Systemische Coaching

Wil je liever niet in een groep aan jezelf werken? Systemisch werk kan ook 1-op-1. Het systemisch coachen onderscheidt zich van andere coachingsmethoden door de manier waarop de coach de cliënt 'ziet'. Je wordt niet alleen als individu gezien en gehoord, maar als iemand die deel uitmaakt van een familiesysteem. Door zo te kijken, kan aan het licht komen wat de wérkelijke oorzaak is van iets waar je misschien al heel lang tegenaan loopt.

Systemische Coaching

Systemische Coaching

Iemand die niet de juiste plek in het familiesysteem inneemt heeft er vaak moeite mee om in zijn of haar kracht te staan, het leven ten volle nemen en in harmonie te zijn met het lot.
Ook binnen een organisatie komen je kwaliteiten moeilijk tot bloei wanneer je niet de juiste plek/positie inneemt.
Dit ‘niet innemen van de juiste plek’ kan vele oorzaken hebben. Tijdens een consult kan de cliënt samen met de coach onderzoeken wat er aan de hand is, misschien oorzaken achterhalen en uiteindelijk de goede plek innemen. Wanneer dit (nog) niet mogelijk lijkt te zijn kan er vaak wel een stap in de goede richting gezet worden en kan er een veranderingsproces in gang gezet worden. Een hele kleine stap kan al buitengewoon veel in werking zetten.

Deze vorm is o.a. zeer geschikt voor mensen die er de voorkeur aan geven om individueel te werken in plaats van in een groep.

 

Top