Opleiding Werken met Kind en Gezin

In deze 16-daagse opleiding leer je systemisch te kijken naar kinderen, gezinnen en hun familiesystemen. De opleiding is er voor ouders, trainers, coaches, therapeuten, (jeugd-) hulpverleners, artsen, docenten en andere geïnteresseerden die graag een verdiepingsslag willen maken in hun werk, in hun leven en in hun kijk op kinderen, jongeren en gezinnen. 
De vele tools die je tijdens de opleiding geleerd krijgt, zijn zowel verdiepend en verrijkend voor je werk, als voor jezelf.

Opleiding Werken met Kind en Gezin

Ben je geinteresseerd om meer systemisch inzicht te krijgen in de dynamieken en patronen die werkzaam kunnen zijn binnen families en gezinnen?

Wil je graag meer handvatten, tools en methoden om met kinderen, jongeren en gezinnen aan de slag te kunnen binnen een coachingsetting?

Wil je binnen je bestaande werk als coach, therapeut, (jeugd-) hulpverlener, trainer, onderwijzer, arts, mediator de situaties waarmee je wordt geconfronteerd graag meer systemisch kunnen bekijken en benaderen?

Heb je soms zorgen om je eigen kind of jongere en ben je benieuwd wat er toch speelt? Zou je hem of haar (en mogelijk ook jezelf) graag beter willen begrijpen?

Twijfel dan niet langer, want daarvoor hebben we deze opleiding ontwikkeld!

We zetten binnen deze opleiding een systemische bril op waarmee je dieper inzicht krijgt in de lagen, patronen en dynamieken die werkzaam zijn binnen gezinnen.

Daarvoor zetten we een stuk theorie in, reiken we je tools aan, gebruiken we voorbeelden en live-casussen om die bril zo 3-D mogelijk te maken.
In het werken met de live-casussen (gezinnen met een hulpvraag) laten we verschillende vormen van systemisch bekijken en benaderen zien.

Binnen deze opleiding leer je niet om (familie-) opstellingen te begeleiden. Maar om je systemische blik zo goed mogelijk aan te scherpen zullen de trainers wél met opstellingen werken tijdens de sessies met live-casussen. De inzichten die hieruit voortkomen worden vervolgens aan de studenten uitgelegd. 

Daarnaast gaan we ook aan de slag met 'innerlijk kindwerk' waarbij je het geleerde ook op je eigen leven en familiepatronen zult toepassen.

Perfecte ouders bestaan. Ze hebben alleen nog geen kinderen.
Omdenken

Voor wie?

De opleiding 'Werken met Kind en Gezin' is geschikt voor iedereen die graag meer (systemisch) inzicht wil krijgen in onderliggende patronen en dynamieken die kunnen spelen bij kinderen, jongeren en binnen gezinnen.

Het is bij uitstek geschikt voor personen die bijvoorbeeld al werken als coach, mediator,  trainer, therapeut, arts, (jeugd-) hulpverlener, onderwijzer, docent en graag systemisch willen leren kijken (en vervolgens kunnen handelen) naar de situaties die ze binnen hun werk tegenkomen.

Ook voor de geintereseerde ouder is dit een geweldige opleiding waar zowel je kinderen, jijzelf als je relatie baat bij kunnen hebben. 

In de opleiding krijg je naast oefeningen en theorie ook hele praktische tools aangereikt. Verder wordt het geleerde tijdens de opleiding meteen in praktijk gebracht door te werken en te oefenen met live-casussen (gezinnen).

Je zult systemische dynamieken gaan zien en (h)erkennen in jezelf en in anderen, wat zowel een waardevolle toepassing kan zijn binnen je werk als binnen je eigen leven.

Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.
 

Let op!
In deze opleiding leer je niet om familieopstellingen te begeleiden. Daarvoor is het nodig dat je de Opleiding Familieopstellingen volgt. 

 

Al eerder een systemische opleiding gevolgd?

Wanneer je al eerder een opleiding in familieopstellingen of vergelijkbare opleiding hebt afgerond van ten minste 12 dagen, kun je er ook voor kiezen om de 'Module Werken met Kind en Gezin' te volgen. De systemische theorie heb je tenslotte al eerder geleerd, en wordt in de module niet nogmaals behandeld.

Wat brengt deze opleiding jou?

We richten ons in deze opleiding specifiek op kinderen, jongeren en gezinnen.
De opleiding geeft je een systemische blik en een dieper inzicht in de werking van sociale systemen, en in de onbewuste en onzichtbare drijfveren die mensen (kinderen/jongeren) in herhalende, problematische en/of ziekmakende patronen terecht laat komen. 
Je leert ook kijken naar de positie die je inneemt binnen bijvoorbeeld je gezin of in je werk. Deze kennis en inzichten geven je een bredere en diepere kijk op het leven, en op kinderen, jongeren en gezinnen. 
 
Verder: ook jij bent ooit kind geweest, bent opgegroeid in een gezin en wellicht ben je zelf inmiddels ook al een ouder. De opleiding kan daarom tevens zeer verrijkend en inzichtgevend zijn voor je eigen persoonlijke leven. Sterker nog, je ontkomt er niet aan om je blik ook naar binnen te richten. 
 

Samengevat:

 
 • Je leert de mechanismen kennen die werkzaam zijn binnen familiesystemen.
 • Je leert systemisch inzicht te krijgen in de onbewuste patronen binnen families. 
 • Je gaat begrijpen vanuit welke drijfveer en liefde een kind bepaald gedrag vertoont, waardoor het veel gemakkelijker wordt er anders naar te kijken en anders te kunnen handelen.
 • Je krijgt inzicht in de ontwikkelingsfases van kinderen en jongeren. 
 • Je krijgt praktische tools aangereikt die je kunt inzetten in de praktijk.
 • Je kunt aan de slag als coach met een systemische kijk op kinderen, jongeren en gezinnen.
 • Je kunt het geleerde integreren binnen je bestaande werk.
 • Je krijgt inzicht in eigen handelen op een diepere laag.
 • Je krijgt inzicht in eigen patronen op een diepere laag.

Wat wordt er van je gevraagd? 

1. De bereidheid om naar jezelf te kijken
Het is van belang dat je naast je interesse in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen ook de motivatie hebt om op een diepere laag naar jezelf te kijken, en dus bereid bent om je blik naar binnen te richten. Dat is nodig omdat je enkel dát in de ander kunt zien (en werkelijk begrijpen), wat je ook in jezelf kunt zien.
Hoe meer inzicht je krijgt in je eigen binnenkant en processen, en hoe meer je in staat bent om alles te omarmen, des te beter zul je in staat zijn om met anderen te werken. 
Het is heel belangrijk in je werk met anderen om te leren waar je eigen grenzen liggen (zowel in kennis en kunde, als in 'durf') en deze te allen tijde te respecteren. Ga nooit verder dan je kunt en durft te gaan en overschreeuw jezelf niet. Doe je dit wel dan, zal dit zal zowel voor jezelf als je clienten niet positief uitpakken.
 

2. Het aandragen van live-casussen
De deelnemers worden uitgenodigd om gezinnen met een hulpvraag te zoeken en aan te melden als gastcliënten. Hiermee zal tijdens de lessen gewerkt worden.
Dit kan het eigen gezin zijn, maar ook een gezin uit je kennissenkring, een eigen cliënt vanuit je werk of anderszins. 
De systemische sessies met de gastcliënten worden begeleid door de trainers en nabesproken met de groep als de clienten weer zijn vertrokken.
Het gezin gaat na de sessie naar huis zodat de kinderen niet worden belast. 

Meer informatie over gastcliënten, en hoe deze te benaderen en aan te melden, vind je in het studentenportaal onder 'Mijn IVSW' nadat de opleiding van start is gegaan.

Studie-informatie

Deze Opleiding 'Werken met Kind en Gezin' bestaat uit 16 dagen en is verdeeld over 8 lesblokken. Afhankelijk van de startdatum is de opleiding verdeeld over 8 tot 11 maanden.
De lessen zijn heel praktisch van aard en er wordt gewerkt met live-casussen.
De groep bestaat uit minimaal 16 en maximaal 24 deelnemers. 
 

Docenten

De lessen worden verzorgd door diverse trainers (meer info onder Data, kosten & aanmelden).
 

Lestijden

Van 09.30 tot 17.00 uur (inloop vanaf 09.00 uur).
 

Lunch

De trainingsdagen worden verzorgd met een uitgebreide lunch. Daarnaast zijn koffie, thee, water en lekkers gedurende de hele dag beschikbaar.
 

Locatie

De locatie waar de opleiding gaat plaatsvinden staat vermeld onder Data, kosten & aanmelden.
Na aanmelding krijg je t.z.t. nog aanvullende informatie waarin staat vermeld op welk adres de opleiding gaat plaatsvinden.

De bereikbaarheid van de cursuslocaties, zowel met auto als per openbaar vervoer, is doorgaans goed.
 

Lesprogramma

In onderstaand pdf vind je in detail de inhoud van de opleiding beschreven.

Inhoud opleiding Kind en Gezin (PDF)
 

Kosten opleiding

Het cursusbedrag bestaat uit het inschrijfgeld (ongeveer 10% van het totaalbedrag) en het restantbedrag.
Het inschrijfgeld is ervoor om je plaats in de opleiding garant te stellen en dient maximaal 2 weken na het ontvangen van de factuur voldaan te zijn. Het restantbedrag (ongeveer 90% van het totaalbedrag) moet uiterlijk 3 weken voor aanvang van de opleiding voldaan zijn.

De totale kosten voor de opleiding kun je vinden onder Data, kosten & aanmelden.
In overleg is het eventueel mogelijk om in delen betalen, neem dan even contact op met de administratie: info@ivsw.nl.
 

Al eerder een systemische opleiding gevolgd?

Wanneer je al eerder een opleiding in familieopstellingen hebt afgerond van ten minste 12 dagen, kun je er ook voor kiezen om de 'Module Werken met Kind en Gezin' te volgen. De systemische theorie heb je tenslotte al eerder geleerd, en wordt in de module niet nogmaals behandeld.

Heb je een systemische opleiding elders gevolgd dan bij IVSW en twijfel je of je opleiding volstaat? Neem dan even contact met ons op via info@ivsw.nl

Let op!
In deze opleiding leer je niet om familieopstellingen te begeleiden. Daarvoor is het nodig dat je de Opleiding Familieopstellingen volgt. 

Je kinderen zijn als een spiegel, niet zoals je zou willen zijn, maar zoals je bent.
Khrisnamurti

Studiematerialen

Op de eerste lesdag wordt een syllabus aangereikt. (Inbegrepen bij de opleiding.)
Het is aan te raden om een schrijfblok en een pen mee te nemen om aantekeningen te kunnen maken. (In de kantlijn van de syllabus is ook ruimte gereserveerd om desgewenst aantekeningen te kunnen plaatsen.)


Studiebelasting en literatuur

Naast het volgen van de 16 lesdagen, word je in uitgenodigd om thuis aan de slag te gaan met de opdrachten. Je voert deze opdrachten als huiswerk uit zodat we deze in een volgend blok kunnen nabespreken. 

Daarnaast dient men tijd te reserveren voor het lezen van de aanbevolen boeken.
Het wordt geadviseerd om naast de specialistische boeken nog minimaal drie systemische boeken van de literatuurlijst te lezen. 

De studiebelasting buiten de lesdagen bedraagt ongeveer 6 uur per week.


Werken met live-casussen

Gedurende de opleiding wordt geoefend met live-casussen. Er wordt van je verwacht dat actief (mee-) zoekt naar een gezin met een hulpvraag. Dit kan natuurlijk ook het eigen gezin zijn, één van je cliënten of een gezin uit je kennissenkring. De casus, de interventies en de opstellingen worden gedaan en begeleid door de trainers, en nabesproken met de groep (zodra het gezin weer naar huis is).

Meer informatie over gastcliënten, en hoe deze te benaderen en aan te melden, vind je in het studentenportaal onder 'Mijn IVSW' nadat de opleiding van start is gegaan.


Certificaat

Aan het einde van de opleiding ontvang je een (digitaal) certificaat van deelname.

Aanbevolen literatuur

Er wordt geadviseerd om minimaal drie van de aanbevolen boeken te lezen.
 

Systemisch Werk

 

De verborgen dynamiek van familiebanden 

Bert Hellinger

De kunst van het helpen   

Bert Hellinger

Zinnen die de ziel raken

Elmer Hendrix

Tao en de kunst van familieopstellingen

Elmer Hendrix

De fontein, vind je plek

Els van Steijn

Het leven kent geen weg terug

Wilfried Nelles

   

Kind en Gezin & overige

 

Kind en familielot

Ingrid Dykstra

Familieopstellingen met Kinderen en Jongeren

Ingrid Dykstra

Jij hoort bij ons

Marianne Franke-Gricksch

Volwassen worden voor volwassenen   

Elmer Hendrix

Geweldloze communicatie

Marshall B. Rosenberg

 

Veelgestelde vragen (FAQ)

Data, kosten & aanmelden

16 dagen ma 17 maart 2025Oss22 vrij Opleiding Systemisch werken Kind en Gezin Mieke Kox, Sarah Teunissen, Josta van Onna € 4400,-
 • Klik hier voor alle data

  Blok 1:  ma 17 maart 2025, di 18 maart 2025
  Blok 2:  ma 14 april 2025, di 15 april 2025
  Blok 3:  ma 19 mei 2025, di 20 mei 2025
  Blok 4:  ma 16 juni 2025, di 17 juni 2025
  Blok 5:  ma 8 september 2025, di 9 september 2025
  Blok 6:  ma 6 oktober 2025, di 7 oktober 2025
  Blok 7:  di 4 november 2025, wo 5 november 2025
  Blok 8:  ma 1 december 2025, di 2 december 2025

Wat zeggen de deelnemers

Top