De Kracht van Rituelen (pilot)

Een ritueel bestaat om iets kracht bij te zetten, nadruk te geven en daarmee een indruk achter te laten in ons bewustzijn, ons onderbewuste en in onze herinnering. We zijn ervan 'onder de indruk'.
Maar waarom en waarvoor gebruiken we rituelen, en waarom werken ze zo krachtig? In deze training gaan we er dieper op in.

De Kracht van Rituelen (pilot)

Wat zijn rituelen?

Het systemisch werk, en met name familieopstellingen, bestaan voor een groot deel uit rituelen die vaak worden ondersteund met archaïsche, kernachtige zinnen. Dit werkt vaak ook op een hele krachtige manier door, zowel op ons bewustzijn als op ons onderbewustzijn. Maar waarom is dit eigenlijk zo? In deze training gaan we dieper in op de kracht van rituelen.

Een definitie van een ritueel is:
‘Op een gepaste manier omgaan met een belangrijk en betekenisvol gebeuren in een menselijke leven’.
Het 'gepast omgaan met' heeft eigenlijk altijd te maken met het eren en vieren van een bepaald overgangsmoment in het leven van een mens, óf met een plechtig voornemen.
Een ritueel kenmerkt zich door een serieuze sfeer; het is vaak een plechtige en gewichtige gebeurtenis. 
 

Behoefte aan rituelen

In een samenleving waarin de ratio op een prominente plek staat, groeit de behoefte aan rituelen.
Het ritueel gaat om de vormgeving van het betekenisvolle. Het overstijgt daarmee de ratio en het nut, want het ritueel heeft de zin in zichzelf; het vindt betekenis in wat niet volledig door ons begrepen kan worden.

In deze training ligt de nadruk op afscheids- en overgangsrituelen.

Onder andere komen aan bod:
•    Wat is een ritueel?
•    Welke elementen heeft het?
•    Waarom en hoe kan het werken?

Top