Studie-informatie

Studie-informatie

Deze Opleiding Familieopstellingen bestaat uit 18 dagen en is verdeeld over 7 lesblokken. Afhankelijk van de startdatum is de opleiding verdeeld over 6 tot 9 maanden.
De lessen zijn heel praktisch van aard en naast het werken met eigen opstellingen wordt er veel gewerkt met gastcliënten.
De groep bestaat uit minimaal 20 en maximaal 28 deelnemers (ook afhankelijk van de locatie). 
 

Docenten

De lessen worden verzorgd door diverse trainers.
 

Lestijden

Van 09.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 08.30 uur).
Let op: Per 2024 wijzigt de starttijd; van 09.30 tot 17.00 uur (inloop vanaf 09.00 uur).
 

Lunch

De trainingsdagen worden verzorgd met een uitgebreide lunch. Daarnaast zijn koffie, thee, water en lekkers gedurende de hele dag beschikbaar.
 

Locatie

De locatie waar de opleiding gaat plaatsvinden staat vermeld onder Data, kosten & aanmelden.
Na aanmelding krijg je t.z.t. nog aanvullende informatie waarin staat vermeld op welk adres de opleiding gaat plaatsvinden.

De bereikbaarheid van de cursuslocaties, zowel met auto als per openbaar vervoer, is doorgaans goed en er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.
 

Lesprogramma

In onderstaand pdf vind je in detail de inhoud van de Opleiding Familieopstellingen beschreven.

Inhoud opleiding Familieopstellingen (PDF)
 

Kosten opleiding

Het cursusbedrag bestaat uit het inschrijfgeld (ongeveer 10% van het totaalbedrag) en het restantbedrag.
Het inschrijfgeld is ervoor om je plaats in de opleiding garant te stellen en dient maximaal 2 weken na het ontvangen van de factuur voldaan te zijn. Het restantbedrag (ongeveer 90% van het totaalbedrag) moet uiterlijk 3 weken voor aanvang van de opleiding voldaan zijn.

De totale kosten voor de opleiding kun je vinden onder Data, kosten & aanmelden.
In overleg is het eventueel mogelijk om in delen betalen, neem dan even contact op met de administratie: info@ivsw.nl.


De opleiding voor de 2e keer volgen*

Een 2e keer deelnemen kan je een dieper begrip en nog meer verinnerlijking van de stof opleveren. Personen die de Opleiding Familieopstellingen al een keer gevolgd hebben, kunnen nogmaals deelnemen voor een gereduceerde prijs. Neem hiervoor even contact met ons op via email: info@ivsw.nl. Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar. 
 

Studiematerialen

Een syllabus en de boeken 'Zinnen die de ziel raken' en 'Tao en de kunst van familieopstellingen' van Elmer Hendrix worden op de eerste lesdag aangereikt. Deze worden gratis verstrekt*.
Het is aan te raden om een schrijfblok en een pen mee te nemen om aantekeningen te kunnen maken. (In de kantlijn van de syllabus is ook ruimte gereserveerd om desgewenst aantekeningen te kunnen plaatsen.)

* Het is niet mogelijk om de boeken van tevoren opgestuurd te krijgen. Reeds aangeschafte boeken zullen ook niet verrekend worden met de kosten van de opleiding.
 

Studiebelasting en literatuur

De deelnemers vormen oefengroepen met elkaar en is het de bedoeling om na elk lesblok minimaal één keer bij elkaar te komen en te oefenen (hoe vaker, hoe beter natuurlijk).
Verder wordt geadviseerd om naast 'Zinnen die de ziel raken' en 'Tao en de kunst van familieopstellingen' nog minimaal drie boeken van de literatuurlijst te lezen. Kijk daarbij ook naar de boeken van Bert Hellinger (de grondlegger van het systemisch werk). En ook hier geldt: hoe meer je leest, hoe meer kwartjes er kunnen vallen.
De studiebelasting buiten de lesdagen bedraagt ongeveer 5 uur per week.
 

Werken met gastcliënten

Gedurende de hele opleiding wordt er veel opgesteld en geoefend met elkaar. En naarmate de opleiding vordert gaan we steeds meer werken met gastcliënten, ofwel live-casussen. We verwachten van de deelnemer dat hij of zij deze gastcliënten aandraagt.
Meer informatie over gastclienten, en hoe deze te benaderen vinden studenten in het studentenportaal onder Mijn IVSW.

Je uiterlijke reis kan een miljoen stappen bevatten, je innerlijke reis heeft er maar één; de stap die je nu op dit moment zet.
Eckhart Tolle

Ervaring opdoen als representant

Het kan erg leerzaam zijn om als representant aanwezig te zijn bij opstellingen. Hiermee maak je meer 'opstellingsuren' en leer je nog meer verschillende situaties en thema's binnen het systemisch werk kennen.

Als je een opleiding volgt binnen IVSW, bestaat de mogelijkheid om te kunnen deelnemen als representant in de workshops Familieopstellingen tegen een onkostenvergoeding (voor zover plaatsen beschikbaar zijn).
Dit privilege is uitsluitend voorbehouden aan (oud-)studenten van IVSW.

We bieden deze service omdat we het belangrijk vinden dat iedereen tijdens (en ook na) een opleiding in systemisch werk, zoveel mogelijk ervaring opdoet.
Aanmelden als representant kan via het studentenportaal binnen Mijn IVSW.
 

Certificaat

Aan het einde van de opleiding ontvang je een (digitaal) certificaat van deelname.

Wat zeggen de deelnemers

Top