Train de trainer - De Tao als leidraad

Train de trainer - De Tao als leidraad

Voor wie

Tijdens de dagen wordt er veel gewerkt met familieopstellingen vanuit vragen en thema's van de deelnemers zelf. (Er wordt dus niet gewerkt met gastcliënten.)
 

1. Deze 4-daagse 'Train de trainer' is zeer geschikt voor personen die al een opleiding in systemisch werk gedaan hebben* (of daar nog mee bezig zijn) en zich meer willen verdiepen in de innerlijke houding van de begeleider.
Deze innerlijke houding heeft alles te maken met aanwezig zijn in je lichaam in het 'hier en nu', en wordt door trainer Elmer Hendrix beschouwd als het belangrijkste ‘gereedschap’ om op een juiste manier systemisch en fenomenologisch te kunnen werken.

Deze juiste innerlijke houding is binnen elke vorm van opstellingen essentieel: of je nu opstellingen begeleidt met representanten, met vloerankers, met poppetjes, in de mind of door middel van een dialoog met een cliënt.

2. De training is ook zeer geschikt voor (al dan niet systemisch werkende) coaches, psychologen, mediators, therapeuten enz. die de inhoud van deze dagen willen gebruiken voor toepassingen binnen hun werk of voor hun eigen persoonlijke groei.

3. De training is ook toegankelijk voor iedereen die al enige persoonlijke ervaring heeft opgedaan in het systemisch werk (bijvoorbeeld al eerder heeft deelngenomen aan een workshop of training met familieopstellingen) en de inhoud van deze dagen willen gebruiken voor hun eigen persoonlijke ontdekkingstocht en bewustwordingsproces.
 

* Personen die al een opleiding in systemisch werk hebben gevolgd bij het IVSW, hebben deze ziens- en werkwijze ook al in hun opleiding behandeld en geoefend, en voor hen kan deze 4-daagse desgewenst als herhaling en verdieping fungeren.
 

Informatie en kosten

Top