Informatie

Informatie

Op deze pagina vind je praktische informatie over de workshops Familieopstellingen, informatie over het verschil tussen deelnemers en representanten en de werkwijze bij Familieopstellingen.


Begeleiders

De opstellingen worden begeleid door Elmer Hendrix, Mieke Kox of Yvonne Woordes.
In de agenda en in de informatie die je toegezonden krijgt staat altijd aangegeven wie er die dag zal begeleiden.
 

Tijden

Er wordt gewerkt van 9.30 tot uiterlijk 17.00 uur. (Inloop vanaf 9.00 uur)
Bij weinig opstellingen, of opstellingen die snel tot de kern komen, kan het gebeuren dat we vroeger klaar zijn.
 

Dagverzorging

De 1- en 2-daagse workshops worden verzorgd met koffie, thee en lekkers en zijn exclusief lunch.
Neem daarom een eigen lunchpakket mee of je kunt gebruik maken van de horeca in de buurt.
 

Locatie

Raadpleeg de agenda voor de juiste locatie bij de datum van je voorkeur. Een paar weken voor aanvang van de activiteit krijg je een e-mail waarin staat op welk adres de activiteit gaat plaatsvinden.
Doorgaans is er ruim voldoende mogelijkheid tot (gratis) parkeren.

 

Wachtlijst

Indien een workshop vol is, is het nog wel mogelijk om je aan te melden. Je wordt dan op een wachtlijst geplaatst en op de hoogte gesteld als er een plaats is vrijgekomen.

Deelnemers en representanten

Een groep bestaat altijd uit deelnemers en representanten. Ieder die zich aanmeldt als deelnemer voor een familieopstelling kan een vraag inbrengen en komt aan de beurt voor een opstelling.
De rest van de groep wordt gevormd door personen die bij ons een opleiding in systemisch werk volgen, of hebben gevolgd. Zij zijn ervaren met opstellingen en fungeren uitsluitend als representanten. Beschikbaar zijn als representant is voor hen tevens een manier om meer ervaring in het werkveld op te kunnen doen.

De totale groep mensen (deelnemers en studenten) tijdens een workshop Familieopstellingen bestaat doorgaans uit 18 tot 28 personen, waarvan 9 personen (bij een 1-daagse) of 18 personen (bij een 2-daagse) een vraag voor een opstelling kunnen inbrengen. Kijk onder Voor wie voor meer informatie over het verschil tussen een 1- en 2-daagse workshop met of zonder thema.
De opstellingen gebeuren in volledige afstemming en rust, en er wordt altijd de tijd genomen die ervoor nodig is. Nooit wordt er gehaast.
 

Opstelling krijgen of liever alleen aanwezig zijn

Als ingeschreven deelnemer heb je dus altijd de mogelijkheid om aan bod te komen voor een opstelling, maar als je liever alleen aanwezig bent of meedoet als representant is dat ook helemaal oké. In alle gevallen is de prijs gelijk en blijft de mogelijkheid open om op je keuze terug te komen; dus om tijdens de workshop alsnog voor een opstelling te kiezen of toch liever alleen aanwezig te zijn en/of jezelf als representant beschikbaar te stellen.
 

Omdat er per dag maar tijd is voor een beperkt aantal opstellingen, zitten de groepen vrij snel vol en raden we je aan om je tijdig aan te melden.

Wat zijn representanten

In onze workshops Familieopstellingen maken we gebruik van representanten. Dit zijn personen die binnen de familieopstelling van een ander, 'staan' als bijvoorbeeld een vader of moeder, een kind of een ander familielid.

Als je komt voor een eigen opstelling, kun je tevens ter plekke als representant gevraagd worden voor in de opstelling van een andere deelnemer. Dit kan een hele mooie ervaring zijn, maar is zeker niet verplicht. Je mag altijd, zonder opgaaf van reden, weigeren om in een representanten-rol te gaan staan.

Werkwijze Familieopstellingen

Een opstelling begint meestal met een kort gesprek vooraf waarin je je vraag of thema inbrengt. Vervolgens stelt de opsteller vragen en stemt zich af op jouw familiesysteem om zich een beeld te vormen van de onderliggende patronen en dynamieken.
Het is niet zo belangrijk om een duidelijke vraag te hebben, wél moet je ergens tegenaan lopen; bijvoorbeeld een probleem of patroon waar je in vastloopt of wat zich telkens herhaalt in je leven. Hoe dringender het thema, hoe krachtiger een opstelling kan laten zien wat er speelt.
Vervolgens bepaalt de opsteller wat er opgesteld gaat worden, en zoekt daar de representanten voor uit (bijvoorbeeld voor jezelf, je moeder, je vader etc.).
 

De opstelling

Wanneer de representanten gekozen zijn begint het opstellingswerk. Deze representanten worden uitgenodigd om hun innerlijke beweging te volgen, en vinden hun plek in de ruimte. 
De wijze waarop deze representanten staan opgesteld ten opzichte van elkaar en hoe ze in de ruimte staan geeft al heel veel informatie, maar het meest bijzondere (en onverklaarbare) is dat de representanten in staat blijken te zijn om lichamelijk en emotioneel heel zuiver te kunnen voelen wat zich afspeelt in de personen die ze representeren.
Het blijkt dat ze toegang hebben tot de diepere en vaak onbewuste lagen van het familiesysteem waarin ze staan opgesteld en waarvoor ze zich opengesteld hebben. En ondanks dat we niet precies weten hóe dit bijzondere fenomeen werkt, kunnen we er wel heel goed mee werken.

De begeleider kan nu aan de hand van de waarnemingen en de informatie die door de representanten en door jou verstrekt worden, onderzoeken wat er in de diepte in het systeem speelt. De opsteller kan aan de opstelling personen toevoegen of er juist uithalen, posities van de representanten veranderen, ze bepaalde zinnen laten uitspreken en rituelen toepassen. 
 

In beweging

Het doel is om weer beweging te krijgen in de ziel van het familiesysteem en in de ziel van de cliënt, waardoor een vastgelopen situatie weer kan gaan stromen.
Soms volgt er nog een nabespreking, waarin eventuele onduidelijkheden misschien nog verhelderd kunnen worden en, indien nodig, kunnen de representanten nog extra informatie geven vanuit hun rol.

Wat zeggen de deelnemers

Top