Verdiepingsdagen Organisatieopstellers

Verdiepingsdagen Organisatieopstellers

Inhoud Verdiepingsdagen

Gastcliënten

Gedurende deze twee verdiepingsdagen in organisatieopstellingen wordt er gewerkt met gastcliënten met een organisatievraagstuk, waardoor er veel opgesteld en geoefend kan worden.

De deelnemers zorgen zelf voor gastcliënten, en hebben de keuze om met een eigen gastcliënt te gaan werken of dat aan een andere deelnemer over te laten. 
De opstellingen staan volledig ten dienste van het leerproces van de deelnemers, en vanzelfsprekend gebeurt dat met volle aandacht, zorgvuldigheid en respect voor (het systeem van) de cliënt en het bedrijf.

Werkwijze

De opstellende deelnemer begeleidt de gastcliënt tijdens het hele proces van voorgesprek tot en met de afronding. De overige deelnemers kijken en voelen mee met de opstelling. Wanneer de begeleider behoefte voelt aan ondersteuning kan hij of zij een ‘time out’ nemen en de overige deelnemers om advies vragen. Daarna gaat de begeleider verder met de opstelling tot de volgende ‘time out’ of tot de afronding.
De begeleider wordt vervolgens de ruimte geboden om te vertellen hoe hij of zij het zelf ervaren heeft en of er nog vragen of opmerkingen zijn.

We kijken inhoudelijk naar:

  • Hoe is de opstelling verlopen?
  • Wat hebben de anderen waargenomen en wat is er mogelijk nog niet gezien? 
  • Hebben we de bewegingen die de opstelling liet zien kunnen volgen? 
  • Welke interventies leken meer naar de essentie te leiden, en welke leken daar van weg te bewegen? 
  • Welke andere lijnen hebben we nog waargenomen?
  • Vanuit welke waarneming of impulsen zijn er interventies geïnitieerd?
  • Wat was het effect van die interventies? 
  • Welke vragen aan de cliënt leken het systeem meer te ‘openen’, en welke vragen leken het meer te ‘sluiten’?


Daarnaast is er ruimte voor zaken waar je tegenaan loopt bij het opstellingswerk binnen je eigen praktijk, en mogelijke vragen die je hebt over opstellingen die je zelf hebt begeleid.
Ook kunnen inhoudelijke vragen over het systemisch werk en vragen over de achtergronden en theorie aan bod komen.

Top