Systemische Coachingstechnieken (pilot)

Ben je coach, therapeut of werk je op een andere manier met mensen? Werk je veel één-op-één en wil je graag (meer) systemische coachingstechnieken kunnen toepassen? Dan is deze training iets voor jou! Je maakt kennis met diverse systemische technieken die je toe kunt passen binnen je praktijk of werk, en natuurlijk ga je deze ook (be-)oefenen.
 

Systemische Coachingstechnieken (pilot)

Systemische Coachingstechnieken

Wanneer je familieopstellingen in een groep begeleidt, heb je de beschikking over representanten die jou voorzien van informatie. In het één-op-één-werk (coachen) kun je ook een familieopstelling begeleiden, maar dan natuurlijk zonder representanten.
 

Systemisch werken met individuele cliënten

Voor het systemisch coachen of het individueel begeleiden van een famillieopstelling bestaan verschillende werkvormen, zoals tafelopstellingen (met poppetjes of andere voorwerpen), werken met zogenaamde vloerankers (A4-tjes, matjes, voetstappen) of het opstellingen 'in de mind'. 

Tijdens deze pilottraining komen met name tafelopstellingen en opstellen met vloerankers aan bod, en zal er veel onderling geoefend worden.

Voor wie?

Systemische coachingstechieken zijn eenvoudig toe te passen binnen het individueel coachen of tijdens een therapeutische sessie.
Het is daarom bij uitstek geschikt voor coaches, therapeuten, mediators (enzovoort) die met name te werken in een één-op-één (of één-op-twee)-setting.

De meeste technieken die behandeld worden, kunnen desgewenst in aangepaste vorm ook online toegepast worden.

Deze training is bedoeld voor personen die al een opleiding in systemisch werk hebben afgerond en dus al de nodige systemische kennis hebben, maar zich graag meer (of voornamelijk) willen toeleggen op het één-op-één-werk.
(Mocht je twijfelen over je voorkennis, neem dan even contact met ons op!)

Informatie

Deze training Systemische Coachingstechnieken is een pilot van 1 dag.
De groep bestaat uit minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers.

De training is bedoeld voor personen die al een voorkennis van het systemisch werk hebben (een Opleiding Familieopstellingen of vergelijkbaar) en bedoeld om je kennis te laten maken met diverse systemische coachingstechnieken. De dag dient tevens om feedback te ontvangen van de deelnemers om zo een volgende training te verfijnen.
Omdat het een pilot (try-out) betreft, zijn de kosten voor deze training tijdelijk extra laag: € 95,- !

Onze opleidingen, trainingen en nascholingen zijn CRKBO-geregistreerd (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en daardoor vrijgesteld van BTW.

 

Docenten

De training wordt verzorgd door Mieke Kox en Joris Udo de Haes.
 

Lestijden

Van 09.30 tot 17.00 uur (inloop vanaf 09.00 uur).


Dagverzorging

De training wordt verzorgd met koffie, thee en lekkers en is exclusief lunch.
Neem daarom een eigen lunchpakket mee of je kunt gebruik maken van de horeca in de buurt.
 

Locatie

Deze training vindt plaats in Lith, Noord-Brabant.
De bereikbaarheid naar de locatie met auto is goed en er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid. 
Met het openbaar vervoer is de locatie via busvervoer te bereiken (bijvoorbeeld vanaf treinstation Oss). Check voor de actuele tijden een reisplanner of 9292!

Lesprogramma


Wat kun je verwachten in deze pilottraining?*
 

 • We werken interactief, dit wil zeggen niet alleen met kennisoverdracht, maar ook wisselen de deelnemers zelf ervaringen uit.
 • Korte theorie wordt afgewisseld met oefeningen.
 • We gaan in op de vraag: Voor welke cliënten is het individueel werken met name geschikt?
   

We gaan nader in op wat er nodig is om aan het werk te kunnen met een cliënt, zoals:

 • Vóór alles is een veilige setting belangrijk.
 • De juiste innerlijke houding tijdens het begeleiden.
 • De cliënt moet een duidelijke vraag of thema hebben.
 • Op de hoogte zijn van het familiesysteem van de cliënt (bijvoorbeeld door het maken van een genogram of werken met vragenlijsten).
   

En natuurlijk gaan we technieken oefenen!

We gaan onder andere oefenen met tafelopstellingen (opstellingen met behulp van poppetjes of andere voorwerpen) en met vloerankers (in de vorm van voetstappen).
 

* Voor diegenen die de opleiding bij het IVSW hebben gedaan, zal deze training voor een deel al bekende stof bevatten en een opfrissing zijn.
Mocht je zelf al in het bezit zijn van poppetjes, vloerankers (matjes of iets dergelijks) of andere voorwerpen waar je mee zou kunnen opstellen en bruikbaar zijn binnen deze training, neem deze dan mee!

Als haar verleden jouw verleden was, als haar pijn jouw pijn was, haar bewustzijnsniveau jouw bewustzijnsniveau was, zou je net zo denken en doen als zij. Met dat inzicht komen vergeving, mededogen en vrede.
Eckhart Tolle

Data, locatie en kosten

Veelgestelde vragen (FAQ)

 • Voor wie is het Instituut voor Systemisch Werk (IVSW) er?


  Kort samengevat:

  We zijn er voor iedereen die bewuster in zijn of haar leven, relaties en werk wil staan. We reiken hiervoor kennis, tools en handvatten aan met een systemische grondslag. Wat voor jou het meest geschikt is op dit moment, wordt alleen bepaald door jouw wens en behoefte.
  Ook leiden we mensen op die het systemisch werk aan particulieren en/of bedrijven willen aanbieden.


  En wat uitgebreider:

  Zoek je verdieping voor jezelf?

  Kijk dan eens naar een workshop Familieopstellingen.
  Je kunt hier een vraag of thema inbrengen waar je graag aan wilt werken. Zo'n thema kan bijvoorbeeld zijn: een relatieprobleem (of geen geschikte partner kunnen vinden), een stroeve relatie met je ouder(s), broer(s) of zus(sen), issues met een kind (of meerdere kinderen) binnen het gezin, een traumatisch verleden waar je last van hebt, moeilijkheden binnen een samengesteld gezin, last van depressie, je draai in het leven niet kunnen vinden enz.

  Heb je geen dringend probleem maar zou je wel graag meer inzicht in intermenselijke relaties willen krijgen of in je eigen gezin of familie? Gewoon om beter te snappen hoe dat nu werkt in jouw leven en familie? Kijk dan eens naar de 2-daagse training Vind je Balans (in leven en familie). Daar krijg je veel systemische kennis en achtergrondinformatie aangereikt die je meteen op je eigen situatie kunt toepassen. Dit is ook een hele mooie entree voor als je nog geen ervaring hebt opgedaan met het systemisch werk en hierover graag meer wilt weten.
  Natuurlijk hebben we nog meer trainingen die interessant voor je kunnen zijn om wat dieper inzicht in jezelf en je patronen te kunnen krijgen. Neem eens een kijkje op onze aanbodpagina!

  Wil je meer en dieper? Gun jezelf dan de Opleiding Familieopstellingen, en daarmee de kans om jezelf en je onbewuste kanten tegen te komen en jezelf te bevrijden van oude patronen en ballast. Een cadeau waar je profijt van hebt voor de rest van je leven. En uiteraard leer je in deze opleiding hoe je zelf opstellingen kunt begeleiden.

   

  Wil je het systemisch werk toepassen binnen je werk?

  Werk je met mensen? 
  Ben je bijvoorbeeld een psycholoog, arts, coach, mediator, (familie-)therapeut, jurist, bedrijfsleider, teamleider, HR-manager of PR-medewerker? Dan is de Opleiding Familieopstellingen waarschijnlijk een prachtige aanvulling op je eerdere opleidingen en achtergrond. In deze praktische 18-daagse opleiding vind je veel verdieping, kennis en tools die je meteen in je bestaande werk kunt toepassen. Natuurlijk geeft het je tevens meer inzicht in je eigen psyche, (jeugd-)trauma's en familiepatronen.

  Wil je zelf ook gaan werken met familieopstellingen in groepen of in een 1-op-1 setting? Dat leer je  ook in de Opleiding Familieopstellingen. Werken met opstellingen is echt een ambacht. Tijdens de Opleiding Familieopstellingen wordt er veel met elkaar, en met vragen van gastcliënten geoefend. Het werk maak je je namelijk steeds meer eigen door het heel veel te doen.

  Vind je een opleiding te lang en zoek je iets wat kort is, maar toch meer inzicht en wat praktische tools aanbiedt? Kijk dan eens tussen onze verschillende trainingen.

  Werk je met organisaties en/of bedrijven?
  Dan kun je na de Opleiding Familieopstellingen (tevens de basisopleiding voor het systemisch werk) de Opleiding Organisatieopstellingen volgen om het systemisch werk toe te passen binnen bedrijven. Je kunt daarmee bedrijfsadvies geven, teams coachen en oplossingen aanreiken voor o.a. lang bestaande en hardnekkige problemen binnen een bedrijf of organisatie, of het systemisch werk inzetten als instrument bij belangrijke beslissingen.

   

 • Wat is systemisch werk eigenlijk?

  Systemisch werk is een werkvorm waarbij niet alleen de mens zelf, maar het totale systeem waarbinnen iemand functioneert in ogenschouw genomen wordt. We hebben het hier altijd over sociale systemen, zoals bijvoorbeeld een familie, een organisatie, een vereniging, een maatschappij enzovoort.

  Alle sociale systemen blijken aan een aantal wetmatigheden te moeten voldoen, zoals een juiste ordening, om goed te kunnen functioneren. Als er ergens in een systeem (bijv. een familie) een disbalans is ontstaan, kan dat zijn uitwerking hebben op verschillende individuen binnen dat systeem. Zo kan een depressie of iemands onvermogen om een goede relatie op te bouwen, mogelijk een oorzaak hebben in iets dat al veel eerder bij voorouders is ontstaan. Omdat dit bijna altijd onbewust is, zijn er interventies nodig (bijvoorbeeld door middel van een opstelling) om de balans weer te herstellen.

 • Is er verschil tussen systemisch werk en een opstelling?

  Systemisch werk is een benadering en een zienswijze: het kijkt op een bepaalde manier naar sociale systemen (een familie, een organisatie, een maatschappij). 
  Uit die manier van kijken zijn een aantal wetmatigheden (her-)ontdekt waaraan die systemen dienen te voldoen om goed te kunnen functioneren. Wanneer er een verstoring opgetreden is binnen die wetmatigheden kan zich dat uiten in belastende symptomen, die belastende patronen binnen een sociaal systeem kunnen veroorzaken.
  Zo kunnen gebeurtenissen binnen een familie van generaties lang terug, bijvoorbeeld oorlogsmisdaden, misbruik, criminaliteit, uitbuiting, abortus, echtscheiding, enzovoort, vaak volledig onbewust in de familie blijven doorwerken en zijn er patronen ontstaan die alle leden van een familie in meer of mindere mate beïnvloeden.

  Een familieopstelling is een hele praktische werkvorm waarin die belastende patronen zichtbaar kunnen worden, waardoor het voor de cliënt mogelijk is om zich daarvan vrij te maken.
  Je zou het verschil tussen systemisch werk en familieopstellingen kunnen vergelijken met het verschil tussen psychologie en psychotherapie;
  Psychologie is de studie die gaat over geest, gedrag en mensen: over wie we zijn, hoe we denken en voelen en waarom wij bepaalde beslissingen wel of niet nemen.
  Psychotherapie is een werkvorm waarin er met cliënten gewerkt wordt om hen te helpen met het oplossen of kunnen hanteren van hun problemen.

 • Wat is een representant?

  Een familieopstelling is een dynamisch soort ‘tableau vivant’ waarin de leden van een familiesysteem worden gerepresenteerd door personen die zich daarvoor beschikbaar stellen: de ‘representanten’. De opgestelde personen zijn dus niet de echte familieleden.

  Bij ons instituut werkt het zo dat er tijdens een dag familieopstellingen naast deelnemers die een vraag in kunnen inbrengen voor eigen opstelling, altijd ook representanten aanwezig zijn die bij ons de opleiding doen of gedaan hebben.

  Behalve deze ervaren representanten kunnen ook de deelnemers zelf uitgenodigd worden om representant te zijn in de opstelling van andere deelnemers. Dit is overigens geheel vrijwillig.
  Het representant-zijn is sowieso een bijzondere ervaring die op zich al het een en ander in beweging kan brengen.

 • Hoe weet ik wat ik moet doen als representant?

  Het bijzondere van familieopstellingen is dat representanten niets hoeven te kunnen of te weten. Sterker nog, hoe minder ze weten, des te beter het vaak werkt.

  Wanneer je als representant uitgenodigd wordt om een plek in de ruimte te vinden, word je ‘bewogen’. Het is moeilijk voor te stellen als je dat nog nooit ervaren hebt, maar dat is wat er gebeurt. Je wordt bewogen naar een bepaalde plek toe (of je blijft bewegen), je kan naar de grond getrokken worden, je kan gaan wankelen, allerlei emoties ervaren (verdriet, boosheid, angst). 
  Ook kan je ineens iets weten over een andere representant of over het familiesysteem wat je onmogelijk kón weten… je ervaart dus via je lichaam en je geest. 

  We weten niet hoe het mogelijk is dat dit zo werkt, en wij vinden dat ook volstrekt onbelangrijk. Zolang we er maar mee werken kunnen.
  Belangrijk is nog om te realisteren dat iedereen dit kan, én dat het ongevaarlijk is. Ook al kun je veel ervaren tijdens het representeren, wanneer je er weer ‘uitstapt’ is het voorbij. Wanneer je dan toch nog het een en ander blijft voelen, zijn dat bijna altijd je eigen thema’s die mee resoneren, en dus van jou zijn. En dat is altijd een cadeautje….

 • Ik heb hier geen ervaring mee, met wat kan ik het beste beginnen?

  Als je kennis wilt opdoen over systemisch werk, is de tweedaagse cursus Vind je Balans een hele zinvolle start.
  Wanneer je aan een eigen thema wilt werken, kun je je het beste inschrijven als deelnemer voor een 1-daagse of 2-daagse Familieopstellingen. Tijdens zo'n dag (of dagen) maak je meerdere opstellingen van andere deelnemers mee en kun je, wanneer je dat wenst, meedoen als representant en is er ruimte om jouw eigen vraag in te brengen.

 • Wat biedt de training 'Vind je Balans' mij?

  De training Vind je Balans (in leven en in familie) heeft als doel je om een dieper inzicht te krijgen in de meer onbewuste ‘lagen’ van sociale systemen zoals gezinnen en families, en in wat mogelijke oorzaken kunnen zijn van problemen en verstoringen.
  Door de nieuwe inzichten en ervaringen zul je beter in staat zijn om je eigen (en juiste) plek binnen je leven, je relatie, je gezin van herkomst en in je huidige gezin in te nemen. Ook is er ruimte voor veel persoonlijke vragen, zodat de opgedane kennis meteen heel praktisch en levendig wordt.

  De training kan je ook een voorproefje geven op de Opleiding Familieopstellingen. De theoretische kennis over sociale systemen die in de Opleiding Familieopstellingen uitgebreid behandeld zal worden, komt hier ook (wat compacter) aan bod. Mocht je erover denken om de Opleiding Familieopstellingen te gaan doen, dan kan deze training je mogelijk een duidelijker beeld geven.

 • Is de training LIP (Life Integration Process) wat voor mij?

  De training LIP (Life Integration Process) is geschikt voor ieder die de verschillende leeftijdsfases van zijn of haar leven graag dieper wil bekijken en ervaren. In elke fase maak je namelijk een ander groeiproces door, en ook kan onderzocht worden in welke fase mogelijk nog onverwerkt trauma zit.
  Naast het behandelen van een stuk theorie, wordt er in deze dagen ook veel opgesteld.

  Daarnaast is deze training een aanrader voor de afgestudeerde opsteller. Door met deze manier van werken kennis te maken en deze te ervaren, is het niet alleen een cadeau aan jezelf, maar neem je ook weer een extra stuk gereedschap mee naar huis in je rugzak van 'opstellings-instrumenten'.

   

 • Kan ik meedoen met een 'Train de trainer' als ik geen opleiding in systemisch werk heb gevolgd?

  Ja, dat kan. De 4-daagse Train de trainer - De Tao als leidraad is namelijk zo opgebouwd dat zowel afgestudeerde opstellers en studenten in systemisch werk terecht kunnen voor verdieping en supervisie, maar dat ook personen zonder al te veel achtergrond in het werk kunnen profiteren van een bijzondere training waar men nieuwe kennis kan opdoen en opstellingen kan 'ondergaan'.

 • Hoe groot is de kans dat ik kan deelnemen als ik op een wachtlijst sta?

  Als een workshop, training of opleiding het maximaal aantal inschrijvingen heeft bereikt, kun je je nog wel aanmelden voor een wachtlijst. (In de agenda staat dan bij een bepaalde activiteit 'wachtlijst'. Als er 'vol' staat, is het niet meer mogelijk om je aan te melden omdat dan ook de wachtlijst het maximaal aantal personen heeft bereikt.)

  Het is altijd moeilijk te voorspellen hoe groot de kans is om nog een plek te kunnen bemachtigen. Daarin spelen verschillende factoren een rol. Bijvoorbeeld op welke plaats (hoe hoog) je op de wachtlijst staat. Dit kun je altijd even bij ons navragen.

  Maar ook als je lager op de wachtlijst staat, is er altijd een kans aanwezig dat je nog aan de beurt komt voor een plaats. De mensen die vóór je op de wachtlijst staan kunnen mogelijk ook alweer andere plannen hebben gemaakt waardoor ze niet meer beschikbaar zijn, en dan wordt de plek aangeboden aan de volgende op de lijst.

  Mocht je echter graag verzekerd willen zijn van een plek in een workshop, training of opleiding, dan is het aan te raden om je ook in te schrijven voor een latere datum waar nog plaatsen open staan. Komt er toch eerder een plaats vrij op een datum waarvoor je op de wachtlijst staat, dan kun je namelijk zonder meer doorschuiven naar die eerdere datum.

 • Is de training Systemische Coachingstechnieken iets voor mij?

  De training Systemische Coachingstechnieken is speciaal geschikt voor mensen die graag of veel werken in een één-op-één-setting met cliënten. De training behandelt diverse systemische technieken die je kunt toepassen in je praktijk of werk.

  De nieuw opgedane kennis wordt tijdens de training meteen in de praktijk gebracht! Het veel oefenen met elkaar is een belangrijk onderdeel van de training, zodat je er ook meteen in je eigen praktijk of werk mee uit de voeten kunt.

 • Voor wie is de training De Kracht van Rituelen geschikt?

  De training De Kracht van Rituelen is geschikt en toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft voor het systemisch werk en de werking van rituelen.
  Een speciale (systemische) vooropleiding is niet nodig.

  De focus binnen deze training ligt op afscheids- en overgangsrituelen en hun werking. Ook is er de mogelijkheid om eigen rituelen te ontwerpen. 

Aanmelden

Wat zeggen de deelnemers

Top