2-daagse Familieopstellingen

Wil je een opstelling met nóg meer verdieping, kies dan voor een 2-daagse Familieopstellingen. Meestal verbinden we een thema aan de twee dagen, waardoor mensen met gelijke thema's en vragen kunnen zien, ervaren, mee-resoneren en leren van elkaars opstellingen en levensthema's. Want al is iedereen uniek, onze levensthema's zijn zeer overeenkomstig. Dit zijn dagen die je raken en in beweging brengen.

 

2-daagse Familieopstellingen

2-daagse Familieopstellingen

Dagen met een thema

In deze 2-daagse familieopstellingen is er extra veel tijd en ruimte om opstellingen te ervaren. Ook gaan we de diepte in met een thema die deze dagen een bepaalde kleuring geven. Ervaar de helende werking van het uitwisselen en delen van ervaringen, en het ondergaan van zowel de opstellingen van anderen als die van jezelf. Door ondergedompeld te zijn in een bad van 'systemische bewegingen' kunnen deze dagen diep doordringen tot in je ziel.
 

Familieopstellingen

Een familieopstelling is een dynamisch soort ‘tableau vivant’ waarin de leden van een familiesysteem worden gerepresenteerd door personen die zich daarvoor beschikbaar stellen. De opgestelde personen zijn dus niet de echte familieleden en het is ook niet nodig dat deze aanwezig zijn. Deze representanten stellen zich vanuit een innerlijke beweging op in de ruimte en geven daarmee een beeld weer dat informatie geeft over het familiesysteem van de cliënt.
 

Geen onbeschreven blad

De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent. Je ouders, grootouders, broers en zussen, ooms en tantes en een hele waaier van voorouders vormen als het ware de klei waaruit jij geboetseerd bent. Al deze mensen hebben hun stempel achtergelaten op jou. Zo kunnen gebeurtenissen van generaties lang terug, bijvoorbeeld oorlog, misbruik, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, het vroegtijdige overlijden van familieleden, echtscheiding, enzovoort, vaak volledig onbewust in de familie doorwerken en zijn er patronen ontstaan die alle leden van een familie in meer of mindere mate beïnvloeden.
Ieder die binnen een familiesysteem geboren wordt zal ook altijd bij dit systeem blijven horen, en zo kunnen bepaalde verstoringen nog generaties lang als een onbewuste en onzichtbare invloed in de familie aanwezig blijven.
 

Wat zeggen de deelnemers

 • 2-daagse Familieopstellingen

  De workshop heeft mij verrijkt en ik ben nog dichter tot mijzelf gekomen, in de zin van het opnieuw doorleven van mijn innerlijke pijn en het beter accepteren van mijn lot en mijn bestemming. Mooie en hele fijne ontmoetingen. Dank jullie wel!

  Antoine Masrom, senior adviseur Rijksoverheid
  (2-daagse Familieopstellingen met thema: Lot & Bestemming)

 • 2-daagse Familieopstellingen

  De energie die vrijkomt bij non-verbale opstellingen heeft diepe indruk op mij gemaakt. Zeer inspirerend!

  Robert
  (2-daagse Familieopstellingen met thema: Lot & Bestemming)

Top