Opstellingen & Stembevrijding

In deze combi-workshop ga je via Stembevrijding op reis in je eigen lichaam, ontdek je lang vergeten klanken en gebieden in je binnenste, en krijg je de kans om waarlijk uiting te geven aan hetgeen dat in jou leeft en gehoord wil worden. De ontdekkingen die je opdoet kunnen vervolgens een prachtige ingang bieden voor een verhelderende en helende opstelling, en vise versa natuurlijk.
 

Opstellingen & Stembevrijding

Opstellingen & Stembevrijding

Wat is Stembevrijding?

Als je zingt kun je twee kanten op:

  1. Je kunt je best doen om de goedkeuring van anderen te krijgen en daarbij je stem zo te vormen en laten klinken dat (de meeste) anderen het mooi vinden. Dit is de manier waarop we het gewend zijn. Je focus is dan gericht op de buitenwereld en op de ander.
  2. Of je kunt uitdrukken wat er in je leeft, zonder jezelf te forceren, zonder bezig te zijn met wat anderen ervan vinden en je stem op de meest moeiteloze weg van binnen naar buiten laten gaan. Zo druk je jezelf waarachtig uit en geef je jezelf optimale ruimte en vrijheid. Op deze manier ligt de focus op jezelf en de binnenwereld.

Stembevrijding

Wanneer we worden geboren is het gebruik van de stem tijdens het uiten van emoties heel natuurlijk. Ergens onderweg naar het volwassen worden verliezen we deze kunst jammer genoeg vaak. We zeggen niet meer altijd wat we willen zeggen en uiten onszelf meestal op een wijze die geheel past bij onze opvoeding en omgeving. In plaats van ons eigen ‘lied’ te zingen, zingen we het lied waarvan we denken dat anderen het willen horen.  
Stembevrijding is een levenskunst; de kunst van het afstemmen op jouw unieke trilling, jouw essentie. En vervolgens deze stem de ruimte te geven, te bevrijden, en zo jouw unieke geluid te laten weerklinken.

Workshop Stembevrijding & Familieopstellingen

Omdat klank en trilling bevrijdend werken voor het hele lichaam kunnen vastgezette patronen weer in beweging gebracht worden. De familieopstellingen, die worden afgewisseld met stembevrijding, kunnen daardoor nòg mooier hun helende werk doen.

 

Top