Studie informatie

Studie informatie

De opleiding bestaat uit 6 lesdagen en bestrijkt ongeveer 3 maanden.
De lessen zijn heel praktisch van aard en er wordt veel gewerkt met gastcliënten.
De groepen bevatten maximaal 24 deelnemers.


Vooropleiding

Deze opleiding Organisatieopstellingen is bestemd voor mensen die al een vooropleiding in systemisch werk (bijvoorbeeld een opleiding Familieopstellingen) hebben gevolgd.


Docent

De lessen worden verzorgd door Elmer Hendrix en een co-trainer.


Lestijden

Van 09.00 tot 17.00 uur.


Lunch

De trainingsdagen worden verzorgd met een uitgebreide lunch. Daarnaast zijn koffie, thee, water en lekkers gedurende de hele dag beschikbaar.


Locatie

De locatie waar de opleiding gaat plaatsvinden staat vermeld onder Data en kosten.
Na aanmelding krijg je t.z.t. nog aanvullende informatie waarin staat vermeld op welk adres de opleiding gaat plaatsvinden.

De bereikbaarheid naar de cursuslocaties, zowel met auto als per openbaar vervoer, is doorgaans goed en er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.
 

Cursusbedrag

Het cursusbedrag bestaat uit het inschrijfgeld (ongeveer 10% van het totaalbedrag) en het restantbedrag.
Het inschrijfgeld is ervoor om je plaats in de opleiding garant te stellen en dient maximaal 2 weken na het ontvangen van de factuur voldaan te zijn. Het restantbedrag (ongeveer 90% van het totaalbedrag) moet uiterlijk 3 weken voor aanvang van de opleiding voldaan zijn.
 

De opleiding voor de 2e keer volgen

Personen die de opleiding Organisatieopstellingen al een keer gevolgd hebben bij IVSW, kunnen nogmaals deelnemen voor een gereduceerde prijs. (Er zijn beperkte plaatsen.) Een 2e keer deelnemen kan je een dieper begrip en nog meer verinnerlijking van de stof opleveren.

Lesprogramma

In onderstaand pdf vind je in detail de inhoud van de Opleiding Organisatieopstellingen beschreven.

Inhoud opleiding Organisatieopstellingen (PDF)

 

Studiematerialen

Mocht je je de boeken 'Zinnen die de ziel raken' en 'Tao en de kunst van familieopstellingen' nog niet gelezen hebben, dan is het ten zeerste aan te raden deze boeken te bestuderen alvorens je opleiding Organisatieopstellingen van start gaat.

Een syllabus zal je op de eerste lesdag worden aangereikt. Deze wordt gratis verstrekt.
Als je het prettig vindt om aantekeningen te kunnen maken, neem dan een schrijfblok en een pen mee. (In de kantlijn van de syllabus is ook ruimte gereserveerd om desgewenst aantekeningen te kunnen plaatsen.)
 

Studiebelasting

De deelnemers vormen oefengroepen met elkaar en is het de bedoeling om na elk lesblok minimaal één keer met elkaar te oefenen (hoe vaker, hoe beter natuurlijk). Verder wordt geadviseerd om minimaal drie van de aanbevolen boeken te lezen.
De studiebelasting naast de lesdagen bedraagt ongeveer 5 uur per week.


Werken met gastcliënten

Gedurende de hele opleiding wordt er veel opgesteld en geoefend met elkaar, maar vooral met gastcliënten, ofwel live-casussen. Omdat deze praktijkervaring het hart vormt van deze pragmatische opleiding is het essentieel dat de studenten zo vroeg mogelijk beginnen met het vinden van potenciele gastcliënten. 
Het meest geschikt hiervoor zijn personen die werkzaam zijn bij een wat grotere organisatie en zich in een zo hoog mogelijke positie in de bedrijfsstructuur bevinden, zodat we de toestemming hebben om zoveel mogelijk segmenten van het bedrijf op te stellen. Dit maakt de opstellingen extra interessant en leerzaam.

De student zelf namelijk is verantwoordelijk voor het aandragen van voldoende live-casussen om mee te kunnen werken. 
Meer informatie over gastcliënten, en hoe deze te benaderen vinden studenten in het studentenportaal onder Mijn IVSW.

Om te kunnen starten met de Opleiding Organisatieopstellingen is het noodzakelijk om een vooropleiding in het systemisch werk te hebben afgerond van tenminste 12 lesdagen. Daarnaast moet je zelfstandig opstellingen kunnen begeleiden.

Ervaring opdoen als representant

Het kan erg leerzaam zijn om als representant aanwezig te zijn bij opstellingen. Hiermee maak je meer 'opstellingsuren' en leer je nog meer verschillende situaties en thema's binnen het systemisch werk kennen.

Als je een opleiding volgt binnen IVSW, bestaat de mogelijkheid om te kunnen deelnemen als representant in de workshops Familieopstellingen tegen een onkostenvergoeding (voor zover plaatsen beschikbaar zijn).
Dit privilege is uitsluitend voorbehouden aan (oud-)studenten van IVSW.
Aanmelden als representant kan via het studentenportaal binnen Mijn IVSW.
 

Certificaat

Aan het einde van de opleiding ontvang je een (digitaal) certificaat van deelname.

Wat zeggen de deelnemers

Top