Studie-informatie

Studie-informatie

Deze opleiding Familieopstellingen bestaat uit 18 dagen en is verdeeld over 7 lesblokken. Afhankelijk van de startdatum is de opleiding verdeeld over 6 tot 9 maanden.
De lessen zijn heel praktisch van aard en naast het werken met eigen opstellingen wordt er veel gewerkt met gastcliënten.
De groep bestaat uit minimaal 16 en maximaal 22 deelnemers. 
 

Docenten

De lessen worden verzorgd door Elmer Hendrix en/of Mieke Kox.
 

Lestijden

Van 09.00 tot 17.00 uur.
 

Lunch

De trainingsdagen worden verzorgd met een uitgebreide lunch. Daarnaast zijn koffie, thee, water en lekkers gedurende de hele dag beschikbaar.
 

Locatie

De locatie waar de opleiding gaat plaatsvinden staat vermeld onder Data en kosten.
Na aanmelding krijg je t.z.t. nog aanvullende informatie waarin staat vermeld op welk adres de opleiding gaat plaatsvinden.

De bereikbaarheid van de cursuslocaties, zowel met auto als per openbaar vervoer, is doorgaans goed en er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.
 

Lesprogramma

In onderstaand pdf vind je in detail de inhoud van de Opleiding Familieopstellingen beschreven.

Inhoud opleiding Familieopstellingen (PDF)

 

De opleiding voor de 2e keer volgen

Een 2e keer deelnemen kan je een dieper begrip en nog meer verinnerlijking van de stof opleveren. Personen die de opleiding Familieopstellingen al een keer gevolgd hebben, kunnen nogmaals deelnemen voor een gereduceerde prijs. Er zijn beperkte plaatsen.

Studiematerialen

Een syllabus en de boeken 'Zinnen die de ziel raken' en 'Tao en de kunst van familieopstellingen' van Elmer Hendrix worden op de eerste lesdag aangereikt. Deze worden gratis verstrekt*.
Het is aan te raden om een schrijfblok en een pen mee te nemen om aantekeningen te kunnen maken. (In de kantlijn van de syllabus is ook ruimte gereserveerd om desgewenst aantekeningen te kunnen plaatsen.)

* Het is niet mogelijk om de boeken van tevoren opgestuurd te krijgen. Reeds aangeschafte boeken zullen ook niet verrekend worden met de kosten van de opleiding.
 

Studiebelasting en literatuur

De deelnemers vormen oefengroepen met elkaar en is het de bedoeling om na elk lesblok minimaal één keer bij elkaar te komen en te oefenen (hoe vaker, hoe beter natuurlijk).
Verder wordt geadviseerd om naast 'Zinnen die de ziel raken' en 'Tao en de kunst van familieopstellingen' nog minimaal drie boeken van de literatuurlijst te lezen. Kijk daarbij ook naar de boeken van Bert Hellinger (de grondlegger van het systemisch werk). En ook hier geldt: hoe meer je leest, hoe meer kwartjes er kunnen vallen.
 

Werken met gastcliënten

Gedurende de hele opleiding wordt er veel opgesteld en geoefend met elkaar. En naarmate de opleiding vordert gaan we steeds meer werken met gastcliënten, ofwel live-casussen. We verwachten van de deelnemer dat hij of zij deze gastcliënten aandraagt.
Meer informatie over gastclienten, en hoe deze te benaderen vinden studenten in het studentenportaal onder Mijn IVSW.

Ik moet je slechts drie dingen leren: eenvoud, geduld en mededogen. Dit zijn de grootste schatten.
Door eenvoud in daden en gedachten, keer je terug naar de bron van het bestaan.
Door geduld met vriend en vijand, accepteer je de dingen zoals ze zijn.
Door mededogen met jezelf, verzoen je je met alle wezens op Aarde.
Lao Tzu

Ervaring opdoen als representant

Het kan erg leerzaam zijn om als representant aanwezig te zijn bij opstellingen. Hiermee maak je meer 'opstellingsuren' en leer je nog meer verschillende situaties en thema's binnen het systemisch werk kennen.
 

Iedereen die bij het IVSW een opleiding volgt, kan tijdens de duur van de opleiding 3 dagen gratis meedoen als representant in de workshops Familieopstellingen, op basis van beschikbaarheid.
 

We bieden deze service omdat we het belangrijk vinden dat iedereen tijdens (en ook na) een opleiding in systemisch werk, zoveel mogelijk ervaring opdoet.
Na 3 keer tijdens de opleiding, maar ook als je de opleiding bij het IVSW hebt afgerond, bestaat de mogelijkheid het deelnemen als representant in de workshops Familieopstellingen voort te zetten tegen een onkostenvergoeding (voor zover plaatsen beschikbaar zijn). Dit is uitsluitend voorbehouden aan (oud-)studenten van IVSW.
Aanmelden als representant kan via het studentenportaal binnen Mijn IVSW.
 

Certificaat

Aan het einde van de opleiding ontvang je een certificaat van deelname.

Wat zeggen de deelnemers

Top