Onderwijs tegen het Licht

Deze 2-daagse happening hebben we speciaal voor het basisonderwijs in het leven geroepen! Waarom? Omdat zowel kinderen, hun ouders, als het onderwijzend personeel geluiden van onvrede laten horen. Het oude onderwijssysteem in Nederland lijkt uit haar jas te groeien en is toe aan een frisse wind. Wat kan er anders en hoe? We gaan het in deze 2 dagen onderzoeken via maatschappelijke opstellingen en middels echte live casussen van scholen.

Onderwijs tegen het Licht

Maatschappelijke opstellingen:
'Onderwijs tegen het Licht'

Hoe kunnen we verwachten dat in een steeds snellere, en in rap tempo veranderende wereld, het onderwijs nog voldoet, terwijl het niet in datzelfde tempo meegroeit? De laatste 100 jaar hebben de onderwijsmethoden binnen het basisonderwijs misschien een nieuw jasje gekregen maar zijn in essentie niet heel veel veranderd. De verschillende stromingen binnen het basisonderwijs (Vrije school, Dalton, Montessori) getuigen wel van bepaalde behoeften, maar ook zij moeten zich in wezen altijd ook nog conformeren aan de regels en wetten die voor alle basisscholen gelden. Maar voldoet die regelgeving in deze tijd nog wel, of is het oudbakken geworden en behoeft het aanpassing?

Als mens hebben we een aangeboren nieuwsgierigheid en de behoefte om (spelenderwijs) te leren en te ontdekken. Die prikkel maakt dat we van nature plezier hebben in het ontwikkelen van onszelf, en daarmee in feite nooit stoppen. Maar hoeveel ruimte is er op basisscholen om in vrijheid en in eigen tempo te leren en te ontdekken? En hoe komt het dat we veel kinderen van jonge spelende puppy's binnen korte tijd zien veranderen in gestreste, cerebraal-georiënteerde, faalangstige, strakke 'volwassenen' in een kinderlijf?
Hoe kan het anders? Hoe kan het beter?
We gaan met elkaar in dialoog en gaan het onderzoeken middels opstellingen.

Top