Agenda

Als er achter een activiteit 'Wachtlijst' staat, zijn alle plekken gevuld maar is er nog wel de mogelijkheid om je aan te melden voor een wachtlijst. Je krijgt dan bericht als er een plaats vrijgekomen is.
Als er 'VOL' achter staat, is op dat moment ook de wachtlijst te lang geworden en is deze activiteit gesloten voor inschrijvingen.

Zoek je naar een bepaalde soort activiteit, kies dan in het menu onder 'Aanbod' een activiteit en klik op 'Data en Kosten'. Daar vind je alle data van 1 soort activiteit onder elkaar staan.

1 dag zo 2 oktober 2022Oss 1-daagse Familieopstellingen Yvonne Woordes Info Wachtlijst
2 dagen di 4 oktober 2022Oss 2-daagse Familieopstellingen Thema: Bindings- en Verlatingsangst

Bindings- en verlatingsangst is een thema dat bij heel veel mensen voorkomt, en vaak is men zich niet eens zo heel bewust hiervan omdat dit al zo lang bestaat dat men het als een karaktereigenschap is gaan zien. Maar niets is minder waar, want bindings- en/of verlatingsangst is altijd ontstaan na emotioneel trauma.

Zoals de term het al letterlijk zegt, uit verlatingsangst zich in de angst om verlaten te worden (meestal door een geliefde of partner) of, in het geval van bindingsangst; in de angst om geclaimd te worden en geen vrijheid meer te hebben. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille, maar meestal laat één kant zich het meest zien in een persoon. (Doorgaans zien we bij vrouwen meer verlatingsangst en bij mannen meer bindingsangst, maar beide uitingsvormen kunnen bij beide seksen voorkomen.) Omdat het met elkaar samenhangt, trekken personen met verlatingsangst dan ook relaties aan met bindingsangst en visa versa. Je kunt je voorstellen dat dit het hebben en houden van een constructieve liefdesrelatie aardig in de weg kan staan...

De oorzaak van bindings- en verlatingsangst is meestal ontstaan in de vroege kindertijd en hangt o.a. samen met situaties of gebeurtenissen zoals: (letterlijk of figuurlijk) afwezige moeder of vader, als baby of kind langere tijd in afzondering van de moeder geweest (bijv. in het ziekenhuis gelegen) enz. Vaak ook zien we dat ook dat (een van) de ouders last heeft van verlating- of bindingsangst en dit daardoor ook makkelijk wordt overgenomen door de (een of meerdere) kinderen.
Verlatings- en bindingsangst binnen relaties blijft vaak herhalen totdat dit bij de kern wordt aangepakt, namelijk daar waar het ontstaan is. Hierbij kan een familieopstelling zeer helpend zijn.

We gaan in deze dagen dieper in op dit thema en natuurlijk aan de slag met familieopstellingen.

Elmer Hendrix Info VOL
1 dag za 8 oktober 2022Dieren 1-daagse Familieopstellingen Elmer Hendrix Info VOL
1 dag vr 14 oktober 2022Oss 1-daagse Familieopstellingen Mieke Kox Info VOL
1 dag za 15 oktober 2022Oss 1-daagse Familieopstellingen Elmer Hendrix Info VOL
1 dag do 27 oktober 2022Dieren 1-daagse Familieopstellingen Mieke Kox Info Wachtlijst
1 dag za 29 oktober 2022Oss 1-daagse Familieopstellingen Elmer Hendrix Info VOL
18 dagen di 1 november 2022Oss Opleiding Familieopstellingen Elmer Hendrix, Mieke Kox Info Wachtlijst
2 dagen di 1 november 2022Dieren Training Life Integration Process (LIP) Mieke Kox Info VOL
1 dag zo 6 november 2022Dieren 1-daagse Familieopstellingen Yvonne Woordes Info Wachtlijst
2 dagen ma 7 november 2022Dieren 2-daagse Familieopstellingen Thema: Verlies & Rouw

Verlies en rouw horen onlosmakelijk bij het leven. In het leven verbinden we ons met anderen die we door bepaalde omstandigheden weer kwijt kunnen raken. Vaak denken we daarbij aan de dood, maar dit kunnen ook andere omstandigheden zijn.
Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een relatie of een vriendschap die eenzijdig verbroken wordt.
  • Het moeten missen van een goede relatie met je vader en/of moeder.
  • Het hebben van een (chronische) ziekte of gehandicapt raken, en afscheid moeten nemen van je gezondheid, het lichaam, de mogelijkheden en de kracht die je ooit had.
  • Verlies van dierbare spullen of plekken; bijvoorbeeld doordat een huis is afgebrand of door gedwongen verhuizen door een crisis of moeten vluchten in een oorlog.
  • En soms ook; het afscheid nemen van je jeugd.

Kenmerkend bij rouw is: Je diep verbonden voelen met iemand of iets, het intens waarderen, ervan houden en het later weer moeten afgeven, en vooral; wetend dat het nooit meer terug zal komen.
Dit kan gepaard gaan met een diep verdriet. Rouwen betekent eigenlijk dat het een tijd kan duren voordat je ‘in vrede bent’ met het feit dat het voorbij is. Zolang het verdriet toegelaten en doorleeft wordt, blijf je in verbinding ‘met wat is’ en kun je daarna weer goed verder. Gebeurt dit niet; wordt het verdriet ‘buitengesloten’ en wordt er niet gerouwd, dan kan dit ons belemmeren in onze verdere keuzes en levensloop.

Tijdens deze dagen gaan we aan de slag met dit thema, en ontdek je mogelijk welk gevoel van rouw je (nog) niet hebt durven toelaten, of dit misschien binnen je familiesysteem een rol speelt, en hoe je dit alsnog een plek kunt geven.

Elmer Hendrix Info VOL
1 dag ma 14 november 2022Dieren 1-daagse Familieopstellingen Mieke Kox Info Wachtlijst
1 dag vr 18 november 2022Dieren 1-daagse Familieopstellingen Elmer Hendrix Info VOL
1 dag za 26 november 2022Oss 1-daagse Familieopstellingen Elmer Hendrix Info VOL
2 dagen wo 30 november 2022Dieren Training Inzicht in je familiesysteem Mieke Kox Info VOL
4 dagen vr 2 december 2022Megen Train de trainer Thema: De Tao als leidraad Elmer Hendrix Info VOL
1 dag za 3 december 2022Dieren 1-daagse Familieopstellingen Yvonne Woordes Info Wachtlijst
1 dag do 15 december 2022Oss 1-daagse Familieopstellingen Elmer Hendrix Info VOL
1 dag vr 16 december 2022Oss 1-daagse Familieopstellingen Mieke Kox Info Wachtlijst
6 dagen di 17 januari 2023Zutphen Opleiding Organisatieopstellingen Elmer Hendrix Info VOL
18 dagen do 19 januari 2023Oss Opleiding Familieopstellingen Elmer Hendrix, Mieke Kox Info Wachtlijst
1 dag ma 23 januari 2023Oss 1-daagse Familieopstellingen Mieke Kox Info Wachtlijst
2 dagen di 24 januari 2023Oss 2-daagse Familieopstellingen Elmer Hendrix Info VOL
2 dagen do 26 januari 2023Oss1 vrij Training Life Integration Process (LIP) Mieke Kox Info
4 dagen vr 3 februari 2023Ravenstein5 vrij Train de Trainer Elmer Hendrix Info
1 dag wo 15 februari 2023Oss 1-daagse Familieopstellingen Mieke Kox Info Wachtlijst
2 dagen wo 8 maart 2023Oss19 vrij Training Inzicht in je familiesysteem Mieke Kox Info
2 dagen vr 10 maart 2023Oss 2-daagse Familieopstellingen Elmer Hendrix Info Wachtlijst
1 dag do 16 maart 2023Dieren5 vrij 1-daagse Familieopstellingen Mieke Kox Info
18 dagen di 21 maart 2023Zutphen Opleiding Familieopstellingen Elmer Hendrix, Yvonne Woordes Info VOL
1 dag do 23 maart 2023Oss8 vrij 1-daagse Familieopstellingen Mieke Kox Info
2 dagen do 6 april 2023Oss11 vrij Training Life Integration Process (LIP) Mieke Kox Info
2 dagen wo 19 april 2023Oss4 vrij 2-daagse Familieopstellingen Elmer Hendrix Info
6 dagen vr 21 april 2023Oss12 vrij Opleiding Organisatieopstellingen Elmer Hendrix Info
2 dagen vr 28 april 2023Oss 2-daagse Familieopstellingen Thema: Angst versus Overgave

Ons ego is onze sociale identiteit, ons zelfbeeld, onze rol. Dat kun je zien als een gezond ego, een ‘ik-kracht’ waarmee je jezelf een plek in de wereld en het leven geeft.
Wanneer het ego belast is met allerlei angstgestuurde gedachten (veelal veroorzaakt door conditioneringen en persoonlijk of overgenomen trauma), en we hechten geloof aan die gedachten, wordt het leven een lijdensweg. We zijn dan in weerstand tegen het leven zelf.
 
Want voor het leven zelf ben je precies goed zoals je bent, hoef je niet je best te doen en hoor je er altijd helemaal bij.
De levenskunst is dan ook om je over te geven aan de stroom van het leven, in plaats van geloof te hechten aan al je gedachten erover.

Elmer Hendrix Info Wachtlijst
4 dagen di 23 mei 2023Ravenstein20 vrij Train de Trainer Thema: De Tao als leidraad Elmer Hendrix Info
1 dag do 25 mei 2023Oss9 vrij 1-daagse Familieopstellingen Yvonne Woordes Info
1 dag di 30 mei 2023Oss9 vrij 1-daagse Familieopstellingen Yvonne Woordes Info
2 dagen wo 31 mei 2023Oss24 vrij Training Inzicht in je familiesysteem Mieke Kox Info
1 dag ma 12 juni 2023Oss9 vrij 1-daagse Familieopstellingen Mieke Kox Info
2 dagen do 22 juni 2023Dieren12 vrij 2-daagse Familieopstellingen Elmer Hendrix Info
1 dag ma 26 juni 2023Oss9 vrij 1-daagse Familieopstellingen Mieke Kox Info
2 dagen di 27 juni 2023Oss10 vrij 2-daagse Familieopstellingen Thema: Daders & Slachtoffers

In elke familie komt in het heden, of ergens in de historielijn, wel daderschap en schuld voor, ook al worden deze vaak verzwegen. Dit kan groot of klein zijn, en in de vorm van o.a. onderdrukking, pesterijen, uitbuiting, onrechtmatig bezit toe-eigenen, oorlogsmisdaden, incest, verkrachting, dood door schuld of moord.

Het vergt moed om op een eerlijke en onbevooroordeelde manier naar daders en slachtoffers te kijken. In onze cultuur hebben we de neiging om een dader te veroordelen, buiten te sluiten en aan de kant van een slachtoffer te gaan staan, vaak vinger-wijzend naar de dader. Maar hebben dader en slachtoffer hier wel baat bij? En is dit het meest helende dat we kunnen doen?
Een familieopstelling laat ons doorgaans iets heel anders zien; namelijk dat daders en slachtoffers pas werkelijk heling ervaren als er onbevooroordeeld gekeken kan worden, en hun hele systeem en omstandigheden betrokken worden in het plaatje. Want wat maakte de dader tot dader? Vaak zien we dat een dader eerst een slachtoffer is geweest voordat hij of zij een dader werd. Dat ontslaat een dader zeker niet van zijn of haar verantwoordelijkheid, maar laat wel zien dat we allemaal mensen zijn die bovendien soms onbewust in dienst kunnen worden genomen door voorouderlijke gebeurtenissen binnen een familiesysteem. En vaak zien we dat een slachtoffer pas werkelijk kan rouwen en kan beginnen met een ingrijpende gebeurtenis een plek te geven, nadat deze gebeurtenis ook volledig en oprecht erkent wordt.
In deze twee dagen gaan we op zoek naar meer inzicht, en werkelijke heling voor (ons eigen) slachtoffer- en daderschap.

Elmer Hendrix Info
6 dagen di 5 september 2023Oss14 vrij Opleiding Organisatieopstellingen Elmer Hendrix Info
2 dagen ma 18 september 2023Oss16 vrij Training Life Integration Process (LIP) Mieke Kox Info

Wat zeggen de deelnemers

Top