ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden IVSW (pdf)


Artikel 1: Integriteit

1.1    Welzijn en veiligheid van de deelnemer: De trainers van het IVSW zijn ervaren in het begeleiden van individuen en groepen en hebben de veiligheid en integriteit van de deelnemer(s) hoog in het vaandel. Iedere deelnemer blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en veiligheid.
1.2    Geheimhouding trainer: Door de trainer(s) wordt gegarandeerd dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de deelnemer(s) tijdens de opleiding, training,  workshop of coaching gedeeld wordt, met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld en dat de trainer(s) of coach hierin een zwijgplicht hanteren. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden, tenzij deze derden collega-trainers zijn die betrokken zijn bij de opleiding of het instituut.
1.3    Gasttrainers: Ook gasttrainers conformeren zich aan de algemene voorwaarden van het IVSW. Zij ondertekenen een papier waarin geheimhouding wordt beloofd en gegarandeerd over de persoonlijke processen van de deelnemer(s).
1.4    Integriteit deelnemer: De persoonlijke informatie die gedeeld wordt en de processen die zich gedurende de opleiding, training, workshop of coaching afspelen zijn privé. Er wordt ook van de deelnemers verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen wel volkomen vrij om zijn of haar eigen processen en ervaringen te delen met anderen.
1.5    Copyright: Het copyright op het eigen trainingsmateriaal is door het IVSW vrijgegeven, in zoverre, dat men met vermelding van bron (IVSW) en schrijver, het voor eigen doeleinden mag gebruiken.

 

Artikel 2: Opleidingen (inschrijving, annulering en representeren)

2.1    Btw vrijgesteld: Alle opleidingen vallen onder ‘scholing’ en zijn derhalve vrijgesteld van btw.
2.2    Aangemeld versus ingeschreven: U bent officieel aangemeld wanneer u zich via de website of telefonisch hebt opgegeven en een schriftelijke bevestiging per mail of per post van het IVSW hebt ontvangen. U bent ingeschreven als deelnemer op het moment dat het inschrijfgeld is betaald.
2.3    Bedenktijd: U hebt recht op een bedenktijd van 14 werkdagen, ingaande na uw aanmelding en de schriftelijke ontvangstbevestiging van het IVSW. Binnen deze termijn kunt u uw aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 14 werkdagen of op het moment dat u daadwerkelijk van de diensten gebruik maakt.
2.4    Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt circa 10% van het volledige cursusbedrag en dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te zijn. Het precieze inschrijfgeldbedrag en het totale bedrag van de opleiding staan vermeld in de informatie en in de factuur die u ontvangt.
2.5    Inschrijfgeld en kortingen: Eventuele kortingen (bijvoorbeeld door vroeg te boeken) worden niet verrekend in het inschrijfgeld. Iedere cursist van dezelfde opleiding betaalt hetzelfde bedrag aan inschrijfgeld.  
2.6    Betaling: 3 weken voor aanvang van de opleiding dient het gehele factuurbedrag betaald te zijn.
2.7    Betalingsregeling: In overleg is gespreide betaling mogelijk, u krijgt dan van ons een betalingsregeling aangeboden.
2.8    Annulering:
a.    Wanneer u tot 3 weken voor aanvang van de opleiding, uw deelname aan de opleiding annuleert, krijgt u het cursusbedrag retour, minus het inschrijfgeld.
b.    Wanneer u 3 weken tot 1 week voor aanvang van de opleiding, uw deelname aan de opleiding annuleert, dan betaalt u 50% van het  opleidingsbedrag (inclusief het inschrijfgeld).
c.    Wanneer u 1 week of korter voor aanvang van de opleiding, uw deelname aan de opleiding annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en dient het volledige opleidingsbedrag, inclusief inschrijfgeld, te worden voldaan.
d.    Wanneer u de opleiding tussentijds wenst te beëindigen, dan blijft u betalingsplichtig voor het volledige factuurbedrag, inclusief inschrijfgeld. Meldt u zich op een later tijdstip opnieuw aan voor een opleiding van gelijke inhoud, dan hoeft u geen inschrijfgeld te betalen en krijgt u een korting ter waarde van 1 opleidingsblok van 2 opleidingsdagen.
2.9    Gemiste dagen of blokken: Een opleiding is een geheel, het is niet mogelijk om losse blokken te volgen. Wanneer u door omstandigheden een aantal dagen niet kunt volgen, bestaat de mogelijkheid om de gemiste dagen in een volgende opleiding in te halen, onder voorbehoud dat er plaats is. Hier is geen lesgeld aan verbonden. Het maximaal aantal dagen dat u per opleiding als deelnemer kunt inhalen, zijn 4 dagen voor de opleiding Familieopstellingen en 2 dagen voor de opleiding Organisatieopstellingen.
2.10    Afgelasting: Wanneer een opleiding in haar geheel niet kan doorgaan vanwege te weinig deelnemers, door ziekte of wegvallen van een trainer of door andere onvoorziene omstandigheden (lockdown, natuurramp e.d.) dan hebt u recht op volledige restitutie van het reeds geheel of gedeeltelijk betaalde cursusgeld. Dit bedrag zal binnen 3 weken worden terugbetaald.
2.11    Wegvallen van dagen of blokken: Wanneer door ziekte van de trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, 1 of meerdere lesblokken uitvallen, dan kunt u deze op een ander moment kosteloos inhalen.  
2.12    Gratis als representant: Ieder die bij het IVSW een opleiding volgt, mag tijdens de duur van de opleiding 3 keer gratis aanwezig zijn en fungeren als representant* bij de workshops Familieopstellingen.** Na 3 keer tijdens de opleiding, maar ook als u de opleiding bij het IVSW hebt afgerond bestaat de mogelijkheid het deelnemen als representant in de workshops Familieopstellingen te kunnen voortzetten tegen betaling van € 35,- per keer (voor zover plaatsen beschikbaar zijn).
Aan deze gratis service kunnen geen rechten worden ontleend. Dit privilege stopt bij het (voortijdig) beëindigen van een opleiding.
* Een representant is iemand die bereid is om voor een vraagsteller in een familieopstelling (of organisatieopstelling) een persoon of abstractie te vertegenwoordigen.
** Onder workshops Familieopstellingen wordt verstaan de 1-daagse Familieopstellingen welke ten tijde van de opleiding op de agenda staan; uitgezonderd de workshops met thema’s of met gastdocenten.

 

Artikel 3: Trainingen en nascholingen (inschrijving en annulering)

3.1    Btw vrijgesteld: Alle trainingen en nascholingen vallen onder ‘scholing’ en zijn derhalve vrijgesteld van btw.
3.2    Aangemeld versus ingeschreven: U bent officieel aangemeld wanneer u zich via de website of telefonisch hebt opgegeven en een schriftelijke bevestiging van het IVSW hebt ontvangen. U bent ingeschreven als deelnemer op het moment dat het cursusgeld is betaald.
3.3    Bedenktijd: U hebt recht op een bedenktijd van 14 werkdagen, ingaande na aanmelding en de schriftelijke ontvangstbevestiging van het IVSW. Binnen deze termijn kunt u uw aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 14 werkdagen of op het moment dat u daadwerkelijk van de diensten gebruikmaakt.
3.4    Betaling: Uw betaling dient binnen de betaaltermijn (aangegeven in de factuur) en vóór aanvang van de training of nascholing via bankoverschrijving te zijn voldaan. Uw betaling is tevens de garantie voor uw plaats in de training. (Uitzonderingen op de betaaltermijn kunnen voorkomen wanneer sprake is van een betalingsregeling.)
3.5    Te laat betalen: Wanneer u inschreven staat voor een training of nascholing, kan een te late betaling ervoor zorgen dat uw plaats aan iemand op de wachtlijst wordt doorgegeven. Dit ontheft u echter niet van uw betaalplicht.
3.6    Betalingsregeling: In overleg is gespreide betaling mogelijk, u krijgt dan van ons een betalingsregeling aangeboden.
3.7    Annulering:
a.    Wanneer u tot 3 weken voor aanvang van de training of nascholing, uw deelname annuleert, dan krijgt u het cursusbedrag retour, met aftrek van reserverings- en administratiekosten à € 25,-.
b.    Wanneer u 3 weken tot 1 week voor aanvang van de training of nascholing, uw deelname annuleert, dan betaalt u 50 % van het cursusbedrag. (Wanneer we de vrijgekomen plaats nog kunnen invullen betaalt u alleen de reserverings- en administratiekosten à € 25,-.)
c.    Wanneer u 1 week of korter voor aanvang van de training of nascholing, uw deelname aan annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en dient het volledige cursusbedrag te worden voldaan.
3.8    Meerdaagse training: Een meerdaagse training of nascholing dient geheel betaald te zijn voor u kunt deelnemen. Wanneer u 1 (of meerdere) van de dagen afwezig bent, wordt geen restitutie verleend.
3.9    Gemiste dagen: Als u, na reeds te zijn gestart met de training of nascholing, door ziekte of andere onverwachte reden een volgende dag niet aanwezig kunt zijn, dan hebt u de mogelijkheid om eenmalig de gemiste dag in te halen op een ander tijdstip. Nogmaals verplaatsen en inhalen is daarna niet meer mogelijk.
3.10    Zonder berichtgeving afwezig: Wanneer u zich hebt aangemeld voor een training of nascholing en u bent zonder berichtgeving afwezig, dan wordt deze dag (of worden deze dagen) volledig in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.
3.11    Afgelasting: Wanneer een training of nascholing niet kan doorgaan vanwege te weinig deelnemers, door ziekte of wegvallen van een trainer of door andere onvoorziene omstandigheden (lockdown, natuurramp e.d.), dan hebt u recht op het volgen van deze activiteit op een ander tijdstip of op volledige restitutie van het reeds geheel of gedeeltelijk betaalde cursusgeld. Dit bedrag zal binnen 3 weken worden terugbetaald.
3.12    Wegvallen van dagen: Wanneer gedurende een meerdaagse training of nascholing, door ziekte van de trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, 1 of meerdere dagen uitvallen, dan kunt u deze op een ander moment inhalen.

 

Artikel 4: Familieopstellingen, 1- of 2-daagse workshops (inschrijving en annulering)

4.1    Btw: Alle workshops (zoals bijvoorbeeld een dag familieopstellingen) vallen onder ‘dienstverlening’ en zijn derhalve belast met het hoge btw-tarief (21%).
4.2    Aangemeld versus ingeschreven: U bent officieel aangemeld wanneer u zich via de website of telefonisch hebt opgegeven en een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen van het IVSW. U bent ingeschreven als deelnemer op het moment dat het workshopgeld is betaald.
4.3    Bedenktijd: U hebt recht op een bedenktijd van 14 werkdagen, ingaande na aanmelding en schriftelijke ontvangstbevestiging van het IVSW. Binnen deze termijn kunt u uw aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 14 werkdagen of op het moment dat u daadwerkelijk van de diensten gebruikmaakt.
4.4    Betaling: Uw betaling dient binnen de betaaltermijn (aangegeven in de factuur) en vóór aanvang van de workshop via bankoverschrijving te zijn voldaan. Uw betaling is tevens de garantie voor uw plaats in de workshop.
4.5    Te laat betalen: Wanneer u inschreven staat voor een workshop, kan een te late betaling ervoor zorgen dat uw plaats aan iemand op de wachtlijst wordt doorgegeven. Dit ontheft u echter niet van uw betaalplicht.
4.6    Annulering:
a.    Wanneer u tot 3 weken voor aanvang van de workshop uw deelname annuleert, dan krijgt u het workshopbedrag retour, met aftrek van administratiekosten à € 15,-.
b.    Wanneer u 3 weken tot 1 week voor aanvang van de workshop uw deelname annuleert, dan betaalt u 50 % van het workshopbedrag. (Wanneer we de vrijgekomen plaats nog kunnen invullen betaalt u alleen administratiekosten à € 15,-.)
c.    Wanneer u 1 week of korter voor aanvang van de workshop uw deelname annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en dient het gehele (nog uitstaande) bedrag te worden voldaan.
4.7    Meerdaagse workshop: Een workshop dient volledig betaald te zijn voor u kunt deelnemen. Wanneer u 1 (of meerdere) van de dagen afwezig bent, wordt geen restitutie verleend.
4.8    Zonder berichtgeving afwezig: Wanneer u zich hebt aangemeld voor een workshop en u bent zonder berichtgeving afwezig, dan wordt deze dag (of worden deze dagen) in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.
4.9    Deelname verzetten: bent u onverwacht verhinderd dan is het mogelijk om deelname aan een workshop eenmalig kosteloos te verplaatsen naar een andere datum waar nog plaats is, mits:
a.    U het factuurbedrag voor de workshop hebt betaald;
b.    U dit tenminste 3 weken voor aanvang van de betreffende workshop aangeeft;
c.    Bij dit verzoek korter dan 3 weken, maar niet korter dan 3 werkdagen voor aanvang van de betreffende workshop, iemand uw plaats kan innemen;
d.    De verplaatsing binnen een jaar na factuurdatum plaatsvindt.
e.    Bij korter dan 3 werkdagen van tevoren kunnen we niet meer aan uw verzoek voor verplaatsing voldoen, en kan er niet worden doorgeschoven naar een andere datum. U dient dan het gehele bedrag voor de activiteit te voldoen.
4.10    Afgelasting: Wanneer een workshop niet kan doorgaan wegens te weinig deelnemers, door ziekte of wegvallen van een trainer of door andere onvoorziene omstandigheden (lockdown, natuurramp e.d.), dan hebt u recht op het volgen van deze activiteit op een ander tijdstip of op volledige restitutie van het reeds betaalde workshopgeld. Dit bedrag zal binnen 3 weken worden terugbetaald.

 

Artikel 5: Representeren door studenten en oud-studenten

5.1    Btw vrijgesteld: Het representeren (meedoen als representant aan een workshop Familieopstellingen) door (oud-)studenten van het IVSW valt onder ‘scholing’ en is derhalve vrijgesteld van btw.
5.2    Voorbehouden aan studenten IVSW: Plaatsen in workshops voor uitsluitend representanten, zijn alleen voorbehouden aan personen die binnen het IVSW een opleiding volgen of volgde, mits het IVSW in uitzonderingen anders bepaalt.
5.3    3 keer gratis representeren: Ieder die bij het IVSW een opleiding volgt, mag tijdens de duur van de opleiding 3 keer gratis aanwezig zijn en fungeren als representant* bij de 1-daagse workshops Familieopstellingen**.
Aan deze gratis service kunnen geen rechten worden ontleend. Dit privilege stopt bij het (voortijdig) beëindigen van een opleiding.
5.4    Representeren tegen onkosten: Na 3 keer tijdens de opleiding, maar ook als u de opleiding bij het IVSW hebt afgerond bestaat de mogelijkheid het deelnemen als representant in de workshops Familieopstellingen te kunnen voortzetten tegen betaling van € 35,- per keer (voor zover plaatsen beschikbaar zijn).
5.5    Verhindering gratis representeren: Van de representanten die gratis deelnemen wordt verwacht dat men bij verhindering dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de administratie, zodat een ander de vrijgekomen plaats kan innemen.
* Een representant is iemand die bereid is om voor een vraagsteller in een familieopstelling (of organisatieopstelling) een persoon of abstractie te vertegenwoordigen.
** Onder workshops Familieopstellingen wordt verstaan de 1-daagse Familieopstellingen welke ten tijde van de opleiding op de agenda staan; uitgezonderd zijn workshops met thema’s of met gastdocenten.

Oud-studenten IVSW en studenten IVSW die niet meer gratis deelnemen als representant*
(inschrijving en annulering)

* Voor personen die bij het IVSW een opleiding hebben gevolgd, of actuele studenten van IVSW die na 3 keer gratis te hebben meegedaan, hun deelname als representant aan 1-daagse workshops Familieopstellingen graag willen voortzetten, bestaat de mogelijkheid om dit te blijven doen tegen betaling van € 35,- per keer.
5.6    Bedenktijd: Na aanmelding als representant voor een bepaalde workshopdatum, heeft u recht op een bedenktijd van 14 werkdagen, ingaande na aanmelding en schriftelijke ontvangstbevestiging van het IVSW. Binnen deze termijn kunt u uw aanmelding als representant zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 14 werkdagen of op het moment dat u daadwerkelijk van de diensten gebruikmaakt.
5.7    Betaling: Uw betaling dient binnen de betaaltermijn (aangegeven in de factuur) en vóór aanvang van de workshop via bankoverschrijving te zijn voldaan.
5.8    Te laat betalen: Te laat betalen kan ervoor zorgen dat uw plaats aan een representant op de wachtlijst wordt doorgegeven maar ontheft u niet van uw betaalplicht.
5.9    Zonder berichtgeving afwezig: Wanneer u zich hebt aangemeld voor een 1-daagse workshop als representant en u bent zonder berichtgeving afwezig, dan wordt deze dag (of worden deze dagen) in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.
5.10    Verhindering: Bent u verhinderd dan is het mogelijk om uw deelname als representant aan een workshop eenmalig kosteloos te verplaatsen naar een andere datum waar nog plaats is, mits: 
a.    Het factuurbedrag is voldaan;
b.    Het verzoek minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de bewuste workshop ingediend wordt;
c.    De verplaatsing binnen een jaar na factuurdatum plaatsvindt.
5.11    Annulering:
a.    Wanneer u tot 3 werkdagen voor aanvang van de workshop uw deelname als representant annuleert en uw deelname niet verplaatst naar een andere datum, dan krijgt u het bedrag retour, met aftrek van administratiekosten à € 15,-.
b.    Wanneer u 3 werkdagen of korter voor aanvang van de workshop uw deelname als representant annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en dient het gehele (nog uitstaande) bedrag te worden voldaan.

 

Artikel 6: In-company organisatieopstellingen en bedrijfscoaching

6.1    Btw: Consultaties door bedrijven (voor een organisatieopstelling of bedrijfscoaching) vallen onder ‘dienstverlening’ en zijn derhalve belast met het hoge btw-tarief (21%).
6.2    Offerte: Nadat u telefonisch of via e-mail uw wensen aan ons kenbaar heeft gemaakt, zullen wij desgewenst een offerte uitbrengen voor de gewenste diensten. Na akkoord zal een afspraak worden ingepland voor de uitvoering hiervan.
6.3    Annulering:
a.    Tot 5 werkdagen voor de uitvoering van de diensten kunt u de afspraak kosteloos annuleren, zonder opgaaf van reden.
b.    Annuleert u uw afspraak vanaf 5 tot 2 werkdagen van tevoren, dan brengen we 30 procent van de afgesproken prijs in rekening.
c.    Bij annulering 2 werkdagen van tevoren of korter, zijn wij helaas genoodzaakt het volledig afgesproken bedrag in rekening te brengen.

 

Artikel 7: Klachtenprocedure

7.1    Klachten: Heeft u klachten over een opleiding, training, workshop of coaching of over de trainer(s) en komt u er in mondeling overleg met de betrokken trainer(s) of coach niet uit, dan kunt u uw klacht per e-mail aan ons sturen. Uw klacht wordt volledig vertrouwelijk behandeld.
7.2    Klacht in behandeling: Binnen 2 werkdagen na binnenkomst van uw mail, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarna nemen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling, met een uiterlijke termijn van 3 weken.
7.3    Derde partij: Wij zullen er alles aan doen om naar volle tevredenheid van alle partijen tot een oplossing te komen, mocht dit ondanks alle inspanningen niet lukken, dan nemen wij een derde, onafhankelijke en daartoe aangestelde partij in de arm, te weten Dhr. mr. G.A. (Edgar) Verstijnen, verbonden aan Lievekamp Advocaten in Oss, om hierin een bindend oordeel te vellen.
7.4    Bemiddelingskosten: Wanneer een derde partij moet worden ingeschakeld, dan komen de bemiddelingskosten voor rekening van de partij die na de uitspraak in het ongelijk is gesteld.
7.5    Afhandelingstermijn: Mocht de behandeling van een klacht langere tijd gaan innemen dan verwacht, dan zullen wij u daarvan binnen de eerst gestelde termijn op de hoogte brengen en een nieuwe termijn aangeven waarbinnen u de afhandeling kunt verwachten.

 

Laatst gewijzigd op 22 oktober 2020 - deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande versies.*

* Het IVSW is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de cliënt besproken.

Top