Voor wie?

Voor wie?

Om te kunnen starten met de Opleiding Organisatieopstellingen is het noodzakelijk om een vooropleiding in het systemisch werk te hebben afgerond van tenminste 12 lesdagen. Daarnaast moet je zelfstandig opstellingen kunnen begeleiden.

Het is geschikt voor:

1. Mensen die graag als organisatieopsteller willen gaan werken en bedrijven hun diensten willen aanbieden om:

 • Bedrijven en organisaties te helpen om binnen korte tijd (weer) gezond te functioneren; inzicht te krijgen in, en het kunnen doorbreken van ondermijnende patronen.
 • Bedrijven en organisaties te helpen de juiste keuzes te maken en de juiste acties te ondernemen; bijv. tijdens veranderingsprocessen, fusies, kiezen van locatie(s), naamsveranderingen, beslissingen te nemen betreffende een product of dienst, de markt, de doelgroep enz.
 • Helderheid te scheppen over disfunctionerende lagen binnen de organisatie (directie, management, teams e.d.) en deze te plaatsen in een grotere (systemische) context.
   

2. Mensen die het systemisch werk en systemische inzichten in hun bestaande beroep willen integreren. (zoals o.a. interim, teamleider, HR-manager e.d.)
Voor deze groep geldt:

 • Je kunt de verworven inzichten onmiddellijk integreren in je dagelijkse werk.
 • Het bereik van je mogelijkheden in je werk wordt groter en dieper.
 • Je kunt daarnaast zelf ook in-company opstellingen voor bedrijven verzorgen.

Wat brengt deze opleiding jou?

Deze opleiding geeft je een dieper inzicht in de werking van sociale systemen en in de onbewuste en onzichtbare mechanismen die organisaties in (problematische en ondermijnende) patronen terecht laat komen.

 • Je leert verbanden te zien tussen het functioneren van een bedrijf en de sociale systemen en wetmatigheden waarmee men (onbewust) te maken heeft.
 • Je leert op respectvolle en discrete wijze interventies toe te passen.
 • Je leert met respect voor je eigen grenzen en die van je cliënt opstellingen te begeleiden.
 • Je leert zowel met groepen als één op één te werken.
 • Je leert systemisch coachen.

De opleiding is zeer pragmatisch van opzet. Er wordt veel gewerkt met gastcliënten, zodat we van het begin af aan ervaren en leren vanuit praktijksituaties. Uiteraard wordt er ook de nodige theorie behandeld en is er alle ruimte voor vragen.

Wat wordt er van je gevraagd?

1. Een vooropleiding in systemisch werk

Deze Opleiding Organisatieopstellingen is speciaal bedoeld voor mensen die al een basisopleiding in het systemisch werk of in familieopstellingen hebben gevolgd (bij het IVSW of elders) en zich graag verder willen bekwamen in de kunst van het organisatieopstellen.
Het noodzakelijk om een vooropleiding in het systemisch werk te hebben afgerond van tenminste 12 lesdagen. Daarnaast moet je zelfstandig opstellingen kunnen begeleiden.

Mocht je twijfelen over voldoende kennis en ervaring in het systemisch werk te beschikken, neem dan gerust even contact ons op voor overleg:
085-0291177 of info@ivsw.nl


2. Werken met gastcliënten

Een zeer essentieel onderdeel binnen deze opleiding is het werken met gastcliënten. Er wordt van de deelnemers verwacht dat deze zelf gastcliënten aandragen.
Meer informatie over gastcliënten, en hoe deze te benaderen kunnen de studenten vinden in het studentenportaal onder Mijn IVSW.
 

3. Ervaring opdoen als representant

Evenals in de Opleiding Familieopstellingen, bieden we de mogelijkheid om (tegen een onkostenvergoeding) tijdens de duur van de opleiding ervaring te kunnen opdoen door als representant aanwezig te zijn tijdens de workshops Familieopstellingen.
Van deze mogelijkheid kun je gebruik maken vanaf het moment dat de opleiding van start is gegaan.

Aanmelden als representant kan via het studentenportaal binnen Mijn IVSW.

Wat zeggen de deelnemers

Top