Onderwijs tegen het Licht

Dit hebben we speciaal voor het basisonderwijs in het leven geroepen! Waarom? Omdat zowel kinderen, hun ouders, als het onderwijzend personeel geluiden van onvrede laten horen. Ondanks pogingen van leerkrachten en teams om het anders te doen, lijken veranderingen maar moeizaam van de grond te komen. Wat kan er anders en hoe? We gaan het onderzoeken via maatschappelijke opstellingen en middels echte live casussen van scholen.

Onderwijs tegen het Licht

Maatschappelijke opstellingen:
'Onderwijs tegen het Licht'

Hoe kunnen we verwachten dat in een steeds snellere, en in rap tempo veranderende wereld, het onderwijs nog voldoet, terwijl het niet in datzelfde tempo meegroeit? De laatste 100 jaar hebben de onderwijsmethoden binnen het basisonderwijs misschien een nieuw jasje gekregen maar zijn in essentie niet heel veel veranderd. De verschillende stromingen binnen het basisonderwijs (Vrije school, Dalton, Montessori) getuigen wel van bepaalde behoeften, maar ook zij moeten zich in wezen altijd ook nog conformeren aan de regels en wetten die voor alle basisscholen gelden. Maar voldoet die regelgeving in deze tijd nog wel, of is het oudbakken geworden en behoeft het aanpassing?
 

Denkgericht of ervaringsgericht onderwijs

Als mens hebben we een aangeboren nieuwsgierigheid en de behoefte om (spelenderwijs) te leren en te ontdekken. Die prikkel maakt dat we van nature plezier hebben in het ontwikkelen van onszelf, en daarmee in feite nooit stoppen. Maar hoeveel ruimte is er op basisscholen om in vrijheid en in eigen tempo te leren en te ontdekken? En hoe komt het dat we op veel scholen kinderen van jonge spelende puppy's binnen korte tijd zien veranderen naar gestrest en faalangstig?
Er zijn zeker scholen en stromingen die hier bewust van zijn en het anders doen, maar is dat genoeg? Hoe kan het anders? Hoe kan het beter?
 

Doe mee, denk mee, onderzoek mee

In onze optiek hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van ons basisonderwijs. Wat kunnen we doen?
In deze 2 dagen benaderen we het basisonderwijs binnen de context van de maatschappij. We willen de dagen gebruiken om in kaart te brengen wat de struikelblokken en de tegenwerkende krachten bij verandering zijn, maar vooral ook wat de ideeën, de wensen en de toekomstvisies zijn en hoe deze op de juiste manier tot ontwikkeling te laten komen. We gaan met elkaar in dialoog, gaan aan de slag met casussen van scholen en onderwijzend personeel en gaan het onderzoeken middels opstellingen.
Daarbij hebben we niet de pretentie om het basisonderwijs in 2 dagen tijd een hele zet te kunnen geven, maar wel om bij individuele scholen, leerkrachten, ouders en kinderen, bewustwording en inzicht te kunnen bewerkstellingen. Zo kan mogelijk via het 'bottom up principe' een kleine verandering groter worden doordat ze uiteindelijk via haar positieve effect, bij meer invloedrijke partijen terecht komt.

Top