Onderwijs tegen het Licht

Onderwijs tegen het Licht

Voor wie?

Voor iedereen die:

 • Tijdens deze dagen het basisonderwijs wil ervaren, benaderen en onderzoeken binnen de grotere context van onze maatschappij.
 • Graag meedenkt over goed en beter basisonderwijs.
 • Realiseert dat basisonderwijs, meteen na (en naast) de ouders of opvoeders, de opvoeding van het kind bepaalt, en daarmee een fundament voor het kind legt.
 • Ziet dat het basisonderwijs een kind, en daarmee ook de toekomst, voor een belangrijk deel vormt.
 • Graag bepaalde veranderingen ziet in het basisonderwijs.
 • Betrokken is bij het basisonderwijs via de politiek, als bestuurslid, als directeur, als onderwijzend of ondersteunend personeel.
 • Bepaalde keuzes voor zijn of haar basisschool via een organisatieopstelling wil onderzoeken en bekijken.
 • Bepaalde strubbelingen op zijn of haar basisschool wil onderzoeken en bekijken via een organisatieopstelling.
 • Graag wil onderzoeken wat de oorzaak van het lerarentekort is, en hoe dit het beste kan worden aangepakt.
 • Graag wil kijken hoe we het beste (en leukste) basisonderwijs voor onze kinderen kunnen realiseren.
 • Ouder of verzorger is, en schoolgaande kinderen heeft.
 • Zelf op het basisonderwijs heeft gezeten als leerling, en toen al graag bepaalde dingen anders wilde.

Kortom, voor ieder die het basisonderwijs een warm hart toedraagt.
 

Let wel: we hebben niet de pretentie om het basisonderwijs in 2 dagen tijd een hele zet te kunnen geven, maar wel om bij individuele scholen, leerkrachten, ouders en kinderen, bewustwording en inzicht te kunnen bewerkstellingen. Zo kan mogelijk via het 'bottom up principe' een kleine verandering groter worden doordat ze uiteindelijk via haar positieve effect, bij meer invloedrijke partijen terecht komt.

Top