Onderwijs tegen het Licht

Onderwijs tegen het Licht

Programma 'Onderwijs tegen het Licht'

Tijdens deze dagen benaderen we het basisonderwijs binnen de context van onze maatschappij, en zien we de volgende zin als een leidraad:
"Als de kinderen de toekomst zijn, en we realiseren dat het basisonderwijs voor een belangrijk deel de opvoeding van het kind mee bepaalt, wat willen we onze kinderen dan meegeven om een betere en duurzame wereld in die toekomst te realiseren."

Het volgende kan o.a. aan bod komen:

  • Honderd of vijftig jaar geleden werden kinderen binnen het basisonderwijs in feite voorbereid op een andere maatschappij dan nu. Is het onderwijs wel voldoende meegegroeid met de veranderingen in de maatschappij en de behoefte van de kinderen en toekomstige volwassenen?
  • In kaart brengen wat de positieve geluiden en wat de geluiden van onvrede zijn binnen het basisonderwijs.
  • Ideeën voor verbetering en verandering uitwisselen met elkaar.
  • Casussen van scholen (met allerlei uiteenlopende vragen of issues) worden opgesteld
  • Onderzoeken wat de (diepere) oorzaak is van het lerarentekort, en hoe dit het beste kan worden aangepakt.
  • Het opstellen van mogelijke toekomstscenario's voor het (basis-)onderwijs.

Het programma is flexibel en vormt zich voor een deel tijdens de dagen zelf.
 

Let wel: we hebben niet de pretentie om het basisonderwijs in 2 dagen tijd een hele zet te kunnen geven, maar wel om bij individuele scholen, leerkrachten, ouders en kinderen, bewustwording en inzicht te kunnen bewerkstellingen. Zo kan mogelijk via het 'bottom up principe' een kleine verandering groter worden doordat ze uiteindelijk via haar positieve effect, bij meer invloedrijke partijen terecht komt.


Welke input zoeken we?

Kinderen: als je een ouder bent en deelneemt, vraag je kind(eren) dan vooraf wat zij super vinden op school (en meer van zouden willen), wat ze niet leuk vinden en waar ze stress van krijgen. Wat willen ze eigenlijk graag leren, en hoe zou hun droomschool eruit zien.

Ouders: zijn er zaken waar je tegenaan loopt op de basisschool van je kind(eren), wat zou je anders willen zien voor je kind en heb je een toekomstvisie voor het onderwijs?

Basisscholen - voor directeuren: om te onderzoeken. Bijvoorbeeld om zicht te krijgen op waarom een team niet lekker functioneert, bepaalde activiteiten binnen de school niet de beoogde effecten geven of waarom sommige klassen telkens weer probleemgedrag vertonen. Maar ook om belangrijke keuzen te onderzoeken alvorens ze uiteindelijk door te voeren. Opstellingen zijn namelijk ook uitermate geschikt om verschillende toekomstscenario’s te onderzoeken en meteen het effect te kunnen waarnemen.

Basisscholen - voor onderwijzend en ondersteunend personeel: om inzicht te krijgen in waarom een bepaalde aanpak of methode niet, of juist wel werkt. Om allerlei problemen of mogelijkheden nader te bekijken en te onderzoeken.

De politiek: wat zijn de belemmerende en meewerkende factoren, en hoe kan het eventueel anders. En als je in de politiek werkzaam bent; hoe kan je jouw invloed aanwenden om positieve verandering binnen het onderwijs te realiseren.

Voor iedereen: als je bedenkt dat kinderen de toekomst zijn, wat wil je die toekomst dan meegeven? Wat zou je in die toekomst anders willen zien, en hoe kunnen we dat vertalen in ons basisonderwijs.

Top