Ex-partners

Ex-partners

Een bevredigende partnerrelatie behoort tot de top drie van onze diepste en meest vervullende wensen. Er schijnen diersoorten te zijn die hun hele leven bij één partner blijven, maar de mens hoort daar over het algemeen niet bij. In de meeste westerse culturen ontstaat een relatie als gevolg van een verliefdheid, en zolang die verliefdheid voortduurt is het leven één groot feest.

En dan komt onvermijdelijk het moment dat de projecties beginnen te verbleken, en de halfgoden blijken teleurstellend gewone mensen te zijn met de daarbij behorende onhebbelijkheden, systemische belastingen en persoonlijk trauma’s. Wanneer de relatie daar niet tegen opgewassen is, volgt een scheiding.

Liefde en binding

In je eerste serieuze (seksuele) relatie ervaar je de diepste binding, en daardoor meteen ook de grootste pijn wanneer het tot een scheiding komt. Bij iedere volgende relatie is die binding minder sterk, en ook de pijn bij het scheiden is dan over het algemeen minder heftig. Binding zegt overigens niets over de liefde die ervaren wordt. Je kan een heel bataljon afgewerkt hebben, en uiteindelijk heb je dan op je vijftigste die partner gevonden voor wie je een liefde voelt als nooit eerder; je ‘zielemaatje’. De binding is echter minder sterk.
Wat vaak niet gerealiseerd wordt, is dat je ex-partner(s) deel zijn gaan uitmaken van je familiesysteem. Met andere woorden: ze kunnen, wanneer ze niet geëerd zijn en de plek hebben gekregen die hun toekomt, een grote invloed hebben op je verdere relaties en zelfs op je kinderen. Vooral ook op je kinderen. Niet geëerde ex-partners blijven in de ziel van de familie aanwezig, en zullen dan later door één van de kinderen ‘zichtbaar’ gemaakt worden.

Stel bijvoorbeeld dat een vader van een gezin de vorige relatie op een niet respectvolle wijze beëindigd heeft, waardoor die ex-vrouw zich slecht behandeld voelt en daarom ook heel erg boos is. Het kan dan voorkomen dat de dochter binnen dat gezin om een niet nader te verklaren reden voortdurend boos is, en dan vaak op de vader. Die dochter leeft dan volslagen onbewust de boosheid van de ex-vrouw van de vader. Wanneer de positie van die de ex-vrouw weer in ere hersteld wordt, en de liefde die er ooit geweest is volledig erkend wordt, hoeft de dochter haar niet meer te representeren en kan ze haar eigen leven weer gaan leiden.

Plaats naast je is nog niet vrij

Ook kan het voorkomen dat de plek naast je nog niet helemaal vrij is. Dat is dan te merken doordat het haast niet mogelijk lijkt te zijn om een partner te krijgen. Iedere keer mislukt een nieuwe relatie weer of ‘ze’ dienen zich eenvoudigweg niet aan. Het kan zijn dat je die plek aan je vader of moeder hebt gegeven, dat één van je ouders als het ware je partner is geworden, maar het kan ook een vorige, niet goed afgesloten relatie zijn. Het is uit, maar eigenlijk is jouw ziel nog met die persoon verbonden. Ook hier is het belangrijk om de ex-partner zijn of haar juiste plek te geven.

Nog geen reacties

    Reageer op dit artikel

    Top