Opstellingen & Stembevrijding

Opstellingen & Stembevrijding

Werkwijze opstellingen & stembevrijding

Deze dagen hebben geen hele vaste structuur of programma. De ervaring is dat dit als heel prettig ervaren wordt, en zo laten we ons leiden door de behoefte die er in het moment ontstaat.

Het werken met de stem is als het ware een voorbereiding tot het openen van het lichaam, de geest en de ziel. De opstelling die daar dan op volgt lijkt zich dan ook meer te verdiepen.
Na een opstelling werken we weer verder met de stem, wat maakt dat ook de ervaring van de opstelling makkelijker in ons wezen en ziel kan doorwerken.

De opstellingen die in deze dagen plaats vinden, zijn vaak wat meer 'universele' opstellingen (de zogenaamde ‘bewegingen van de Geest’). Daarmee bedoelen we dat deze de kwaliteit hebben om het persoonlijke te overstijgen, en daardoor meerdere, of alle deelnemers meenemen in de beweging. Dit is in meer of mindere mate altijd zo met familieopstellingen, maar binnen deze combinatie-vorm lijkt het nog extra het geval te zijn.
 

 

Top