Systemische Coaching

Systemische Coaching

Werkwijze systemische coaching

Een sessie begint altijd met een gesprek waarin we enerzijds de vraag van de cliënt helder proberen te krijgen en anderzijds duidelijkheid willen verkrijgen over de context van de vraag.
Dit voorgesprek wordt zo kort mogelijk gehouden. Wanneer de vraag helder is en er een beeld is ontstaan van de context van de vraag gaan we aan het werk en laten we ons verder leiden door de opstelling.
Afhankelijk van de vraag en de wens van de cliënt wordt de vorm van opstellen gekozen die op dat moment het beste past.
Er kan op de volgende manieren gewerkt worden:

Opstellingen ‘in de geest’

De cliënt wordt gevraagd de ogen te sluiten en middels een visualisatie wordt men in een staat van ontspanning ofwel in een lichte trans gebracht (te vergelijken met hypnotherapie).
Dan wordt de cliënt gevraagd om de persoon of elementen voor de opstelling, die samen met de opsteller uitgezocht zijn, in gedachten (in de geest) een plek te geven. De cliënt ziet en voelt wat er gebeurt en de opsteller begeleidt hem of haar verder door de innerlijke opstelling. Er kunnnen, net zoals bij opstellingen in een groep, personen of elementen tegevoegd of weggehaald worden of er worden bepaalde helende zinnen uitgesproken of kleine rituelen toepast.

Opstellingen met ‘vloer-ankers’

In deze opstellingsvorm gebruiken we zogenaamde vloer-ankers als representanten. Als vloeranker kan een stoel (of meerde stoelen) genomen worden of een A4-tje met een naam erop, maar ook voorwerpen zoals schoenen, kussens, enz.
De cliënt plaatst dan bijvoorbeeld stoelen in een bepaalde positie op dezelfde manier als ware het personen (of abstracte elementen). Vervolgens kan de begeleider in alle verschillende stoelen plaatsnemen en waarnemen en voelen hoe het op die posities is. Ook kan de cliënt zelf ervaren hoe het voelt op die posities.
Ook hier kan het nodige proceswerk gedaan worden in de vorm van bepaalde zinnen uitspreken en/of het gebruik gemaakt worden van rituelen.

Opstellingen met poppetjes

Bij deze vorm werken we aan een tafel en gebruiken we poppetjes om de opstelling neer te zetten.
Deze manier van werken voelt vaak heel veilig voor de cliënt. Er kan met een zekere afstand naar de opstelling gekeken worden waardoor er een beter overzicht ontstaat en het beeld van de opstelling wat langzamer kan bezinken. Deze manier van werken brengt vaak helderheid over iemands positie en ook hier kunnen veranderingsprocessen in gang gezet worden.

Top