereen die al veel persoonlijk werk heeft verricht maar het gevoel heeft nog niet bij de kern te zijn uitgekomen.
  • Ook kan het verhelderende inzichten geven aan ouders die een vraag kunnen inbrengen voor hun kind dat vastloopt en/of moeilijk uit belemmerende patronen kan komen, thuis of op school. Het kind hoeft overigens zelf niet bij de opstelling aanwezig te zijn.
 • Hoe werkt een familieopstelling?

  Een opstelling is een zeer concrete werkvorm. Het feit dat niemand precies weet hoe een opstelling nu eigenlijk werkt, dat niemand weet hoe het mogelijk is dat een representant in een opstelling (bijna als vanzelf) bewogen wordt en nauwkeurige informatie heeft over de persoon die gerepresenteerd wordt, maakt het niet minder concreet. Het is moeilijk uit te leggen wat het precies is en daarmee hebben sommige mensen misschien de neiging om te denken dat het zweverig is, maar iedereen die erbij aanwezig is ervaart hoe duidelijk en 'aards' een familieopstelling in zijn werk gaat. 

  En al is het moeilijk te verklaren hoe een familieopstelling werkt, gelukkig hoeven we ook niet te weten waarom het werkt om er mee te kunnen werken. Vergelijk het maar met zwaartekracht of electriciteit. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het werkt of wat dat precies is, maar desondanks kunnen we het zeer goed waarnemen én ermee werken en het toepassen.

 • Hoeveel familieopstellingen heb ik nodig?

  Zo gemiddeld hebben de meeste mensen genoeg aan één tot drie opstellingen (in totaal), maar er zijn ook wel uitschieters. Het hangt er natuurlijk ook van af hoe ‘belast’ je bent, hoeveel trauma’s je hebt opgelopen in het leven.

  Over het algemeen brengt één opstelling al aardig wat inzicht en beweging teweeg bij je, en dat heeft tijd nodig om te bezinken. 

  Een opstelling brengt ook vaak een proces op gang, en dat proces heeft ook zijn eigen tijd nodig. Te snel een opstelling erna doen zou dat proces kunnen verstoren. Wanneer na verloop van tijd het proces lijkt te blokkeren, is het misschien de juiste tijd om weer een opstelling te doen.

 • Moet ik een duidelijke vraag hebben voor een familieopstelling?

  Voor een eigen opstelling is het belangrijk dat je een vraag hebt, maar de vraag hoeft zeer zeker niet duidelijk of helder te zijn.

  De vraag, het thema, dat wat jou belemmert, daar waar jij tegenaan loopt in het leven dient voor jou belangrijk te zijn. Ook wanneer dat ‘alleen maar’ een gevoel is, zoals bijvoorbeeld schaamte, angst, depressie, onzekerheid. Overigens kunnen vragen ook werkgerelateerd (stress, burn-out) en ziektegerelateerd zijn, of gaan over thema’s zoals adoptie en/of samengestelde gezinnen.

 • Wat is het verschil tussen een 1-daagse en 2-daagse Familieopstellingen?

  Een workshop Familieopstellingen is er voor iedereen die graag een eigen opstelling wil, en/of graag wil ervaren wat familieopstellingen nu eigenlijk zijn. Je kunt kiezen tussen een 1-daagse of 2-daagse workshop Familieopstellingen.

  Tijdens een 2-daagse Familieopstellingen is er extra veel tijd en ruimte om opstellingen te ervaren, maak je meer opstellingen mee en kan de ervaring zich nog meer verdiepen. Door aanwezig te zijn bij de opstellingen van anderen (of mee te doen als representant), resoneer je mee, worden je eigen thema's vaak ook geraakt, en kunnen er al processen bij je in gang gezet worden.
  Wil je graag nog meer verdieping, kies dan voor een 2-daagse Familieopstellingen. 

  Verder zijn er twee vormen van 2-daagse workshops Familieopstellingen:

  1. De dagen waarin jouw proces en je opstelling voorop staan (iedereen die dat wil, kan aan bod komen voor een opstelling).

  2. En de 2-daagsen waarbij de groepen groter zijn en de trainer Elmer Hendrix aanvullend vertelt over onderwerpen die te maken hebben met o.a. persoonlijke ontwikkeling, bewustzijn, het ego, vrije wil en meer. De dagen dragen het thema: ‘Opstellingen en meer, door Elmer’
  Hier worden net zo veel opstellingen gedaan, maar niet iedereen kan aan bod komen. De opstellingen en onderwerpen worden fenomenologisch 'gekozen'.

 • Moet mijn familie erbij aanwezig zijn?

  Nee, je familie hoeft daar niet bij aanwezig te zijn.
  Wanneer we de familie opstellen, gebruiken we representanten voor je familieleden. Representanten hebben geen voorkennis van de persoon die ze representeren en kunnen daardoor heel zuiver waarnemen wat er in de diepte speelt, waar het echt over gaat.
  Als bijvoorbeeld je echte moeder in de opstelling zou staan, worden haar eigen trauma’s vaak niet zichtbaar uit zelfbehoud, en zonder dat ze zich daarvan bewust is. Een representant echter, ervaart juist die verborgen trauma’s, hoeft deze niet terug te houden, en geeft dus een veel accurater beeld van de realiteit.

 • Mag mijn familie erbij aanwezig zijn?

  Er is niets op tegen om samen met een familielid te komen naar een familieopstelling. Het kan juist heel steunend zijn en verhelderd werken om de opstelling van, en met elkaar, mee te maken. Als je samen met een familielid komt, kunnen beiden (indien gewenst) een eigen opstelling krijgen, wat nog meer inzicht in de familie-dynamieken kan geven.
  Echter, of het goed is voor je om samen met je moeder, vader, partner, zus, broer, tante etc. te komen, is helemaal afhankelijk van de band die er tussen jullie beiden is. Wat belangrijk is, en een leidraad kan zijn, is of de aanwezigheid van de ander ontspannend, of juist verkrampend werkt. Het is namelijk van belang dat je alles kan uiten dat geuit wil worden, en dat de ander daarin geen belemmering vormt. Je kunt dit dan ook altijd zelf het beste navoelen en beslissen.

 • Hoe moet ik mij voorbereiden op een familieopstelling?

  Voor de workshop is het prettig om zoveel mogelijk feitelijke informatie over je familie van herkomst te verzamelen. Dit geldt zowel als jouw vraag of thema direct gerelateerd is aan je familie van herkomst, als wanneer het een hele andere vraag betreft die bijvoorbeeld betrekking heeft op je huidige gezin, je relatie (of de afwezigheid daarvan), emotionele of psychische problemen, ziekte enzovoort.
  Praat (voor zover dat kan) met je ouders of met andere familieleden om te achterhalen of er misschien vroegere gebeurtenissen zijn voorgevallen waarvan je nog geen weet had. Denk aan miskramen, abortussen, geadopteerde of afgestane kinderen, (ernstige) lichamelijke of geestelijke ziektes in de familie, alcoholisme, ongelukken, gebeurtenissen in de oorlog, familievetes, familiegeheimen, enzovoort.
  Zoek in de directe bloedlijn; ouders, broers en zussen van je ouders, opa’s en oma’s en eventueel nog verder terug.
  Meestal (zeker als het al langer geleden is en het niet zo direct van betrekking is op henzelf) vinden familieleden het fijn om over vroeger te vertellen. 

  En al is het fijn om die informatie achter de hand te hebben, het is niet noodzakelijk om uitgebreide informatie te hebben om een opstelling te kunnen doen. Niet iedereen beschikt (meer) over de mogelijkheid om aan informatie te komen. Ook zonder die feiten kunnen we goed aan het werk gaan.

 • Kan ik ook alleen meedoen als toeschouwer tijdens een familieopstelling?

  Ja, dat kan. Je kunt je gewoon aanmelden als deelnemer, dus ook als je alleen maar wilt komen kijken en ervaren wat familieopstellingen nu eigenlijk zijn.
  Mocht tijdens de dag toch behoefte onstaan aan een eigen opstelling, dan blijft de mogelijkheid open om een vraag in te brengen als je dat zou willen.

 • Kan ik ook alleen meedoen als representant tijdens een familieopstelling?

  Ja, dat kan. Je kunt je gewoon aanmelden als deelnemer, maar het is niet verplicht om een eigen opstelling te doen. Je kunt die dag dan gewoon meedoen als representant.
  Mocht tijdens de dag toch behoefte onstaan aan een eigen opstelling, dan blijft de mogelijkheid open om een vraag in te brengen als je dat zou willen.

 • Kan ik een opstelling voor een ander doen?

  Dat kan, maar uitsluitend wanneer het een eigen kind betreft (zie ook: Kan ik ook een opstelling voor mijn kind doen?) of wanneer de persoon in kwestie daar expliciet toestemming voor gegeven heeft. 

 • Kan ik ook een opstelling voor mijn kind doen?

  Een ouder kan en mag altijd een opstelling doen voor haar of zijn kind. De leeftijd van het kind maakt niet uit (tussen 0 en 83...). Het is niet noodzakelijk dat beide ouders aanwezig zijn bij een opstelling voor een kind, en het kind zelf hoeft ook niet bij de opstelling aanwezig te zijn.

 • Kun je ook opstellingen met kinderen doen? En wat is dan een geschikte leeftijd?

  Ja, er kunnen zeker ook opstellingen met kinderen gedaan worden. In ons aanbod kan dit bijvoorbeeld tijdens een 1-daagse Familieopstellingen in een groep. De leeftijd en mate van volwassenheid van de kinderen is wel bepalend of deze vorm geschikt is. Voor een kind is het mogelijk om zelf aanwezig te zijn bij de opstelling vanaf de leeftijd van ongeveer 15 - 17 jaar* (afhankelijk van de ontwikkeling en behoefte van het kind), en onder begeleiding van de ouder(s) of verzorger(s). De behoefte en grenzen van het kind staan hierbij altijd voorop.

  Verder is het altijd mogelijk voor de ouders/verzorgers om een opstelling voor hun kind te doen zonder dat het kind aanwezig is. Overigens is het aan te raden om eerst als ouders zelf aan de slag te gaan, omdat veel thema’s waar kinderen mee kunnen worstelen voortkomen uit (onbewuste) belastingen in het familiesysteem.

  * Er kan ook met veel jongere kinderen gewerkt worden, maar dit vraagt een andere aanpak en wordt bijvoorbeeld aangeboden door een aantal systemisch werkende kindercoaches.

 • Kan ik ook een opstelling doen over mijn 'samengesteld gezin'?

  Natuurlijk, ook een samengesteld gezin kan worden opgesteld. Los van de vraag of betrokkenen elkaar mogen en van goede wil zijn, komen in een samengesteld gezin vaak spanningen voor. Buiten het samengestelde gezin is er meestal sprake van een of meerdere ex-partners; de biologische ouder van het kind / de kinderen. Door middel van een opstelling kunnen de onbewuste dynamieken die er spelen zichtbaar worden. En door middel van interventies die binnen de opstelling worden toegepast, kan de invloed van deze dynamieken bewuster en kleiner worden.

 • Ik ken (één van) mijn biologische ouders niet, kan ik dan toch een opstelling doen?

  Jazeker, voor de opstelling maakt dat niets uit.

 • Ik ben geadopteerd, kan ik dan toch een opstelling doen?

  Jazeker, voor de opstelling maakt dat niets uit. Hetzelfde geldt voor pleegkinderen, pleegouders en adoptieouders. 
  Overigens kunnen pleegouders en adoptieouders ook opstellingen doen voor hun pleeg- of adoptiekind.

 • Zijn er contra-indicaties, wanneer is een opstelling af te raden?

  Bij psychische aandoeningen en het gebruik van psychofarmaca (zoals bijvoorbeeld anti-psychotica) is het wellicht raadzaam om met de behandelende arts te overleggen of een familieopstelling op dit moment een goed idee is. Verder zijn er wat ons betreft geen contra-indicaties. 

 • Hoe staat het met privacy en veiligheid binnen de groepen?

  De veiligheid en privacy van de cliënten hebben wij hoog in het vaandel staan en we doen er alles aan om deze te waarborgen. Dit wordt doorgaans ook zo door de deelnemers ervaren en aan ons teruggekoppeld.

 • Ik voel me niet zo op mijn gemak in groepen, kan ik ook een individuele opstelling krijgen?

  Nee, niet meer bij ons. Sinds eind 2019 vinden er geen consulten meer plaats voor particulieren binnen het IVSW.
  Voor individuele systemische consulten verwijzen we graag door naar collega's die door ons zijn opgeleid. 

 • Hoe gaat het verder na een opstelling? Is er ook nazorg?

  Het is na een opstelling uiteraard altijd mogelijk om contact met ons op te nemen (stuur ons even een e-mail) om een en ander nog na te bespreken.

 • Zijn familieopstellingen ook te combineren met andere vormen van therapie?

  Jazeker. Wij kunnen geen therapie bedenken die conflicteert met familieopstellingen. 

 • Ik wil kijken naar mijn relatie, moet mijn partner daar ook bij zijn?

  Het beste is het wanneer de partner daarbij aanwezig is, maar het kan ook zonder. Wanneer de partner er toestemming voor geeft kunnen we ook naar zijn of haar deel van het thema of probleem kijken. Wanneer de partner géén toestemming  geeft, kun je alleen naar je eigen deel van het relatiethema of probleem kijken. En ook dat kan heel veel inzicht geven.

 • Ik heb een dringende vraag en wil snel terecht voor een familieopstelling. Wat kan ik doen?

  Als je op zoek bent naar een familieopstelling, kun je daarvoor terecht in onze 1- en 2-daagse workshops Familieopstellingen. Zie hier voor de data:
  Familieopstellingen

  De workshops zitten vrij snel vol, maar het is vaak nog wel mogelijk om je voor een wachtlijst aan te melden. We nemen dan direct contact met je op als er een plek is vrijgekomen.

  Als je echt omhoog zit en graag zo snel mogelijk aan de slag wilt, kunnen we je ook doorverwijzen naar collega’s die door ons opgeleid zijn en met wie we samenwerken.

 • Worden familieopstellingen vergoed door de ziektekostenverzekering?

  Nee, over het algemeen niet. Niettemin kan het zinvol zijn om een factuur toch in te sturen. Hoe meer mensen dit voorleggen aan hun ziektekostenverzekeraar, des te meer kans dat een verzekeraar besluit dit in het pakket op te nemen.

Opleiding Familieopstellingen

 • Kan iedereen dit werk (werken met opstellingen) leren?

  Jazeker, de een heeft er wellicht wat meer aanleg voor dan de ander, maar in principe kan iedereen dit werk leren.

 • Is er een bepaalde vooropleiding vereist?

  Voor de Opleiding Familieopstellingen is geen speciale vooropleiding vereist. 
  Sommige opleidingsinstituten geven aan dat hun opleiding familieopstellingen op HBO-niveau is, maar door de aard van het werk is dat feitelijk niet te toetsen.

  Voor de Opleiding Organisatieopstellingen is het nodig om eerst een Opleiding in Familieopstellingen te hebben afgerond. 

 • Wanneer komt er een nieuwe Opleiding Familieopstellingen online en hoe blijf ik op de hoogte?

  Als je op de hoogte wilt blijven over wanneer er weer een nieuwe opleiding familieopstellingen online komt schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en/of houd onze social media en website in de gaten.

 • Welk niveau hebben de opleidingen?

  Dat is moeilijk te zeggen omdat dit werk slechts gedeeltelijk een beroep doet op intelligentie en cognitie, maar veel meer nog te maken heeft met (de bereidheid tot het ontwikkelen van) zelfkennis en bewustwording.
  We hebben deelnemers in de opleidingen met allerlei scholingsachtergronden, van mavo tot universitair niveau. En werkzaam in allerlei beroepen, van straathoekwerker en winkelbediende tot psychiater en rechter.
  Je motivatie om dit werk te willen leren en om persoonlijk te willen groeien zijn de belangrijkste factoren om een opleiding in systemisch werk (voor jezelf) succesvol af te ronden.

 • Wat kan ik na een Opleiding Familieopstellingen?

  Na de Opleiding Familieopstellingen heb je (naast je persoonlijke groei) voldoende kennis opgedaan en vaardigheden ontwikkeld om op een integere manier familieopstellingen te begeleiden, zowel in groepen als voor individuen. Ook kun je de opgedane kennis en vaardigheden desgewenst in je bestaande werk integreren. Je hebt zoveel inzichten gekregen in de ‘onderstroom’ van relaties, dat je (wat je werkzaamheden ook zijn) heel snel inzicht krijgt in wat er in werkelijkheid speelt. Dankzij die inzichten en kennis kun je daardoor ook op een effectieve manier handelen en feedback geven.

  Daarnaast is het belangrijk om ervaring op te (blijven) doen. Dit ambacht leer je uitsluitend door praktijkervaring op te doen, dus door ermee aan het werk te gaan. Zie het als het halen van je rijbewijs: je kan voor iedereen veilig de weg op, maar het echte leren doe je door veel te gaan rijden.

 • Hoeveel tijd beslaat de studiebelasting?

  De deelnemers vormen oefengroepen met elkaar en is het de bedoeling om na elk lesblok minimaal één keer met elkaar te oefenen (hoe vaker, hoe beter natuurlijk). Verder wordt geadviseerd om minimaal drie van de aanbevolen boeken te lezen.

 • Kan ik de Opleiding Familieopstellingen ook gebruiken voor mijn persoonlijke groei?

  Deze opleiding is juist geschikt voor je persoonlijke groei. Je kan dit werk onmogelijk leren zonder zelf te groeien. Dit werk bevordert je bewustwording, je zelfkennis en je innerlijke groei.

 • Is het de bedoeling dat je na een opleiding met groepen gaat werken of kan het ook anders?

  Het is mogelijk om met groepen gaan werken, maar het werk is ook in een één-op-één setting toe te passen. 
  Personen met een eigen praktijk; bijvoorbeeld als psycholoog, coach, werkzaam zijn binnen het onderwijs, in de zorg of als HRM-adviseur (enz.) kunnen het systemisch werk ook in hun bestaande werk integreren.

 • Moet ik een examen afleggen?

  Nee, door de aard van dit werk valt het moeilijk te toetsen en een examen heeft daarom geen enkele toegevoegde waarde.

 • Ik ben een aantal dagen tijdens de opleiding verhinderd. Kan ik deze inhalen?

  Als je één of meerdere dagen niet aanwezig kunt zijn, bestaat de mogelijkheid om deze specifieke gemiste lesdagen binnen een tijdsbestek van 1 jaar inhalen in een volgende opleiding (mits er plek is). Hier is geen lesgeld aan verbonden. Wel betaal je een onkostenvergoeding voor lunch en dagverzorging. Je kunt maximaal 4 dagen als deelnemer inhalen bij een volgende Opleiding Familieopstellingen.

  Zie ook artikel 4.5 (gemiste lesdagen inhalen) in onze algemene voorwaarden.

 • Kan ik een opleiding in termijnen betalen?

  Ja dat is mogelijk, maar uitsluitend in overleg. Neem daarvoor contact met ons op, dan kunnen we je een betalingsvoorstel toesturen.

 • Bieden jullie ook vervolgopleidingen en nascholing aan?

  We noemen het niet specifiek 'nascholing', maar na een Opleiding in Familieopstellingen of Organisatieopstellingen kun je nog diverse trainingen volgen, zoals de 2-daagse training Life Integration Process (LIP) of een 4-daagse Train de trainer voor verdieping en om andere vormen van opstellingen te leren en te ervaren.

  Verder kun je nog steeds, als (oud-)student van het IVSW, tegen een onkostenvergoeding meedoen als representant bij onze 1-daagse workshops Familieopstellingen of kun je door je aan te melden via onze nieuwsbrief ook uitnodigingen ontvangen om als representant mee te gaan op locatie als we een in-company opstelling voor een bedrijf of organisatie verzorgen. Op deze manier blijf je in contact met het werk en blijf je ervaring opdoen.

Opleiding Organisatieopstellingen

 • Wat is een organisatieopstelling?

  Een organisatieopstelling is een werkvorm waarbinnen belastende patronen, die binnen organisaties kunnen voorkomen, zichtbaar gemaakt kunnen worden.
  Deze patronen bevinden zich in het ‘onbewuste’ van een organisatie, en toont zich aan de oppervlakte middels symptomen, zoals:

  • Een probleem of conflict blijft jaren bestaan zonder oplossing
  • Er zijn sluimerende conflicten die niet goed te benoemen zijn
  • Er heest een bepaalde 'onbuigzaamheid of stugheid' binnen de organisatie
  • Ondanks opleiding, ervaring en kwaliteit komt iemand niet goed uit de verf
  • Een afdeling voelt zich niet goed geleid of betwist de leidinggevende
  • Verschillende elkaar opvolgende leidinggevenden kampen met dezelfde problemen
  • Slechte communicatie waarbij mensen zich niet gehoord en begrepen voelen
  • Mensen voelen zich ondergewaardeerd
  • Er is een hoog verloop; medewerkers hebben de neiging te willen vertrekken
  • Veel interne concurrentie
  • Burn-out

  Wanneer deze belastende patronen door een opstelling zichtbaar gemaakt zijn, heeft de cliënt (vaak een bestuurslid, een directeur, een leidinggevende) inzicht gekregen in de diepere oorzaak van het probleem, en kan dan vervolgens vanuit zijn of haar eigen expertise handelend optreden.

 • Is er een bepaalde vooropleiding vereist voor de Opleiding Organisatieopstellingen?

  Ja, de Opleiding Organisatieopstellingen is speciaal bedoeld voor mensen die al een basisopleiding in het systemisch werk of in familieopstellingen hebben gevolgd (bij het IVSW of elders) en zich graag verder willen bekwamen in de kunst van het organisatieopstellen. Het is noodzakelijk om een vooropleiding in het systemisch werk te hebben afgerond van tenminste 12 lesdagen. Daarnaast moet je zelfstandig opstellingen kunnen begeleiden.

  Mocht je twijfelen over voldoende kennis en ervaring in het systemisch werk te beschikken, neem dan gerust even contact ons op voor overleg:
  085-0291177 of info@ivsw.nl.
  Meer informatie hierover vind je ook terug op onze website.

 • Hoeveel tijd beslaat de studiebelasting?

  De Opleiding Organisatieopstellingen beslaat in totaal 6 lesdagen verdeeld over 3 lesblokken van 2 dagen. Daarnaast vormen de deelnemers oefengroepen met elkaar en is het de bedoeling om na elk lesblok minimaal één keer met elkaar te oefenen (hoe vaker, hoe beter natuurlijk). Verder wordt geadviseerd om minimaal drie van de aanbevolen boeken te lezen.

 • Kan iedereen dit werk (werken met organisatieopstellingen) leren?

  Jazeker, de een heeft er wellicht wat meer aanleg voor dan de ander, maar in principe kan iedereen dit werk leren. Voor het leren werken met organisatieopstellingen is een gedegen vooropleiding in familieopstellingen wel noodzakelijk.

 • Wat kan ik na een Opleiding Organisatieopstellingen?

  Na de opleiding organisatieopstellingen heb je voldoende kennis opgedaan en vaardigheden ontwikkeld om op een integere manier organisatieopstellingen te begeleiden. Je kunt deze kennis en vaardigheden bijvoorbeeld toepassen bij organisatievraagstukken of bij problemen binnen een bedrijf, voor het coachen van teams of van individuele werknemers binnen een bedrijf of organisatie.

  Ook kun je het integreren binnen je bestaande beroep of bedrijf waarin je werkzaam bent. Je hebt zoveel inzichten gekregen in de ‘onderstroom’ van organisaties, dat je (wat je werkzaamheden ook zijn) heel snel inzicht krijgt in wat er in werkelijkheid speelt. Dankzij die inzichten en kennis kun je daardoor ook op een effectieve manier handelen en feedback geven.

 • Welk niveau heeft de opleiding?

  Dat is moeilijk te zeggen omdat dit werk slechts gedeeltelijk een beroep doet op intelligentie en cognitie, maar veel meer nog te maken heeft met (de bereidheid tot het ontwikkelen van) zelfkennis en bewustwording.
  We hebben deelnemers in de opleidingen met allerlei scholingsachtergronden, van mavo tot universitair niveau. En werkzaam in allerlei beroepen, van straathoekwerker en winkelbediende tot psychiater en rechter.
  Je motivatie om dit werk te willen leren en om persoonlijk te willen groeien zijn de belangrijkste factoren om een opleiding in systemisch werk (voor jezelf) succesvol af te ronden.

 • Is het de bedoeling dat je na een opleiding met groepen gaat werken of kan het ook anders?

  Het is mogelijk om met groepen gaan werken, maar het werk is ook in een één-op-één-setting toe te passen. Vaak levert het interview met de vraagsteller al veel inzichten op en is een organisatieopstelling (met representanten) niet per definitie nodig.
  Personen met een eigen praktijk; bijvoorbeeld als psycholoog, coach, werkzaam zijn binnen het onderwijs, in de zorg of als HRM-adviseur (enz.) kunnen het systemisch werk ook in hun bestaande werk integreren.

 • Moet ik een examen afleggen?

  Nee, door de aard van dit werk valt het moeilijk te toetsen en een examen heeft daarom geen enkele toegevoegde waarde.

 • Ik ben een aantal dagen tijdens de opleiding verhinderd. Kan ik deze inhalen?

  Als je één of meerdere dagen niet aanwezig kunt zijn, kun je die dagen (van het betreffende lesblok) inhalen in een volgende opleiding. Hier is geen lesgeld aan verbonden. Wel betaal je een onkostenvergoeding voor lunch en dagverzorging. Je kunt maximaal 2 dagen als deelnemer inhalen bij een volgende Opleiding Organisatieopstellingen.

  Zie ook artikel 4.5 (gemiste lesdagen inhalen) in onze algemene voorwaarden.

 • Kan ik een opleiding in termijnen betalen?

  Ja, dat is mogelijk, maar uitsluitend in overleg. Neem daarvoor contact met ons op, dan kunnen we je een betalingsvoorstel toesturen.

 • Bieden jullie ook vervolgopleidingen en nascholing aan?

  We noemen het niet specifiek 'nascholing', maar na een Opleiding in Familieopstellingen en/of Organisatieopstellingen kun je nog diverse trainingen volgen, zoals de 2-daagse training Life Integration Process (LIP) of een 4-daagse Train de trainer voor verdieping en om andere vormen van opstellingen te leren en te ervaren.

  Verder kun je nog steeds, als (oud-)student van het IVSW, tegen een onkostenvergoeding meedoen als representant bij onze 1-daagse workshops Familieopstellingen of kun je door je aan te melden via onze nieuwsbrief ook uitnodigingen ontvangen om als representant mee te gaan op locatie als we een in-company opstelling voor een bedrijf of organisatie verzorgen. Op deze manier blijf je in contact met het werk en blijf je ervaring opdoen.

Trainingen

 • Wat is het verschil tussen een training en een 'Train de trainer'?

  Een training is vaak voor een brede groep van geinteresseerden toegankelijk.
  Wil je iets bijvoorbeeld meer weten over Life Integration Process opstellingen (LIP) en deze ook graag zelf ervaren? Kies dan voor een training LIP; je krijgt hier zowel de theorie en achtergrond van deze opstellingen mee als de opstellingservaring zelf.

  Ben je een afgestudeerde opsteller en wil je zelf LIP-opstellingen gaan geven? Kies dan voor een 'Train de trainer - LIP'.  Hier wordt diep op de stof ingegaan, is er veel ruimte voor vragen en ga je deze vorm van opstellen zelf begeleiden onder supervisie.
  Een Train de trainer is er dus voor de afgestudeerde en ervaren professionals die zoeken naar verdieping of verbreding van hun eigen aanbod. 

  Sommige Train de trainer-activiteiten staan echter open voor zowel professionals als 'leken'. Dit geldt bijvoorbeeld voor Train de tainer - De Tao als leidraad. Dat komt omdat deze activiteit gaat over 'Zijn en ervaren', en informatie biedt die voor iedereen leerzaam kan zijn. Het opstellen onder supervisie tijdens 'De Tao als leidraad' is dan weer wel uitsluitend aan afgestudeerde opstellers voorbehouden.

 • Wat biedt de training 'Inzicht in je familiesysteem' mij?

  De training Inzicht in je familiesysteem heeft als doel je om een dieper inzicht te krijgen in de meer onbewuste ‘lagen’ van sociale systemen zoals gezinnen en families, en in wat mogelijke oorzaken kunnen zijn van problemen en verstoringen.
  Door de nieuwe inzichten en ervaringen zul je beter in staat zijn om je eigen (en juiste) plek binnen je leven, je relatie, je gezin van herkomst en in je huidige gezin in te nemen. Ook is er ruimte voor veel persoonlijke vragen, zodat de opgedane kennis meteen heel praktisch en levendig wordt.

  De training kan je ook een voorproefje geven op de Opleiding Familieopstellingen. De theoretische kennis over sociale systemen die in de Opleiding Familieopstellingen uitgebreid behandeld zal worden, komt hier ook (wat compacter) aan bod. Mocht je erover denken om de Opleiding Familieopstellingen te gaan doen, dan kan deze training je een iets duidelijker beeld geven.

 • Is de training LIP (Life Integration Process) wat voor mij?

  De training LIP (Life Integration Process) is geschikt voor ieder die de verschillende leeftijdsfases van zijn of haar leven graag dieper wil bekijken en ervaren. In elke fase maak je namelijk een ander groeiproces door, en ook kan onderzocht worden in welke fase mogelijk nog onverwerkt trauma zit.
  Naast het behandelen van een stuk theorie, wordt er in deze dagen ook veel opgesteld.

   

 • Kan ik 'Train de trainer - De Tao als leidraad' volgen op ik geen opsteller ben?

  Ja, dat kan. De 4-daagse Train de trainer - De Tao als leidraad is namelijk zo opgebouwd dat zowel afgestudeerde opstellers en studenten in systemisch werk terecht kunnen voor verdieping en supervisie, maar dat ook personen zonder al te veel achtergrond in het werk kunnen profiteren van een bijzondere training waar men nieuwe kennis kan opdoen en opstellingen kan 'ondergaan'.

Top