Voor wie?

Voor wie?

De Opleiding Familieopstellingen is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de mens en in levende, dynamische processen. Er is geen specifieke vooropleiding nodig.
Het is voor mensen die:
 

1. Aan hun eigen ontwikkeling, bewustwording en persoonlijke groei willen werken.


2. Het systemisch werk in hun bestaande beroep en werk willen integreren.

Zoals therapeuten, psychologen, artsen, homeopaten, coaches, maatschappelijk werkers, rechters, personeelsfunctionarissen, onderwijzend personeel etc.
Voor deze groep geldt:

 • Je kunt de verworven inzichten onmiddellijk integreren in je dagelijkse werk.
 • Het bereik van je mogelijkheden in je werk wordt groter en dieper.
 • Je kunt daarnaast ook zelf sessies of workshops in familieopstellingen geven.
   

3. Graag als familieopsteller willen gaan werken met groepen en individuen.

Wat brengt deze opleiding jou?

Deze opleiding geeft je een dieper inzicht in de werking van sociale systemen en in de onbewuste en onzichtbare drijfveren die mensen in (problematische en ziekmakende) patronen terecht laat komen. Daarmee geeft het je voorgoed een bredere en diepere kijk op het leven.

 • Je leert verbanden te zien tussen het gedrag van je medemens en de sociale systemen (familie, organisatie, cultuur) waar ze deel van uitmaken.
 • Je leert helende interventies toe te passen.
 • Je leert met respect voor je eigen grenzen en die van je cliënt opstellingen te begeleiden.
 • Je leert zowel met groepen als één op één te werken.
 • Je leert systemisch coachen.
 • Het geeft een grote impuls voor je persoonlijke groei: het vergroot je zelfinzicht en bewustzijn.

Mocht je werkveld of interesse (ook) liggen op het gebied van bedrijven en organisaties, dan biedt deze opleiding een gedegen basis om na de Opleiding Familieopstellingen de Opleiding Organisatieopstelingen te volgen.

Wat wordt er van je gevraagd?

1. De bereidheid om naar jezelf te kijken

Het is belangrijk dat de begeleider de innerlijke bereidheid heeft om naar zichzelf te kijken.
Door de aard van het opstellingswerk lijkt het er op dat een opstelling niet dieper kan gaan dan dat de begeleider kan of durft te gaan. Wanneer een begeleider bijvoorbeeld moeite heeft met de dood of een oordeel heeft over zaken rondom incest, zullen opstellingen waar deze thema’s in voorkomen zich niet zo snel op een diep niveau ontvouwen.
Hoe meer inzicht je krijgt in je eigen levensprocessen en hoe meer je in staat bent om alles te omarmen, zonder daarbij je eigen grenzen uit het oog te verliezen, des te beter zul je in staat zijn om je op een goede manier met het opstellingswerk bezig te houden.
 

2. Eigen thema's inbrengen

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze eigen thema’s inbrengen waarmee in de opleiding gewerkt kan worden.
Systemisch werk is naast een werkwijze, ook een zienswijze en levenswijze. Dit heeft als consequentie dat een opsteller het eigen leven als een voortdurend groeiproces ziet waarbij de wereld als spiegel fungeert en de blik zich regelmatig naar binnen richt.
De pijnlijkste processen kunnen de mooiste wegen naar bewustwording zijn.
 

3. Werken met gastcliënten

Een ander belangrijk onderdeel binnen de opleiding is het werken met gastcliënten. Al vrij snel gaan we, naast het werken met eigen thema's, werken met mensen van buitenaf. Hierdoor ervaar je nog meer wat het is om met echte cliënten te werken. Er wordt van je verwacht dat je zelf gastcliënten aandraagt.
Meer informatie over gastclienten, en hoe deze te benaderen vinden studenten in het studentenportaal Mijn IVSW.
 

4. Ervaring opdoen als representant

Tijdens de opleiding raden we aan om veel bij opstellingen aanwezig te zijn en bij verschillende opstellers ervaringen op te doen.
Daarom bieden we onze studenten de gelegenheid om tegen een onkostenvergoeding (en in sommige gevallen gratis) deel te kunnen nemen als representant aan de 1- en 2-daagse workshops Familieopstellingen binnen ons instituut.
Van deze mogelijkheid kun je gebruik maken vanaf het moment dat de opleiding van start is gegaan.

Aanmelden als representant kan via het studentenportaal binnen Mijn IVSW.

Door dit werk worden wij gedwongen innerlijk te groeien. Daarmee wordt duidelijk dat het hier niet meer alleen maar gaat om heling of het oplossen van problemen. Uiteindelijk gaat het over de volheid van het leven zelf.
Bert Hellinger

Wat zeggen de deelnemers

Top