Systemische Coaching

Het systemisch coachen onderscheidt zich van andere coachingsmethoden door de manier waarop de coach de cliënt 'ziet'. Je wordt niet alleen als individu gezien en gehoord, maar als iemand die deel uitmaakt van een familiesysteem. Door zo te kijken, kan aan het licht komen wat de wérkelijke oorzaak is van iets waar je misschien al heel lang tegenaan loopt. En als je (weer) de juiste plek in je familiesysteem kan innemen, kun je het leven ook veel makkelijker ten volle nemen.

Systemische Coaching

Systemische Coaching

Per 11 oktober 2019 vinden er geen consulten voor particulieren meer plaats binnen het IVSW te Dieren!

Voor individuele systemische consulten verwijzen we graag door naar de praktijk van Mieke Kox in Uden.
Zie voor meer informatie: Centrum van Verbinders


Zoekt u coaching voor één of meerdere werknemers, leidinggevenden of voor teams? Zie dan: Systemische coaching binnen uw bedrijf

Top