Onderwijs tegen het Licht

Onderwijs tegen het Licht

Een kort verslag

Maatschappelijke onderwijs-opstellingen op 31 oktober 2019

Op 31 oktober zijn we met een groep mensen bij elkaar gekomen om het huidige (basis-)onderwijs onder de loep te nemen. Met opstellers, onderwijzend personeel en allerlei andere betrokkenen hebben we de koppen bij elkaar gestoken om ons te buigen over de kwesties die het basisonderwijs bezig houden, zoals; het lerarentekort, de kwaliteit van het onderwijs, kinderen die buiten de boot vallen of gewoonweg niet gelukkig zijn binnen het onderwijs. Maar ook, wat is de geschiedenis van het onderwijs en is het wel meegegroeid met de eisen van de moderne tijd en de behoefte van kinderen?

Naast uitwisseling met elkaar en het in kaart brengen van de obstakels, zijn we natuurlijk aan de slag gegaan met maatschappelijke onderwijs-opstellingen om meer licht brengen op de onbewuste en onderbelichte aspecten binnen dit thema.

Wat is er aan bod gekomen:
Heel verhelderend was een korte lezing van Ferdy Strikker over de geschiedenis van het onderwijs. in feite is het onderwijs niet in het leven geroepen ten bate van de kinderen, maar om snel matig opgeleide mensen in te kunnen zetten voor het productieproces binnen de destijds opkomende industrialisatie. Ook bleek dat de structuur van het onderwijs in 100 jaar tijd niet veel veranderd is.

Verder was het opvallend hoeveel onderwijzend personeel 'opbrandt' tijdens hun werk. Een behoorlijk groot deel van het lerarentekort heeft te maken met het feit dat onderwijzend personeel met een burn-out, of met andere klachten thuis zit en velen daarvan willen ook niet meer terug in het onderwijs.
Het was schrijnend om te zien dat veel onderwijzers met veel enthousiasme en inzet hun carriere starten, maar na verloop van tijd hun motivatie en energie verliezen.

En dan natuurlijk, last but not least, de kinderen. We hebben in de opstellingen representanten gebruikt voor verschillende soorten kinderen; van goed mee kunnen komen binnen het onderwijsstelsel, tot kinderen die hier niet goed in passen, tot kinderen die met de huidige methoden helemaal niet uit de voeten kunnen; bijvoorbeeld kinderen binnen het autistische spectrum, ADD, ADHD, hooggevoelige kinderen, kinderen met dyslexie / dyscalculie enz. Niet alleen de laatste groep, maar ALLE kinderen voelden zich niet gelukkig binnen het huidige (standaard) basisonderwijs. Het was erg aangrijpend om dit te zien en te voelen.
Wat miste er? Alle kinderen gingen gebukt onder de strakke schematische opzet van het onderwijs en miste speelsheid en spel! Gewoon ongedwongen kunnen leven en spelenderwijs leren!

De conclusie
De eindconclusie van in feite alle aanwezigen aan het einde van de opstellingen was wel; basisonderwijs in haar huidige vorm is een 'dood paard' en niet meer te redden. Deze tijd, en onze kinderen verlangen een totaal andere opzet van leren, met een totaal andere benadering, binnen een andere visie / paradigma.
En dit laatste is iets dat natuurlijk buiten ons persoonlijke bereik ligt. Dit is een grote en maatschappelijke beweging, waar we hooguit vanuit persoonlijk bewustzijn, onze bijdrage in kunnen leveren.
 

Interessante linken van initiatieven / personen die mee hebben gedaan:

https://desamenwerking.nu

http://www.onderwijsinperspectief.nl

http://www.3jade.nl

https://www.geniaaloprechts.nl

Top