Familieopstellingen & Chi-Neng Qigong

Familieopstellingen & Chi-Neng Qigong

Werkwijze opstellingen & Chineng

Deze dagen hebben geen vaste structuur of programma. De ervaring tot nu toe met deze combinatie is dat het om en om werken als heel prettig ervaren wordt, maar we laten ons leiden door de behoefte die ontstaat.

Het werken met Chineng is als het ware een voorbereiding voor het lichaam, de geest en de ziel. De opstelling die daar dan op volgt lijkt zich dan ook meer te verdiepen.
En na de opstelling weer met Chineng werken, maakt dat de ervaring van de opstelling makkelijker in de ziel kan doorwerken.

De opstellingen die deze dagen plaats vinden, zijn vaak wat meer 'onpersoonlijke' opstellingen. Daar bedoel ik mee dat het de persoonlijke thema's wat meer overstijgt, waardoor het opstellingen worden die alle deelnemers meenemen in de beweging.
Nu is dat in meer of mindere mate altijd zo met familieopstellingen, maar binnen deze vorm lijkt dat nog mee het geval te zijn.
De meeste opstellingen worden dan ook de zogenaamde ‘bewegingen van de Geest’.

 

Top