2-daagse Familieopstellingen

2-daagse Familieopstellingen

Thema's

In deze 2-daagse Familieopstellingen werken we met thema's die de dagen een bepaalde 'kleur' en diepte meegeven:

 

15 en 16 januari 2019:

Thema: 'Samengestelde gezinnen'
Gezinnen bestaan al lang niet meer alléén uit een 'vader, moeder en hun kinderen'. Na een scheiding ontstaat bijvoorbeeld een nieuwe relatie (hetero, lesbisch of homo) met een partner die (ook) kinderen heeft, of er wordt een kind (of meerdere) geboren uit deze volgende relatie, of geadopteerd. En natuurlijk is het ook nog mogelijk om als stel of alleenstaande een kind van een donor te 'dragen'.
Er zijn vele samenstellingen mogelijk en in die gevallen krijg je te maken met een ex-partner(s), stiefouder(s), stiefkind(eren), halfbroers- of zussen, pleegkind(eren), pleegouder, biologische ouder, donorvader, draagmoeder enz. Een situatie die vaak ingewikkeld is en voor spanningen en problemen kan zorgen. Hoe kom je erachter wie, waarom, van wat last heeft, en hoe deze kluwen te ontrafelen? Opstellingen zijn hiervoor de ideale tool.
Deze thema-2-daagse kan ook interessant zijn voor een ieder die veel met kinderen en gezinnen werkt, zoals therapeuten en coaches of als je bijvoorbeeld werkzaam bent binnen het onderwijs.


9 en 10 april 2019:

Thema: 'Lot & bestemming'
Hier gaan we kijken naar ons 'lot' en naar onze 'bestemming' in het leven. Wat is het verschil tussen deze twee? Ben je vrij om je hart en je (levens-)bestemming te volgen? Of heb je het gevoel dat je het leven leidt (en het lot draagt) van een ander?
Waar is je lot (tegenslag, ziekte, scheiding of dood van een partner, moeilijke band met je ouders e.d.) een levensles die je helpt in het vervullen van je levensbestemming, en waar houdt een noodlot (van een ander?) je er mogelijk vandaan?
Ook kunnen we onderzoeken in hoeverre je 'in gelijke tred loopt' met het doel of richting welke je bij je geboorte 'meekrijgt'. Met andere woorden; ben je in overeenstemming met je eigen Hoger Zelf, dat aspect in jou dat uitstijgt boven je denken en ego-gerelateerde angsten of staan je keuzes meer in dienst van je ego-behoeften en overlevingsmechanismen. Met dit laatste is op zich niets mis, maar het geeft je waarschijnlijk niet het gevoel 'in de flow' te zijn. Als we onze 'flow en doel' in het leven gevonden hebben, voelen we ons over het algemeen meer gecentreerd, meer 'thuis' en komt er meer rust omdat we zingeving in het leven ervaren.


13 en 14 juni 2019:

Thema: 'Daders & slachtoffers'
In elke familie komt in het heden, of ergens in de historielijn, wel daderschap en schuld voor, ook al worden deze vaak verzwegen. Dit kan groot of klein zijn, en in de vorm van o.a. onderdrukking, pesterijen, uitbuiting, onrechtmatig bezit toe-eigenen, incest, verkrachting, dood door schuld of moord.
Het vergt moed om op een eerlijke en onbevooroordeelde manier naar daders en slachtoffers te kijken. In onze cultuur hebben we de neiging om een dader te veroordelen, buiten te sluiten en aan de kant van een slachtoffer te gaan staan, vaak vinger-wijzend naar de dader. Maar hebben dader en slachtoffer hier wel baat bij? En is dit het meest helende dat we kunnen doen?
Een familieopstelling laat ons doorgaans iets heel anders zien; namelijk dat daders en slachtoffers pas werkelijk heling ervaren als er onbevooroordeeld gekeken kan worden, en hun hele systeem en omstandigheden betrokken worden in het plaatje. Want wat maakte de dader tot dader? Vaak zien we dat een dader eerst een slachtoffer is geweest voordat hij of zij een dader werd. Dat ontslaat een dader zeker niet van zijn of haar verantwoordelijkheid, maar laat wel zien dat we allemaal mensen zijn die bovendien soms onbewust in dienst kunnen worden genomen door voorouderlijke gebeurtenissen binnen een familiesysteem. En vaak zien we dat een slachtoffer pas werkelijk kan rouwen en kan beginnen met een ingrijpende gebeurtenis een plek te geven, nadat deze gebeurtenis ook volledig en oprecht erkent wordt.
In deze twee dagen gaan we op zoek naar meer inzicht, en werkelijke heling voor (ons eigen) slachtoffer- en daderschap.

 

12 en 13 september 2019:

Thema: 'Gezondheid & ziekte'
Wat is gezondheid en hoe en waarom ontstaan ziekten? Ziekten, en met name chronische ziekten, komen vaak tot stand als er op een (diep) onbewust vlak iets aan de hand is. Dit kan bijvoorbeeld een onderdrukt verdriet of een onderdrukte woede zijn, het dragen van een 'lot' voor (verstrikt zijn met) een ander waardoor je ziek wordt, maar misschien helpt de ziekte je ook op een bepaalde manier, of zorgt ze voor levenslessen die je ziel graag ervaren wil. Hoe dan ook, een opstelling kan duidelijkheid verschaffen in waar de ziekte voor staat, deze daardoor beter te kunnen accepteren, en indien mogelijk, loslaten.


12 en 13 december 2019:

Thema: 'Burn-out & stress'
Beschrijving volgt!

Wat zeggen de deelnemers

 • 2-daagse Familieopstellingen

  De workshop heeft mij verrijkt en ik ben nog dichter tot mijzelf gekomen, in de zin van het opnieuw doorleven van mijn innerlijke pijn en het beter accepteren van mijn lot en mijn bestemming. Mooie en hele fijne ontmoetingen. Dank jullie wel!

  Antoine Masrom, senior adviseur Rijksoverheid
  (2-daagse Familieopstellingen met thema: Lot & Bestemming)

 • 2-daagse Familieopstellingen

  De energie die vrijkomt bij non-verbale opstellingen heeft diepe indruk op mij gemaakt. Zeer inspirerend!

  Robert
  (2-daagse Familieopstellingen met thema: Lot & Bestemming)

Top