Familieopstellingen

Een familieopstelling is een bijzonder fenomeen. Het biedt de mogelijkheid om patronen aan het licht te brengen die diep verborgen liggen in ons (collectief) onderbewuste. Loop je ergens tegenaan in je leven en krijg je het maar niet veranderd of omgedraaid, dan geeft een opstelling je de mogelijkheid tot een totaal andere kijk en ingang op de kwestie. Stel hier je vraag en wees bereid om je te verwonderen.

 

Familieopstellingen

Familieopstellingen

Een familieopstelling is een dynamisch soort ‘tableau vivant’ waarin de leden van een familiesysteem worden gerepresenteerd door personen die zich daarvoor beschikbaar stellen. De opgestelde personen zijn dus niet de echte familieleden en het is ook niet nodig dat deze aanwezig zijn. Deze representanten stellen zich vanuit een innerlijke beweging op in de ruimte en geven daarmee een beeld weer dat informatie geeft over het familiesysteem van de vraagsteller.
 

Geen onbeschreven blad

De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent. Je ouders, grootouders, broers en zussen, ooms en tantes en een hele waaier van voorouders vormen als het ware de klei waaruit jij geboetseerd bent. Al deze mensen hebben hun stempel achtergelaten op jou. Zo kunnen gebeurtenissen van generaties lang terug, bijvoorbeeld oorlog, misbruik, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, het vroegtijdige overlijden van familieleden, echtscheiding, enzovoort, vaak volledig onbewust in de familie doorwerken en zijn er patronen ontstaan die alle leden van een familie in meer of mindere mate beïnvloeden.
Ieder die binnen een familiesysteem geboren wordt zal ook altijd bij dit systeem blijven horen, en zo kunnen bepaalde verstoringen nog generaties lang als een onbewuste en onzichtbare invloed in de familie aanwezig blijven.

Verstrikking

Bert Hellinger, de grondlegger van het familieopstellen, heeft ontdekt dat kinderen vaak de gevoelens en gedragingen overnemen van een verstoten persoon binnen de familie uit het verleden. Als dit niet duidelijk wordt, kan zo'n kind een leven lang vasthouden aan gevoelens en gedragingen, die in feite niet van hemzelf zijn.
Bert Hellinger gebruikt hiervoor het woord ‘verstrikking’. Het kind is dan (ook wanneer men reeds volwassen is) met de verstoten persoon verstrikt. Het kind neemt de plaats in van de verstoten persoon en doet daarmee (volledig onbewust) een poging om het evenwicht in het familiesysteem te herstellen.
Het behoeft geen betoog om in te zien dat zo iemand niet vrij is om zijn eigen leven te leiden. Deze persoon leeft zijn leven zo gezegd ‘in dienst van’, maar dit alles gebeurt volledig onbewust.
 

Wanneer een therapeut nu op het niveau van de uitingsvormen probeert om een oplossing te vinden zal dit in de regel geen werkelijke verandering bewerkstelligen. Men is dan immers bezig met symptoombestrijding in plaats van de oorzaak aan te pakken. Het aan het licht brengen van een 'systemisch probleem', dus waarvan de oorzaak zich op een (collectief) onbewust niveau bevindt, vraagt een andere aanpak.

Uit de verstrikking

Voor zover wij weten zijn familieopstellingen de enige methode waarin deze verstrikking met een vroeger familielid zichtbaar gemaakt kan worden.
Door een familieopstelling is het vaak mogelijk om erachter te komen met wie je verstrikt bent. Wanneer de dynamiek die zich binnen een familiesysteem afspeelt zichtbaar geworden is bestaat de mogelijkheid om je los te maken van de verstrikking en je eigen leven te gaan leiden.


Mogelijke uitingsvormen van verstrikkingen of onbewust trouw zijn aan een familielid of familiepatroon kunnen zijn:
 

 • Je merkt bijvoorbeeld dat relaties steeds maar weer mislukken.
 • Je werk geeft je geen bevrediging.
 • Je loopt met gevoelens rond waarvan je geen idee hebt hoe je eraan komt, zoals het gevoel er niet bij te horen of verdriet, angst, agressie enzovoort.
 • Ook verschijnselen zoals depressies, schuldgevoelens, verslavingen, psychische stoornissen, suïcidale neigingen of ziekten kunnen duiden op deze verborgen bindingen met vroegere familieleden.

Voor wie?

Een familieopstelling is er voor iedereen die ergens in vastloopt of terugkerende patronen in het leven ervaart, en daar niet of moeilijk uit komt.
Hieronder volgt een opsomming van de thema's of problemen waar een opstelling bij kan helpen:

 • Als je jezelf graag wil bevrijden van belemmerende patronen, zowel privé als op het werk.
 • Als je in een gezonde verbinding wil komen met je ouders, je kinderen of andere familieleden.
 • Wanneer je inzicht wil krijgen in familieconflicten en daar op een goede manier mee wil kunnen omgaan.
 • Wanneer je inzicht wil krijgen in een werkconflict en daar op een goede manier mee wil kunnen omgaan.
 • Als je graag duidelijkheid wil krijgen over je partnerrelatie en hier (alleen of samen) aan wil werken. Is het mogelijk om de verbinding en liefde (weer) te herstellen en te verstevigen?
 • Als je duidelijkheid wil krijgen over het wel of niet aangaan van een partnerrelatie.
 • Wanneer je graag (weer) verbinding wilt voelen met andere mensen en met het leven.
 • Als je je draai of je doel in het leven niet kan vinden.
 • Wanneer je inzicht en beweging wil krijgen in onverklaarbare gevoelens van angst, verdriet, woede, schuldgevoelens of het gevoel er niet bij te horen.
 • Wanneer je last hebt van verslavingen of overheersende seksuele gevoelens en daar graag inzicht en verandering in wil krijgen.
 • Wanneer je last hebt van depressies, een psychische aandoening of suïcidale neigingen en heel graag hier meer grip op en inzicht in wil krijgen.
 • Als je last hebt van fysieke klachten of een chronische ziekte en nog niets echt geholpen heeft.
 • Voor allerlei zaken die aan je knagen of zich blijven herhalen in je leven, maar waar je je vinger niet op kunt leggen.
 • Als lid van een samengesteld gezin, waarbinnen je spanningen en problemen ervaart.
 • Of als je al veel persoonlijk werk hebt verricht, maar het gevoel blijft hebben nog niet bij de kern te zijn uitgekomen.

Ook ouders kunnen een vraag inbrengen voor hun kind dat vastloopt en/of moeilijk uit belemmerende patronen kan komen, thuis of op school. Het kind hoeft overigens zelf niet bij de opstelling aanwezig te zijn.

1- of 2-daagse familieopstellingen?

Twijfel je waarvoor je moet kiezen? Je kunt het niet fout doen want de opstellingen blijven hetzelfde, maar als we het verschil zouden moeten aangeven is het ongeveer zo:

Een 1-daagse workshop Familieopstelllingen

Een 1-daagse is er voor iedereen die graag een eigen opstelling wil, en/of graag wil ervaren wat familieopstellingen nu eigenlijk zijn. Je komt (als je wilt) altijd aan de beurt voor een eigen opstelling. Ook kun je gevraagd worden als representant in een opstelling voor een ander, maar dit kun je ook altijd zonder opgaaf van redenen weigeren.

Een 2-daagse workshop Familieopstellingen

Wil je graag nog meer verdieping, kies dan voor een 2-daagse Familieopstellingen. Door twee dagen bezig te zijn met systemische onderwerpen, nog meer opstellingen mee te maken en langer de tijd voor jezelf te hebben, kun je nóg dieper in een bepaald proces komen. 

Er zijn twee vormen van 2-daagse workshops Familieopstellingen:

 1. Een 2-daagse workshop waarin jouw proces en je opstelling voorop staan en iedereen die dat wil, kan aan bod komen voor een opstelling (er is ruimte voor 18 opstellingen). De groep bestaat uit 18 deelnemers + een aantal extra representanten.
   
 2. En de 2-daagsen waarbij de groepen groter zijn (max. 28 deelnemers + extra representanten). De trainer Elmer Hendrix vertelt hier tevens over onderwerpen die te maken hebben met o.a. persoonlijke ontwikkeling, bewustzijn, het ego, werkelijk volwassen zijn, vrije wil en meer.

  Er is ruimte voor ongeveer 18 opstellingen, maar omdat niet iedereen aan bod kan komen voor een eigen opstelling worden de personen die een vraag kunnen inbrengen gekozen via papiertjes die blind getrokken worden.
  Door echter alleen al aanwezig te zijn bij (of in) de opstellingen van anderen, word je ook geraakt en kunnen er (flinke) processen bij je in gang gezet worden.

Informatie

Op deze pagina vind je praktische informatie over de workshops Familieopstellingen, informatie over het verschil tussen deelnemers en representanten en de werkwijze bij Familieopstellingen.


Begeleiders

De opstellingen worden begeleid door diverse trainers.
Onder Data, kosten & aanmelden en in de informatie die je toegezonden krijgt staat altijd aangegeven wie er die dag zal begeleiden.
 

Tijden

Van 9.30 tot uiterlijk 17.00 uur. (Inloop vanaf 9.00 uur)
Bij weinig opstellingen, of opstellingen die snel tot de kern komen, kan het gebeuren dat we vroeger klaar zijn.
 

Dagverzorging

De 1- en 2-daagse workshops worden verzorgd met koffie, thee en lekkers en zijn exclusief lunch.
Neem daarom een eigen lunchpakket mee of je kunt gebruik maken van de horeca in de buurt.
 

Locatie en kosten

Kijk voor meer informatie over locaties en kosten onder Data, kosten & aanmelden. Je kunt daar ook de datum van je voorkeur uitzoeken en je aanmelden.

Een paar weken voor aanvang van de activiteit krijg je een e-mail waarin staat op welk adres de activiteit gaat plaatsvinden.
Doorgaans is er bij de locaties ruim voldoende mogelijkheid tot (gratis) parkeren.
 

Wachtlijst

Mocht de datum die je goed uitkomt al vol zijn, dan kun je je ook (vrijblijvend) voor de wachtlijst aanmelden, òf voor een latere datum waar nog wèl plaats is + een wachtlijst voor een eerdere datum (max. 2).
Je krijgt meteen bericht van ons als er een plek vrij is gekomen en kunt je dan beslissen of je er gebruik van wilt maken. (Je eventuele aanmelding voor een latere datum schuift dan op naar de eerdere datum waar een plaats is vrijgekomen.)

Deelnemers en representanten

Ieder die zich aanmeldt als deelnemer voor een 1-daagse of 2-daagse workshop Familieopstellingen kan een vraag inbrengen en komt aan de beurt voor een opstelling*. (*Uitzondering hierop zijn de 2-daagsen XL - kijk voor meer informatie hierover ook onder tapblad 1- of 2-daagse familieopstellingen? ) 

Naast het ondergaan van een eigen opstelling, kun je tijdens de workshop ook gevraagd worden om als representant te fungeren in de opstelling van een ander (dit mag je trouwens altijd zonder opgaaf van reden weigeren).
De groep wordt aangevuld met personen die bij ons een opleiding in systemisch werk volgen, of hebben gevolgd. Zij hebben al veel ervaring met opstellingen en zijn er uitsluitend om als representant te gaan staan. Tevens is het voor hen een manier om nóg meer ervaring in het werkveld op te doen. 


Aantal opstellingen

Aan een workshop Familieopstellingen nemen doorgaans 22 tot 32 personen deel. Dit zijn deelnemers die een vraag kunnen inbrengen + representanten. Alleen de 2-daagse workshops Familieopstellingen XL zijn groter. 

Tijdens een 1-daagse komen alle (9) deelnemers aan bod voor een opstelling, en in een 2-daagse kunnen ongeveer 18 deelnemers een vraag voor een opstelling inbrengen. De opstellingen gebeuren in volledige afstemming en rust, en er wordt altijd de tijd genomen die ervoor nodig is.

Als je in eerste instantie als deelnemer liever alleen aanwezig bent of meedoet als representant is dat natuurlijk ook helemaal oké. In alle gevallen is de prijs gelijk.

Omdat er per dag maar tijd is voor een beperkt aantal opstellingen, zitten de groepen vrij snel vol en raden we je aan om je tijdig aan te melden.

Wat zijn representanten

In onze workshops Familieopstellingen maken we gebruik van representanten. Dit zijn personen die binnen de familieopstelling van een ander, 'staan' als bijvoorbeeld een vader of moeder, een kind of een ander familielid.

Als je komt voor een eigen opstelling, kun je tevens ter plekke als representant gevraagd worden voor in de opstelling van een andere deelnemer. Dit kan een hele mooie ervaring zijn, maar is zeker niet verplicht. Je mag altijd, zonder opgaaf van reden, weigeren om in een representanten-rol te gaan staan.

Werkwijze Familieopstellingen

Een opstelling begint meestal met een kort gesprek vooraf waarin je je vraag of thema inbrengt. Vervolgens stelt de opsteller vragen en stemt zich af op jouw familiesysteem om zich een beeld te vormen van de onderliggende patronen en dynamieken.
Het is niet zo belangrijk om een duidelijke vraag te hebben, wél moet je ergens tegenaan lopen; bijvoorbeeld een probleem of patroon waar je in vastloopt of wat zich telkens herhaalt in je leven. Hoe dringender het thema, hoe krachtiger een opstelling kan laten zien wat er speelt.
Vervolgens bepaalt de opsteller wat er opgesteld gaat worden, en zoekt daar de representanten voor uit (bijvoorbeeld voor jezelf, je moeder, je vader etc.).
 

De opstelling

Wanneer de representanten gekozen zijn begint het opstellingswerk. Deze representanten worden uitgenodigd om hun innerlijke beweging te volgen, en vinden hun plek in de ruimte. 
De wijze waarop deze representanten staan opgesteld ten opzichte van elkaar en hoe ze in de ruimte staan geeft al heel veel informatie, maar het meest bijzondere (en onverklaarbare) is dat de representanten in staat blijken te zijn om lichamelijk en emotioneel heel zuiver te kunnen voelen wat zich afspeelt in de personen die ze representeren.
Het blijkt dat ze toegang hebben tot de diepere en vaak onbewuste lagen van het familiesysteem waarin ze staan opgesteld en waarvoor ze zich opengesteld hebben. En ondanks dat we niet precies weten hóe dit bijzondere fenomeen werkt, kunnen we er wel heel goed mee werken.

De begeleider kan nu aan de hand van de waarnemingen en de informatie die door de representanten en door jou verstrekt worden, onderzoeken wat er in de diepte in het systeem speelt. De opsteller kan aan de opstelling personen toevoegen of er juist uithalen, posities van de representanten veranderen, ze bepaalde zinnen laten uitspreken en rituelen toepassen. 
 

In beweging

Het doel is om weer beweging te krijgen in de ziel van het familiesysteem en in de ziel van de cliënt, waardoor een vastgelopen situatie weer kan gaan stromen.
Soms volgt er nog een nabespreking, waarin eventuele onduidelijkheden misschien nog verhelderd kunnen worden en, indien nodig, kunnen de representanten nog extra informatie geven vanuit hun rol.

Wat zeggen de deelnemers

Het was een intense ervaring. Een dag met veel emoties waar er ruimte en respect was voor iedereen die hieraan meedeed. Daardoor heerste er een veilige sfeer, waardoor ik mezelf volledig open durfde te stellen.

Gijs van Vugt 1-daagse Familieopstellingen

Na het lezen van de boeken van Els van Steijn en Elmer Hendrix dacht ik de theorie te begrijpen. Er was inderdaad veel herkenning, maar de praktijk - of moet ik zeggen het systeem - blijkt zo oneindig veel wijzer. Het heeft me enorm goed gedaan. Er is rust en het is goed zo. De toegevoegde kracht neem ik dankbaar mee.

Josefien 1-daagse Familieopstellingen

Ik heb plaatsvervangend, voor mijn zoon, deelgenomen aan een eendaagse opstelling. Was pittig wat er gebeurde. Niet uit te leggen met het brein, maar des te beter voelbaar in je lijf. Ik zag na een paar dagen thuis al een andere zoon door zijn pantser breken. Meer rust, meer open, schouders weer naar achter. Langzaam maar zeker komt de vertrouwde, zachtaardige kerel weer tevoorschijn. Er is een zware last van zijn schouders. Vraag me niet hoe, ik zie alleen dat het heel heilzaam werkt. Met grote dank aan Elmer en zijn precies juiste interventie.

Stefanie 1-daagse Familieopstellingen

Indrukwekkend en inspirerend! Ik kan er weinig woorden aangeven. Vooral ervaren, zou ik zeggen. Dat is het dubbel en dwars waard.

Shann Greven 1-daagse Familieopstellingen

Het was een heel bijzonder ervaring. Ik heb heel veel verschillende en intense emoties beleefd en veel los gelaten. Nu voel ik me echt vrijer!

R. Moorthamer 1-daagse Familieopstellingen

Indrukwekkend en heftig, maar ook heel mooi en bijzonder. De begeleiding van Elmer Hendrix is erg goed, respectvol en empatisch en hij komt heel snel tot de kern. Goed om te weten is dat er behalve 9 deelnemers met een vraag ook vrij veel anderen bij zijn, die zich beschikbaar stellen als representant. Daar kun je even van schrikken in het begin, maar ondanks de vrij grote groep was er toch een hele veilige sfeer.

Floor Smit 1-daagse Familieopstellingen

Ik vond het een intensieve en bijzondere dag. Een oud thema van mijzelf werd duidelijker dan ooit en kan ik nu loslaten: teveel verantwoordelijkheid op me nemen, doordat ik me verbond met het lot van mijn ouders. Ik voel me lichter, met iets meer distantie, maar daardoor vrijer.

Nathanya 1-daagse Familieopstellingen

Het was een hele intense, waardevolle en transformerende ervaring. Ik heb veel inzichten op zielsniveau mogen ontvangen. Ik heb zelden zo iets meegemaakt.

Marije 1-daagse Familieopstellingen

Mooie, leerzame en hele waardevolle ervaring.  Ik kan iedereen aanraden dit een keer te ervaren! Het is een hele concrete manier om inzicht te krijgen (en ook te beginnen met oplossen) van je patronen / thema's waar je tegen aan loopt en je (enorm) in de weg kunnen zitten.

S. Huisman 1-daagse Familieopstellingen

Zeer indrukwekkend en bijzonder, ben nog steeds in raadselen over wat er allemaal gebeurde.

Sjoerd Kaarsemaker 1-daagse Familieopstellingen

Het was een hele fijne dag. Veilig, met warme en lieve mensen. Elmer Hendrix leidde de dag met heel veel compassie, helderheid en duidelijkheid. Ik heb mijn eureka-moment wel gehad, ook al snapte ik er met mijn hoofd niet veel van. Het zindert nog wel na en geeft me een gevoel van rust. Zeker een aanrader!

Charlotte Derksen 1-daagse Familieopstellingen

Het inbrengen van mijn vraag (zonder dat ik de vraag echt kon benoemen) heeft me een mooi inzicht gegeven met daardoor een gevoel van vrijheid en dankbaarheid. Weer een stap verder in mijn proces. Ook het staan als representant in iemands opstelling heeft me geraakt en erkenning gegeven van een eigen thema.

Gita Siebers Kunstenares, NLP master en opsteller 1-daagse Familieopstellingen

Een workshop Familieopstellingen geeft op een subtiele maar kan ook op een rechtstreekse en confronterende manier inzicht geven in de (verstrikkende) patronen in een mens op zielsnivo. Van daaruit vindt een helende werking plaats, mits je daar voor open wilt staan.

Het is een wonderlijke ervaring om te zien hoe representanten het zielspatroon dat aanwezig is in een familie/gezin, zichtbaar maken. Het mooie is tegelijkertijd dat dit een collectief fenomeen is dat we allemaal gemeenschappelijk hebben; de familieziel die in ons voort gaat van generatie op generatie en die op momenten verstrikt is geraakt door ingrijpende of bijzondere gebeurtenissen.
Familieopstellingen zijn meedogenloos én liefdevol tegelijk! ;-)

Nicoline Voskamp 1-daagse Familieopstellingen

Ik heb de opstelling als zéér prettig ervaren, verrassende dingen gezien en veel over mijzelf te weten gekomen daardoor.

Sjraar 1-daagse Familieopstellingen

Ik heb de activiteit als zeer indrukwekkend ervaren. Heel bijzonder hoe onbewuste processen zichtbaar worden en voor zoveel ruimte in je leven kunnen zorgen. Ik heb me enorm opgelucht gevoeld na de opstelling en mijn leven voelde veel 'lichter'. Het mooie eraan vind ik, dat het proces aan het rationele proces voorbij gaat. Je wordt met jezelf geconfronteerd en ziet zaken ineens zoals ze zijn. Er is geen plek om te vluchten, maar tegelijkertijd voelt het ook heel veilig. Het heeft me enorm veel gebracht en ik zou het iedereen aanraden!

Jolien 1-daagse Familieopstellingen

Elke keer als ik Elmer aan het werk zie, weet hij de essentie kort en bondig bloot te leggen. Hij is een meester in zijn vak.
 

Els van Steijn Coach, familie- & organisatieopsteller en bestseller auteur van 'De Fontein' 2-daagse Familieopstellingen

De 2-daagse Familieopstellingen was positief, intens en waardevol. Elmer Hendrix is authentiek en begeleidt de opstellingen precies naar de essentie. Het proceswerk dat erop volgt is helend. Ook het waarnemen van opstellingen van anderen trof me vaak recht in het hart. Ik kan het iedereen aanraden om een opstelling te volgen bij Instituut voor Systemisch Werk.

Ine van den Boomen 2-daagse Familieopstellingen

De inventieve wijze waarop Elmer in die 2 dagen qua inhoud en uitvoering zeer diverse familieopstellingen met elkaar wist te verbinden en waarschijnlijk onbedoeld tot een geheel heeft gesmeed heeft diepe indruk op mij achtergelaten. De vele woorden en antwoorden op vragen van Elmer waren zeer verhelderend, niet om klakkeloos aan te nemen maar om kritisch te gebruiken of hetgeen gezegd is ook op de deelnemers van toepassing is. Ik heb voor het eerst gedurende mijn opstelling, waar de cursisten naar eigen inzicht aan konden deelnemen, heel sterk aan den lijve kunnen doorvoelen tijdens een intense omhelzing met een van de representanten welke verschillende betekenislagen eraan een basaal probleem van een behoeftige moeder kunnen kleven en hoe dat mijn leven onbewust voor een groot gedeelte in de weg heeft gezeten om te kunnen groeien. Ik merk dat er nu een weg is geopend waardoor er weer ruimte voor groei mogelijk wordt. Het lijfelijk ervaren en doorvoelen was voor mij de essentie van het helende proces.

Toni 2-daagse Familieopstellingen

Heel bijzonder en helend. Hele fijne en veilige setting om te mogen delen en jezelf te kunnen zijn. Iedereen is aan bod gekomen met een vraagstelling. En daarnaast word je voor verschillende andere opstellingen uitgenodigd om representant te zijn, en ook dat is heel verhelderend en helend. Want het raakte ook vaak mijn eigen thema's en verdriet. Super mooie ervaring.

Hanneke 2-daagse Familieopstellingen

Onder de indruk van de eenvoud en doeltreffendheid. Geen poespas, linea recta naar de kern. Ik heb kunnen ervaren hoe onbetrouwbaar mijn gedachten zijn en dat energie niet liegt.

Marieke Daemen 2-daagse Familieopstellingen

Ik werd oprecht geraakt door de aandacht voor persoonlijke thema’s, de groepsdynamiek en het energetisch veld. Mijn eigen opstelling gaf veel inzicht en rust. Contact maken met dat wat in je onderbewustzijn al aanwezig is, zet alles op de juiste plek. Zelfs over vele generaties heen.

Inge 2-daagse Familieopstellingen

De tweedaagse vond ik een bijzondere ervaring. Het was een grote groep mensen maar er was een sfeer waarin niets gek was en er veel ruimte was om zeer persoonlijke zaken te delen. De begeleiding van Elmer was heel respectvol en erg prettig. Ook zijn verhelderende uitleg en relativerende verhalen en inzichten waren voor mij heel fijn. Het heeft mij erg goed gedaan en het werkt nog steeds door. Een aanrader voor iedereen die graag iets wil uitwerken.

Joka 2-daagse Familieopstellingen

Twee dagen vol indrukken, inzichten en ervaringen; niet alleen door mijn eigen opstelling maar zeker ook door die van anderen. De expertise van Elmer is ongekend, geweldig hoe hij snel hij tot de kern komt. Er is veel in beweging gekomen. Aanrader, voor iedereen die volwassen wil worden!

Natas Stronkhorst 2-daagse Familieopstellingen

Mijn ervaring over de 2-daagse is een hele opbouwende. In alle eerlijkheid kon ik werken aan het enorme verlies in mijn leven. Ik weet niet precies wat er gebeurde tijdens het werken, maar het klinkt door in mijn dagelijks leven, in het kunnen toelaten van het verdriet. Iets wat ik jaren niet heb kunnen doen. Ik voelde me veilig in deze setting.

Marij 2-daagse Familieopstellingen

Indrukwekkend en leerzaam. Je maakt dingen mee en ziet dingen die je niet voor mogelijk houdt. Ook het effect die een familieopstelling heeft op het moment zelf is heel apart en eigenlijk met geen pen of toets te beschrijven. Nu wil ik ook geen te hoge verwachtingen scheppen, maar een ding durf ik wel te stellen. Antwoorden vind je er sowieso mee, of het nu door middel van je eigen vraag is, of door de vragen van een ander en of je de antwoorden nu direct krijgt of pas na een bepaalde tijd.

Jeroen 2-daagse Familieopstellingen

Ik begrijp niet precies wat er is gebeurd, maar ik heb antwoord gekregen op een vraag waarvan ik niet wist dat ik die had. Ik wist meteen dat het klopte en mijn jarenlange onrust is verdwenen, ik voel mij nu vredig van binnen. Het is een ongelooflijke ervaring geweest die mijn leven heeft veranderd.

José 2-daagse Familieopstellingen

Elmer Hendrix's manier van werken past erg bij mij. Hij maakt beladen thema’s toegankelijk. Ik ben dankbaar voor het verhelderende inzicht en blij met het hervinden van een vergeten kindsdeel van mij.
De rauwe waarheid onder ogen zien heeft me rust gegeven. Een gevoel  van energielek is veranderd in vrede met wat was en is. Ik denk er bijna dagelijks nog aan terug. Waardevolle 2- daagse.

Paul 2-daagse Familieopstellingen

De 2-daagse familieopstellingen was een helende en inzicht brengende ervaring met zorgvuldigheid, veiligheid en duidelijkheid omgeven.
Elmer Hendrix zijn manier van waarnemen is onovertroffen en zorgt dat de opstelling steeds naar de essentie gaat van wat er werkelijk speelt. Zijn manier van begeleiding is respectvol en rustig. Alles wat er gebeurt doet er toe en heeft betekenis. Mij heeft hij het vertrouwen gegeven ook het laatste stukje van de weg te kunnen afleggen.

Wouter Craandijk Coach/trainer 2-daagse Familieopstellingen

Het pakt de kern en maakt alles zo verbluffend simpel en duidelijk. Het klopt altijd.

Ronald Hoek ICT ondernemer 2-daagse Familieopstellingen

Zeer inzichtelijke en bijzondere 2-daagse familieopstellingen met het thema Lot & Bestemming. 
​Mijn eigen opstelling heeft voor een soort aardverschuiving in mezelf gezorgd en ook het kijken naar de andere opstellingen was zeer leerzaam en bood vaak herkenning. Elmer Hendrix begeleidt op zo'n heldere, no-bullshit, vriendelijke en humoristische wijze - te gek!

Charlotte Derksen 2-daagse Familieopstellingen

Veelgestelde vragen (FAQ)

 • Wat is een familieopstelling en wat heb ik eraan?

  Een familieopstelling is een werkvorm waarin belastende patronen, die in een familie kunnen voorkomen, zichtbaar gemaakt kunnen worden.

  Iemand die voor een familieopstelling komt, loopt doorgaans tegen iets aan. Bijvoorbeeld: zijn of haar draai niet kunnen vinden in het leven, geen levensdoel voelen, geen geschikte partner kunnen vinden, een moeizame relatie met een of beide ouders hebben, een misplaatste grote verantwoordelijkheid voelen voor iemand (partner, ouders e.d.), een trauma of traumatische jeugd hebben doorgemaakt enz. enz.

  Vaak zit er onder het probleem een dieper en onbewust patroon of verstrikking, dat soms al generaties lang kan bestaan. Zo'n patroon of verstrikking wordt net zo lang (onbewust) doorgegeven totdat het in iemand 'bewust wordt' en deze persoon de cirkel kan doorbreken. Dit geeft voor voor jou als vraaginbrenger vrijheid en opluchting, maar kan ook doorwerken in je hele familiesysteem. 
  Tijdens een famlilieopstelling waar deze patronen zichtbaar worden, kunnen er door de begeleider interventies gedaan worden, die maken dat je je van deze patronen los kan maken.

 • Wat brengt een familieopstelling mij?

  Een familieopstelling kan je heel veel brengen. Hieronder hebben we wat voorbeelden opgesomd:

  • Het kan je bevrijden van belemmerende patronen, zowel privé als in het werk.
  • Het helpt je om in een gezonde verbinding komen met je ouders, kinderen of andere familieleden.
  • Het kan je inzicht geven in familieconflicten en hoe daar op een goede manier mee om te kunnen gaan.
  • Het kan je duidelijkheid geven over je partnerrelatie. Is verbinding en liefde (weer) mogelijk?
  • Het kan je inzicht geven over het wel of niet aangaan van een partnerrelatie.
  • Je (weer) verbonden voelen met andere mensen en met het leven.
  • Het kan je helpen om je draai of het doel in je leven te vinden.
  • Het kan je inzicht en een impuls geven in je werksituatie of eigen bedrijf.
  • Het kan je inzicht geven, en beweging brengen in onverklaarbare gevoelens van angst, verdriet, woede, schuldgevoelens of het gevoel er niet bij te horen.
  • Het kan inzicht geven en beweging brengen in verslavingen of in overheersende seksuele gevoelens.
  • Het kan je helpen wanneer je last hebt van depressies, een psychische aandoening of suïcidale neigingen hebt, en hier heel graag meer grip op en inzicht in wil krijgen.
  • Als je last hebt van fysieke klachten of een chronische ziekte en nog niets echt geholpen heeft.
  • Het kan je inzichten geven als lid van een samengesteld gezin, waarbinnen je spanningen en problemen ervaart.
  • Het kan verheldering geven aan iedereen die al veel persoonlijk werk heeft verricht maar het gevoel heeft nog niet bij de kern te zijn uitgekomen.
  • Ook kan het verhelderende inzichten geven aan ouders die een vraag kunnen inbrengen voor hun kind dat vastloopt en/of moeilijk uit belemmerende patronen kan komen, thuis of op school. Het kind hoeft overigens zelf niet bij de opstelling aanwezig te zijn.
 • Hoe werkt een familieopstelling?

  Een opstelling is een zeer concrete werkvorm. Het feit dat niemand precies weet hoe een opstelling nu eigenlijk werkt, dat niemand weet hoe het mogelijk is dat een representant in een opstelling (bijna als vanzelf) bewogen wordt en nauwkeurige informatie heeft over de persoon die gerepresenteerd wordt, maakt het niet minder concreet. Het is moeilijk uit te leggen wat het precies is en daarmee hebben sommige mensen misschien de neiging om te denken dat het zweverig is, maar iedereen die erbij aanwezig is ervaart hoe duidelijk en 'aards' een familieopstelling in zijn werk gaat. 

  En al is het moeilijk te verklaren hoe een familieopstelling werkt, gelukkig hoeven we ook niet te weten waarom het werkt om er mee te kunnen werken. Vergelijk het maar met zwaartekracht of electriciteit. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het werkt of wat dat precies is, maar desondanks kunnen we het zeer goed waarnemen én ermee werken en het toepassen.

 • Hoeveel familieopstellingen heb ik nodig?

  Zo gemiddeld hebben de meeste mensen genoeg aan één tot drie opstellingen (in totaal), maar er zijn ook wel uitschieters. Het hangt er natuurlijk ook van af hoe ‘belast’ je bent, hoeveel trauma’s je hebt opgelopen in het leven.

  Over het algemeen brengt één opstelling al aardig wat inzicht en beweging teweeg bij je, en dat heeft tijd nodig om te bezinken. 

  Een opstelling brengt ook vaak een proces op gang, en dat proces heeft ook zijn eigen tijd nodig. Te snel een opstelling erna doen zou dat proces kunnen verstoren. Wanneer na verloop van tijd het proces lijkt te blokkeren, is het misschien de juiste tijd om weer een opstelling te doen.

 • Moet ik een duidelijke vraag hebben voor een familieopstelling?

  Voor een eigen opstelling is het belangrijk dat je een vraag hebt, maar de vraag hoeft zeer zeker niet duidelijk of helder te zijn.

  De vraag, het thema, dat wat jou belemmert, daar waar jij tegenaan loopt in het leven dient voor jou belangrijk te zijn. Ook wanneer dat ‘alleen maar’ een gevoel is, zoals bijvoorbeeld schaamte, angst, depressie, onzekerheid. Overigens kunnen vragen ook werkgerelateerd (stress, burn-out) en ziektegerelateerd zijn, of gaan over thema’s zoals adoptie en/of samengestelde gezinnen.

 • Wat is het verschil tussen een 1-daagse en 2-daagse Familieopstellingen?

  Een workshop Familieopstellingen is er voor iedereen die graag een eigen opstelling wil, en/of graag wil ervaren wat familieopstellingen nu eigenlijk zijn. Je kunt kiezen tussen een 1-daagse of 2-daagse workshop Familieopstellingen.

  Tijdens een 2-daagse Familieopstellingen is er extra veel tijd en ruimte om opstellingen te ervaren, maak je meer opstellingen mee en kan de ervaring zich nog meer verdiepen. Door aanwezig te zijn bij de opstellingen van anderen (of mee te doen als representant), resoneer je mee, worden je eigen thema's vaak ook geraakt, en kunnen er al processen bij je in gang gezet worden.
  Wil je graag nog meer verdieping, kies dan voor een 2-daagse Familieopstellingen. 

  Verder zijn er twee vormen van 2-daagse workshops Familieopstellingen:

  1. De dagen waarin jouw proces en je opstelling voorop staan (iedereen die dat wil, kan aan bod komen voor een opstelling).

  2. En de 2-daagsen waarbij de groepen groter zijn en de trainer Elmer Hendrix aanvullend vertelt over onderwerpen die te maken hebben met o.a. persoonlijke ontwikkeling, bewustzijn, het ego, vrije wil en meer. De dagen dragen het thema: ‘Opstellingen en meer, door Elmer’
  Hier worden net zo veel opstellingen gedaan, maar niet iedereen kan aan bod komen. De opstellingen en onderwerpen worden fenomenologisch 'gekozen'.

 • Moet mijn familie erbij aanwezig zijn?

  Nee, je familie hoeft daar niet bij aanwezig te zijn.
  Wanneer we de familie opstellen, gebruiken we representanten voor je familieleden. Representanten hebben geen voorkennis van de persoon die ze representeren en kunnen daardoor heel zuiver waarnemen wat er in de diepte speelt, waar het echt over gaat.
  Als bijvoorbeeld je echte moeder in de opstelling zou staan, worden haar eigen trauma’s vaak niet zichtbaar uit zelfbehoud, en zonder dat ze zich daarvan bewust is. Een representant echter, ervaart juist die verborgen trauma’s, hoeft deze niet terug te houden, en geeft dus een veel accurater beeld van de realiteit.

 • Mag mijn familie erbij aanwezig zijn?

  Er is niets op tegen om samen met een familielid te komen naar een familieopstelling. Het kan juist heel steunend zijn en verhelderd werken om de opstelling van, en met elkaar, mee te maken. Als je samen met een familielid komt, kunnen beiden (indien gewenst) een eigen opstelling krijgen, wat nog meer inzicht in de familie-dynamieken kan geven.
  Echter, of het goed is voor je om samen met je moeder, vader, partner, zus, broer, tante etc. te komen, is helemaal afhankelijk van de band die er tussen jullie beiden is. Wat belangrijk is, en een leidraad kan zijn, is of de aanwezigheid van de ander ontspannend, of juist verkrampend werkt. Het is namelijk van belang dat je alles kan uiten dat geuit wil worden, en dat de ander daarin geen belemmering vormt. Je kunt dit dan ook altijd zelf het beste navoelen en beslissen.

 • Hoe moet ik mij voorbereiden op een familieopstelling?

  Voor de workshop is het prettig om zoveel mogelijk feitelijke informatie over je familie van herkomst te verzamelen. Dit geldt zowel als jouw vraag of thema direct gerelateerd is aan je familie van herkomst, als wanneer het een hele andere vraag betreft die bijvoorbeeld betrekking heeft op je huidige gezin, je relatie (of de afwezigheid daarvan), emotionele of psychische problemen, ziekte enzovoort.
  Praat (voor zover dat kan) met je ouders of met andere familieleden om te achterhalen of er misschien vroegere gebeurtenissen zijn voorgevallen waarvan je nog geen weet had. Denk aan miskramen, abortussen, geadopteerde of afgestane kinderen, (ernstige) lichamelijke of geestelijke ziektes in de familie, alcoholisme, ongelukken, gebeurtenissen in de oorlog, familievetes, familiegeheimen, enzovoort.
  Zoek in de directe bloedlijn; ouders, broers en zussen van je ouders, opa’s en oma’s en eventueel nog verder terug.
  Meestal (zeker als het al langer geleden is en het niet zo direct van betrekking is op henzelf) vinden familieleden het fijn om over vroeger te vertellen. 

  En al is het fijn om die informatie achter de hand te hebben, het is niet noodzakelijk om uitgebreide informatie te hebben om een opstelling te kunnen doen. Niet iedereen beschikt (meer) over de mogelijkheid om aan informatie te komen. Ook zonder die feiten kunnen we goed aan het werk gaan.

 • Kan ik ook alleen meedoen als toeschouwer tijdens een familieopstelling?

  Ja, dat kan. Je kunt je gewoon aanmelden als deelnemer, dus ook als je alleen maar wilt komen kijken en ervaren wat familieopstellingen nu eigenlijk zijn.
  Mocht tijdens de dag toch behoefte onstaan aan een eigen opstelling, dan blijft de mogelijkheid open om een vraag in te brengen als je dat zou willen.

 • Kan ik ook alleen meedoen als representant tijdens een familieopstelling?

  Ja, dat kan. Je kunt je gewoon aanmelden als deelnemer, maar het is niet verplicht om een eigen opstelling te doen. Je kunt die dag dan gewoon meedoen als representant.
  Mocht tijdens de dag toch behoefte onstaan aan een eigen opstelling, dan blijft de mogelijkheid open om een vraag in te brengen als je dat zou willen.

 • Kan ik een opstelling voor een ander doen?

  Dat kan, maar uitsluitend wanneer het een eigen kind betreft (zie ook: Kan ik ook een opstelling voor mijn kind doen?) of wanneer de persoon in kwestie daar expliciet toestemming voor gegeven heeft. 

 • Kan ik ook een opstelling voor mijn kind doen?

  Een ouder kan en mag altijd een opstelling doen voor haar of zijn kind. De leeftijd van het kind maakt niet uit (tussen 0 en 83...). Het is niet noodzakelijk dat beide ouders aanwezig zijn bij een opstelling voor een kind, en het kind zelf hoeft ook niet bij de opstelling aanwezig te zijn.

 • Kun je ook opstellingen met kinderen doen? En wat is dan een geschikte leeftijd?

  Ja, er kunnen zeker ook opstellingen met kinderen gedaan worden. In ons aanbod kan dit bijvoorbeeld tijdens een 1-daagse Familieopstellingen in een groep. De leeftijd en mate van volwassenheid van de kinderen is wel bepalend of deze vorm geschikt is. Voor een kind is het mogelijk om zelf aanwezig te zijn bij de opstelling vanaf de leeftijd van ongeveer 15 - 17 jaar* (afhankelijk van de ontwikkeling en behoefte van het kind), en onder begeleiding van de ouder(s) of verzorger(s). De behoefte en grenzen van het kind staan hierbij altijd voorop.

  Verder is het altijd mogelijk voor de ouders/verzorgers om een opstelling voor hun kind te doen zonder dat het kind aanwezig is. Overigens is het aan te raden om eerst als ouders zelf aan de slag te gaan, omdat veel thema’s waar kinderen mee kunnen worstelen voortkomen uit (onbewuste) belastingen in het familiesysteem.

  * Er kan ook met veel jongere kinderen gewerkt worden, maar dit vraagt een andere aanpak en wordt bijvoorbeeld aangeboden door een aantal systemisch werkende kindercoaches.

 • Kan ik ook een opstelling doen over mijn 'samengesteld gezin'?

  Natuurlijk, ook een samengesteld gezin kan worden opgesteld. Los van de vraag of betrokkenen elkaar mogen en van goede wil zijn, komen in een samengesteld gezin vaak spanningen voor. Buiten het samengestelde gezin is er meestal sprake van een of meerdere ex-partners; de biologische ouder van het kind / de kinderen. Door middel van een opstelling kunnen de onbewuste dynamieken die er spelen zichtbaar worden. En door middel van interventies die binnen de opstelling worden toegepast, kan de invloed van deze dynamieken bewuster en kleiner worden.

 • Ik ken (één van) mijn biologische ouders niet, kan ik dan toch een opstelling doen?

  Jazeker, voor de opstelling maakt dat niets uit.

 • Ik ben geadopteerd, kan ik dan toch een opstelling doen?

  Jazeker, voor de opstelling maakt dat niets uit. Hetzelfde geldt voor pleegkinderen, pleegouders en adoptieouders. 
  Overigens kunnen pleegouders en adoptieouders ook opstellingen doen voor hun pleeg- of adoptiekind.

 • Zijn er contra-indicaties, wanneer is een opstelling af te raden?

  Bij psychische aandoeningen en het gebruik van psychofarmaca (zoals bijvoorbeeld anti-psychotica) is het wellicht raadzaam om met de behandelende arts te overleggen of een familieopstelling op dit moment een goed idee is. Verder zijn er wat ons betreft geen contra-indicaties. 

 • Hoe staat het met privacy en veiligheid binnen de groepen?

  De veiligheid en privacy van de cliënten hebben wij hoog in het vaandel staan en we doen er alles aan om deze te waarborgen. Dit wordt doorgaans ook zo door de deelnemers ervaren en aan ons teruggekoppeld.

 • Ik voel me niet zo op mijn gemak in groepen, kan ik ook een individuele opstelling krijgen?

  Nee, niet meer bij ons. Sinds eind 2019 vinden er geen consulten meer plaats voor particulieren binnen het IVSW.
  Voor individuele systemische consulten verwijzen we graag door naar collega's die door ons zijn opgeleid. 

 • Hoe gaat het verder na een opstelling? Is er ook nazorg?

  Het is na een opstelling uiteraard altijd mogelijk om contact met ons op te nemen (stuur ons even een e-mail) om een en ander nog na te bespreken.

 • Zijn familieopstellingen ook te combineren met andere vormen van therapie?

  Jazeker. Wij kunnen geen therapie bedenken die conflicteert met familieopstellingen. 

 • Ik wil kijken naar mijn relatie, moet mijn partner daar ook bij zijn?

  Het beste is het wanneer de partner daarbij aanwezig is, maar het kan ook zonder. Wanneer de partner er toestemming voor geeft kunnen we ook naar zijn of haar deel van het thema of probleem kijken. Wanneer de partner géén toestemming  geeft, kun je alleen naar je eigen deel van het relatiethema of probleem kijken. En ook dat kan heel veel inzicht geven.

 • Ik heb een dringende vraag en wil snel terecht voor een familieopstelling. Wat kan ik doen?

  Als je op zoek bent naar een familieopstelling, kun je daarvoor terecht in onze 1- en 2-daagse workshops Familieopstellingen. Zie hier voor de data:
  Familieopstellingen

  De workshops zitten vrij snel vol, maar het is vaak nog wel mogelijk om je voor een wachtlijst aan te melden. We nemen dan direct contact met je op als er een plek is vrijgekomen.

  Als je echt omhoog zit en graag zo snel mogelijk aan de slag wilt, kunnen we je ook doorverwijzen naar collega’s die door ons opgeleid zijn en met wie we samenwerken.

 • Worden familieopstellingen vergoed door de ziektekostenverzekering?

  Nee, over het algemeen niet. Niettemin kan het zinvol zijn om een factuur toch in te sturen. Hoe meer mensen dit voorleggen aan hun ziektekostenverzekeraar, des te meer kans dat een verzekeraar besluit dit in het pakket op te nemen.

Data, kosten en aanmelden

2 dagen ma 9 september & di 10 september 2024Oss 2-daagse Familieopstellingen XL Thema: Opstellingen en meer

Elmer Hendrix begeleidt opstellingen en vertelt naar aanleiding van de thema's die voorbij komen over onderwerpen die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling, bewustzijn, volwassenheid, het ego, vrije wil enz. enz.
Deze dagen zijn een uitgelezen kans om Elmer aan het werk te zien, te ervaren wat opstellingen met je doen, hem te horen vertellen over zijn geliefde, eerder genoemde, onderwerpen en wat meer 'ondertiteling' te krijgen bij de opstellingen.
Tijdens deze 2-daagse is de groep groter (max. 28 deelnemers + representanten) en kunnen ongeveer 18 personen een opstelling krijgen. De opstellingen worden gekozen via papiertjes met namen die getrokken worden 'uit de hoed'. 

Elmer Hendrix € 295,- Wachtlijst
1 dag vr 13 september 2024Dieren 1-daagse Familieopstellingen Sarah Teunissen € 165,- Wachtlijst
1 dag wo 18 september 2024Oss 1-daagse Familieopstellingen Mieke Kox € 165,- Wachtlijst
1 dag zo 22 september 2024Dieren 1-daagse Familieopstellingen Sarah Teunissen € 165,- Wachtlijst
2 dagen ma 23 september & di 24 september 2024Dieren 2-daagse Familieopstellingen Elmer Hendrix € 295,- Wachtlijst
1 dag do 26 september 2024Dieren 1-daagse Familieopstellingen Mieke Kox € 165,- Wachtlijst
1 dag vr 4 oktober 2024Dieren 1-daagse Familieopstellingen Sarah Teunissen € 165,- Wachtlijst
2 dagen ma 7 oktober & di 8 oktober 2024Oss14 vrij 2-daagse Familieopstellingen XL Thema: Opstellingen en meer

Elmer Hendrix begeleidt opstellingen en vertelt naar aanleiding van de thema's die voorbij komen over onderwerpen die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling, bewustzijn, volwassenheid, het ego, vrije wil enz. enz.
Deze dagen zijn een uitgelezen kans om Elmer aan het werk te zien, te ervaren wat opstellingen met je doen, hem te horen vertellen over zijn geliefde, eerder genoemde, onderwerpen en wat meer 'ondertiteling' te krijgen bij de opstellingen.
Tijdens deze 2-daagse is de groep groter (max. 28 deelnemers + representanten) en kunnen ongeveer 18 personen een opstelling krijgen. De opstellingen worden gekozen via papiertjes met namen die getrokken worden 'uit de hoed'. 

Elmer Hendrix € 295,-
1 dag wo 9 oktober 2024Oss 1-daagse Familieopstellingen Mieke Kox € 165,- Wachtlijst
2 dagen ma 14 oktober & di 15 oktober 2024Dieren 2-daagse Familieopstellingen Elmer Hendrix € 295,- Wachtlijst
2 dagen ma 21 oktober & di 22 oktober 2024Oss22 vrij 2-daagse Familieopstellingen XL Thema: Opstellingen en meer

Elmer Hendrix begeleidt opstellingen en vertelt naar aanleiding van de thema's die voorbij komen over onderwerpen die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling, bewustzijn, volwassenheid, het ego, vrije wil enz. enz.
Deze dagen zijn een uitgelezen kans om Elmer aan het werk te zien, te ervaren wat opstellingen met je doen, hem te horen vertellen over zijn geliefde, eerder genoemde, onderwerpen en wat meer 'ondertiteling' te krijgen bij de opstellingen.
Tijdens deze 2-daagse is de groep groter (max. 28 deelnemers + representanten) en kunnen ongeveer 18 personen een opstelling krijgen. De opstellingen worden gekozen via papiertjes met namen die getrokken worden 'uit de hoed'. 

Elmer Hendrix € 295,-
1 dag za 26 oktober 2024Dieren 1-daagse Familieopstellingen Sarah Teunissen € 165,- Wachtlijst
1 dag di 5 november 2024Oss2 vrij 1-daagse Familieopstellingen Mieke Kox € 165,-
1 dag wo 6 november 2024Dieren9 vrij 1-daagse Familieopstellingen Sarah Teunissen € 165,-
1 dag ma 18 november 2024Oss6 vrij 1-daagse Familieopstellingen Mieke Kox € 165,-
2 dagen ma 18 november & di 19 november 2024Dieren7 vrij 2-daagse Familieopstellingen Elmer Hendrix € 295,-
1 dag wo 27 november 2024Dieren9 vrij 1-daagse Familieopstellingen Sarah Teunissen € 165,-
1 dag wo 4 december 2024Dieren9 vrij 1-daagse Familieopstellingen Mieke Kox € 165,-
1 dag zo 8 december 2024Dieren9 vrij 1-daagse Familieopstellingen Sarah Teunissen € 165,-
1 dag do 12 december 2024Oss9 vrij 1-daagse Familieopstellingen Mieke Kox € 165,-
2 dagen vr 13 december & za 14 december 2024Oss17 vrij 2-daagse Familieopstellingen XL Thema: Opstellingen en meer

Elmer Hendrix begeleidt opstellingen en vertelt naar aanleiding van de thema's die voorbij komen over onderwerpen die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling, bewustzijn, volwassenheid, het ego, vrije wil enz. enz.
Deze dagen zijn een uitgelezen kans om Elmer aan het werk te zien, te ervaren wat opstellingen met je doen, hem te horen vertellen over zijn geliefde, eerder genoemde, onderwerpen en wat meer 'ondertiteling' te krijgen bij de opstellingen.
Tijdens deze 2-daagse is de groep groter (max. 28 deelnemers + representanten) en kunnen ongeveer 18 personen een opstelling krijgen. De opstellingen worden gekozen via papiertjes met namen die getrokken worden 'uit de hoed'. 

Elmer Hendrix € 295,-
1 dag wo 18 december 2024Dieren9 vrij 1-daagse Familieopstellingen Sarah Teunissen € 165,-
2 dagen za 21 december & zo 22 december 2024Oss24 vrij 2-daagse Familieopstellingen XL Thema: Opstellingen en meer

Elmer Hendrix begeleidt opstellingen en vertelt naar aanleiding van de thema's die voorbij komen over onderwerpen die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling, bewustzijn, volwassenheid, het ego, vrije wil enz. enz.
Deze dagen zijn een uitgelezen kans om Elmer aan het werk te zien, te ervaren wat opstellingen met je doen, hem te horen vertellen over zijn geliefde, eerder genoemde, onderwerpen en wat meer 'ondertiteling' te krijgen bij de opstellingen.
Tijdens deze 2-daagse is de groep groter (max. 28 deelnemers + representanten) en kunnen ongeveer 18 personen een opstelling krijgen. De opstellingen worden gekozen via papiertjes met namen die getrokken worden 'uit de hoed'.

Elmer Hendrix € 295,-
1 dag do 23 januari 2025Haarlem9 vrij 1-daagse Familieopstellingen Mieke Kox € 180,-

Wat zeggen de deelnemers

Top