Familieopstellingen & Chi Neng Qigong

Familieopstellingen & Chi Neng Qigong

Werkwijze familieopstellingen & Chi Neng Qigong

De rustige en eenvoudige fysieke oefeningen van Chi Neng Qigong worden afgewisseld met familieopstellingen. De ervaring met deze combinatie is dat het om-en-om werken als heel prettig ervaren wordt, omdat de Chi Neng oefeningen het contact en de balans met het lichaam herstellen, en we zo nog meer open kunnen staan voor de helende werking van een familieopstelling.

Het werken met Chi Neng is als het ware een voorbereiding voor het lichaam, de geest en de ziel. De opstelling die daar dan op volgt lijkt zich dan ook meer te verdiepen. Daarna weer vervolgen met een Chi Neng-oefening, maakt dat de ervaring van de opstelling gemakkelijker in de ziel van de persoon kan doorwerken.

De begeleiders volgen hierbij op een organische manier, het tempo en de behoefte van de groep.

De opstellingen die in deze dagen plaats vinden, kunnen soms een wat 'collectief' karakter hebben. Daarmee bedoelen we, dat het de persoonlijke thema's wat meer neigt te overstijgen, waardoor de opstellingen alle deelnemers aanraakt en mee kan nemen in de beweging die op gang komt. Nu is dat in meer of mindere mate altijd zo met familieopstellingen, maar bij deze combinatie-vorm lijkt dat nog extra het geval te zijn.
We noemen deze soort opstellingen ook wel de zogenaamde ‘Bewegingen van de Geest’.

Top